Új pályázati kiírások 2021-re

Roma nemzetiségi civil szervezetek 2021. évi költségvetési támogatására

A Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság nyílt pályázati kiírást hirdet Roma nemzetiségi civil szervezetek 2021. évi költségvetési támogatására. A Pályázati kiírás célja a roma nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, kiemelten a roma nemzetiség önazonosságának megőrzése, anyanyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolása, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósításának elősegítése.

A pályázat benyújtásának (elektronikus felületen történő véglegesítésének) végső határideje: 2020. november 20. 23:59

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 Ft

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5.000.000 Ft

 Pályázat benyújtására jogosultak

·  roma nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, hagyományőrző) tevékenységet folytató, illetve érdekképviseletet ellátó civil szervezetek

Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2021. évi költségvetési támogatására

A Belügyminisztérium  megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság nyílt pályázati kiírást hirdet Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2021. évi költségvetési támogatására.A Pályázati kiírás célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi roma nemzetiség

· kulturális hagyományai ápolásának, tárgyi és szellemi kulturális kincsei megőrzésének, méltó folytatásának támogatása;

· értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a roma nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális rendezvények, tudományos, hitéleti programok és kezdeményezések támogatása, valamint

· az együtt élő közösségek kapcsolatának, együttműködésének kialakítása, egymás kölcsönös megismerésének és elfogadásának elősegítése.

A pályázat benyújtásának (elektronikus felületen történő véglegesítésének) végső határideje: 2020. november 26. 23:59

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200.000 Ft

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1.200.000 Ft

Pályázat benyújtására jogosultak:

 § roma nemzetiségi önkormányzatok

 § roma nemzetiségi intézmények

 § roma nemzetiséghez kapcsolódó civil szervezetek

 § roma nemzetiségi feladatot vállaló – egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyház jogi személyek

Roma nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2021. évi költségvetési támogatására 

A Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság nyílt pályázati kiírást hirdet roma nemzetiségi pedagógus továbbképzések 2021. évi költségvetési támogatására.A Pályázati kiírás célja a roma nemzetiségi nyelvek megőrzése és fejlesztése, a pedagógusképzés helyzetének és a roma nemzetiségi nyelvoktatás hatékonyságának növelése, a roma népismeret, valamint az anyanyelv oktatásával összefüggő szaknyelvi, módszertani pedagógus-továbbképző programok megvalósításának segítése, valamint a roma nemzetiségi nyelvoktató pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok) szakmai együttműködésének elősegítése, intézményközi közvetlen együttműködés keretében.

A pályázat benyújtásának (elektronikus felületen történő véglegesítésének) végső határideje: 2020. november 26. 23:59

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 Ft

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 4.000.000 Ft

Pályázat benyújtására jogosultak:

· a felsőoktatási intézmények, amelyek:  – roma nemzetiségi pedagógusképzés és romani/ beás nyelv és kultúra szak, oktatás megszervezésében vesznek részt, vagy – külföldi egyetemen, roma nyelv és kultúra tanulmányok, vagy más hasonló szakmai területtel való szakmai együttműködés kialakítására.

· a felsőfokú tanintézettel kötött együttműködési megállapodás keretében

§ Köznevelési intézmények,

§ roma nemzetiségi önkormányzatok,

§ roma nemzetiségi tevékenységet folytató  civil szervezetek

 a roma nemzetiségi oktatást szervező köznevelési intézményekben (anyanyelvi, kétnyelvű, nyelvoktató, roma nemzetiségi oktatást szervező óvodában, általános és középiskolában, szakképző intézményben oktató pedagógusok továbbképzésének és szakmai együttműködésének megszervezésére legalább 5 (öt) fő óvodapedagógus, tanító, tanár esetén.

Nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2021. évi költségvetési támogatására

A Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság  nyílt pályázati kiírást  hirdet nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2021. évi költségvetési támogatására. A Pályázati kiírás célja a hazai roma nemzetiségi oktatásban részt vevő nappali tagozatos általános és középiskolai tanulók (6-18 éves korosztály) anyanyelvi, romani/beás nyelvismereteinek bővítése, a roma nemzetiségi népismeret részét képező, nyelvnemzettel kapcsolatos, történelmi, földrajzi, néprajzi zenei ismereteik fejlesztése, támogatása a roma nemzetiségi tartalmú kidolgozott tábori programmal rendelkező – anyanyelvi, nyelvoktató, hagyományőrző kulturális és hitéleti – nyári táborok, erdei iskolák  (a továbbiakban együttesen: táborok) megvalósítása révén.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 500.000 Ft

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 3.000.000 Ft

A pályázat benyújtásának (elektronikus felületen történő véglegesítésének) végső határideje: 2020. november 20. 23:59

Pályázat benyújtására jogosultak:

§ roma nemzetiségi önkormányzatok;

§ az Országos Roma Önkormányzat által fenntartott oktatási és kulturális intézmények;

§ roma nemzetiségi köznevelési intézmények a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint alapján (nyelvoktató, roma nemzetiségi népismereti oktatást szervező általános iskolák, középiskolák);

§ roma nemzetiségi tevékenységet folytató  civil szervezetek

§ roma nemzetiségi feladatot vállaló – egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyház jogi személyek

Családi Portaprogram – Szociális földprogram

A Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság nyílt pályázati felhívást hirdet a 2021. évi „Családi Portaprogram – Szociális földprogram” (CSPPSZOC-FP-21) elnevezéssel. A Pályázati felhívás szervezett keretek között támogatja a vidéken élő, hátrányos helyzetű családok, falvakba költöző rászoruló családok (a továbbiakban: „Kedvezményezett családok”) konyhakertjeinek megművelését, hozzájárul a kisállattartási gyakorlat megerősítéséhez, az önellátás alapjainak megszilárdításához.

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 2 720 000 Ft,  40 család bevonása esetén (min. 10 háztartás bevonandó)

A pályázat benyújtásának (elektronikus felületen történő véglegesítésének) végső határideje: 2020. november 16.  23:59

Pályázat benyújtására jogosultak:

§ Települési önkormányzat,

§ Települési önkormányzatok társulása,

§ Települési nemzetiségi önkormányzat,

 § Önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság,

§ Közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek és ezek szövetségei,

§ Egyházi jogi személy,

Dokumentumok

Ezeket olvasta már?

Emlékezés a Roma Holocaust napjára

Ma világszerte emlékezünk a Roma Holokauszt emléknapjára, arra a tragikus népirtásra, amely több százezer európai …