Pályázat – Foglalkoztatási munkatárs

Országos Roma Foglalkoztatási Központ

Felhívás Foglalkoztatási munkatárs megbízási jogviszonnyal történő alkalmazására

Tisztelt Pályázó!

Az Országos Roma Foglalkoztatási Központ alaptevékenysége a foglalkoztatást és munkaerő-piaci részvételt elősegítő szolgáltató tevékenységek nyújtása. A központ ezt a munkát kívánja 2023-ban is folyatni, ezzel támogatni az egyenlő esélyű foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítását, kiemelten a roma munkavállalók számára.

A foglalkoztatási munkatársak elsődleges feladatként segítik a roma munkavállalók elhelyezkedését, valamint közreműködnek a foglalkoztatási területhez kapcsolódó szolgáltatások hozzáférésének biztosításában.

A foglalkoztatási munkatársak várható általános feladatai:

 • Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása: információnyújtás a foglalkozásokról, a térségben elérhető képzésekről, a munkaerő-piaci helyzetről, a munkaerő-kereslet és kínálat helyi jellemzőiről, a foglalkoztatást segítő támogatásokról, munkanélküli ellátásokról,
 • Álláskeresési tanácsadás a roma álláskeresők részére, azok elhelyezkedésének elősegítése érdekében, akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel,
 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél elkészítésében való részvétel,
 • A térségben megjelenő álláshirdetések, képzések összegyűjtése, Csillagházakba történő eljuttatása.
 • A térségben a hátrányos helyzetű munkavállalókat érintő programokról szóló tájékoztatás, a programokba történő irányítás
 • Ügyfél nyomon követési adatbázis folyamatos vezetése,
 • Statisztikai adatok gyűjtése a térségben élők munkaerőpiaci helyzetéről, a közfoglalkoztatási helyzetkép feltérképezése a térségben,
 • A térségben működő roma vállalkozásokkal összefüggő adatbázis készítése (tevékenységi kör, létszámadatok, a vállalkozás működést esetlegesen korlátozó és segítő körülmények feltérképezése annak vizsgálata), helyi roma vállalkozókkal való

kapcsolat erősítése, támogatása,

 • A megyei Foglalkoztatási Paktum irodák felkeresése, az Országos Foglalkoztatási Központtal történő együttműködések előkészítése,
 • A térségben működő csillagházakkal vezetői utasításnak megfelelő kapcsolatfelvétel
 • Az Országos Roma Foglalkoztatási Központ szakmai tervében szereplő tevékenységek szervezése, előkészítése, támogatása
 • Roma foglalkoztatáshoz köthető jó gyakorlatok gyűjtése.

A foglalkoztatási munkatársakkal szemben elvárt követelmények:

 alapfokú végzettség, 8 általános iskolai végzettség, szociális és/vagy társadalmi felzárkózási, és/vagy foglalkoztatási területen szerzett tapasztalat, az Országos Roma Foglalkoztatási Központ által szervezett képzés elvégzését igazoló tanúsítvány,

 • alapfokú informatikai ismeret megléte,
 • foglalkoztatási területen szerzett ügyintézésben való jártasság, tapasztalat.

Előnyt jelent:

 • szegregált településrészen jelentkező foglalkoztatási nehézségek ismerete,
 • szakmai tapasztalat a roma integráció területén,
 • helyi elfogadottság, ismeretség,
 • roma hagyományok és kultúra nyelv ismerete,
 • rendezvényszervezésben való jártasság.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • önálló munkavégzési képesség,
 • minőségi és hatékony munkavégzés,
 • megbízhatóság,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • konfliktuskezelés,
 • határozottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • a pályázó rövid motivációs levele,
 • végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban

résztvevők megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 25. 24.00 óra
Pályázat elbírálás és kiértesítés: 2023. március 30.
Szerződéskötés: 2023. április 1-től
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A megbízó a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – benyújtják, és meghallgatásukat a pályázatelbíráló bizottság szükségesnek ítéli.

A kiválasztott pályázók foglalkoztatás megbízási szerződéssel történik. A foglalkoztatási munkatársak a tevékenységükről minden hónapban kötelesek beszámolót benyújtani elektronikus úton és postai úton is, ez feltétele a szerződéses jogviszony további fenntartásának. A havi beszámolónak számszerűen is ki kell terjednie az adott foglalkoztatási munkatárs havi tevékenységére, kapcsolatfelvételeire, a munkavégzés területére, hatékonyságára és eredményességére.

A megbízott munkatársak beszámolói összesítésre kerülnek, melyek alapját képezik majd a központ további feladatának, szakmai irányának.

További felmerülő kérdés esetén információ nyújtása az alábbi elérhetőségeken:

Menyhért Attila intézményvezetőnél a 20/568-4117 telefonszámon vagy a foglalkoztatasi@oronk.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a foglalkoztatasi@oronk.hu e-mail címen, a tárgyban szíveskedjék feltüntetni „foglalkoztatási munkatárs” pályázat

Ezeket olvasta már?

Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram

A nemzetiségi pedagógus-hallgatók részére elindult a jelentkezés a Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogramra a  2022/2023 évre. …