Intézmények

Először vett részt a Tiszapüspöki Általános Iskola az országos Matific Matematikai versenyen

A Tiszapüspöki Általános Iskola tanulói az idei tanévben találkoztak először a Matific Matematikai Oktatóprogrammal, melyben 1.- 6. évfolyamig egyaránt találhatók az új tananyag feldolgozásához és gyakorláshoz készségfejlesztő feladatok. A „Matific Olimpia” matematikai tanulmányi verseny 2023. április 17-28. között került megrendezésre. Az eredményes szereplés minden, a programot használó iskola és tanulói számára nagy kihívást jelent, hiszen egy-egy iskola ranglistán elért helyezéséhez a tanulók mennyiségi és minőségi munkája egyaránt szükséges. Iskolánkban az 1–5. évfolyam vett részt az Olimpián, s a gyermekek tudása, kitartása, szorgalma, valamint az őket tanító pedagógus-kollégák elkötelezettsége eredményeként a 287 nevezett, magyarországi iskola között a 45. helyezést értük el.

A Matific Olimpián nemcsak az ország iskolái, mint intézmények versenyeznek egymással, hanem egy intézményen belül az osztályok, valamint a tanulók is versenytársak. Iskolánkon belül az osztályok közötti rangsor a következőképpen alakult:

Helyezés (Iskolán belül) Évfolyam Tanár neve Osztály Átlagos Pontosság Összes Szerzett Csillag Eredmények
1 4 Gy Bottyán 4. osztály 75.47% 4200/4200    100.00%
2 3 A Dobosné Gál 3.a osztály 78.40% 3489/4200    83.07%
3 5 Z Dorka 5. osztály 70.34% 2575/3300    78.03%
4 2 E Balázsi 2. osztály 79.83% 2038/4200    48.52%
5 3 A Ruscsák Szász 3.b. osztály 77.22% 1969/4500    43.76%
6 1 É Oláh 1. osztály 82.73% 582/5700    10.21%

Az egyéni iskolán belüli versenyben 1.-3. helyezett tanulók eredményei:

Helyezés (Iskolán belül) Évfolyam Tanuló Osztály Pontosság Elért Szint Összes Szerzett Csillag
1 4 Tibor Czibula 4. osztály 97.57% Rubin 300/300
2 3 Dávid Pálfi 3.a osztály 94.79% Rubin 300/300
3 2 Rikárdó Mátyás Rostás 2. osztály 89.74% Rubin 300/300

A Matific Matematikai Olimpián a Tiszapüspöki Általános Iskola az iskolák közötti rangsorban a 287 induló iskola közül az igen előkelő 45. helyen végzett. Nagyon büszkék vagyunk a tehetséges tanulóinkra és a felkészítő tanáraikra egyaránt.

Tovább »

Felhívás családmentori munkatárs megbízási jogviszonnyal történő alkalmazására

Az Országos Roma Misszió pályázatot hírdet családmentori munkatárs megbízási jogviszonnyal történő alkalmazására.

Tisztelt Pályázó!

Az Országos Roma Misszió közfeladata a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint:

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján a roma nemzetiség részére irányuló karitatív tevékenység elősegítése, ezen cél megvalósításához szükséges tevékenység megszervezése, az ehhez kapcsolódó családsegítés, segítségnyújtás.

A szervezet keretein belül alapvető cél a hátrányos helyzetű, nehéz sorsú, elsősorban roma gyermekek és családjaik megsegítése komplex és speciális közösségi szociális szolgáltatás nyújtása a szociális munka széleskörű módszereinek és eszközeinek felhasználásával.

Az intézmény ezt a munkát kívánja kiterjeszteni 2023-ban.

A 2023-as év legnagyobb célkitűzése egy szociálishálózat (továbbiakban „Missziós hálózat”) kiépítése az országban, mert legfőbb célunk, – és alapító okiratban rögzített nemzetiségi közfeladatunk is-, hogy az intézmény nagyobb részt tudjon vállalni hazánkban a szegregátumokban, mélyszegénységben élő családok életminőségének javítását célzó családsegítő, segítségnyújtó kezdeményezésekből.

A „Missziós hálózati” rendszer kiépítésével az Országos Roma Misszió közvetve több hátrányos helyzetben élő család életére kapna rálátást, ezáltal specifikusan, személyre szabottan több embernek tudna segítséget is nyújtania családmentorai segítségével.

A családmentorok a jelenlét módszertanon alapuló, szociális munka eszközeivel végzik munkájukat. A családmentorok a családok részéről felmerülő igények és a családok kapcsolati készségének függvényében látogatják családokat.  A kapcsolatfelvétel, ismerkedés után időszakban a családok élethelyzetének megfelelő intenzitású családkísérést is végeznek.

A „Missziós hálózat” célkitűzése, hogy segítse az érintetteket a családjukban jelentkező hétköznapi, működési zavarok ellensúlyozásában. Szükségleteik kielégítése, problémájuk pontos meghatározása révén megoldást kínáljon, céljaik elérése érdekében. A „Missziós hálózat” számba venné és mozgósítaná a segítséget igénybe vevők erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a problémák megoldása, illetve az újabb problémák megelőzése érdekében. Összehangolnánk az esetkezelésben közreműködő szakemberek munkáját, és együtt közösen – szükség esetén – esetmegbeszéléseken azonosítanánk a problémákat, tisztázva a vállalt feladatokat, megtervezve a segítő folyamatot.

A családmentor a segítő folyamat tervezését követően rendszeresen a mentorált család otthonában vagy intézményes keretek között (helyi roma nemzetiségi önkormányzati irodában) találkozik a mentorált családdal, ahol közösen értékelik, a segítő folyamatban kitűzött célok aktuális állapotát szükség szerint újra tervezik azt.

A családmentor munkatársak várható általános feladatai:

 • Kapcsolatfelvétel a szegregált területen élő hátrányos helyzetű családokkal, gyerekekkel, bizalmi légkör kialakítása, diagnózis felállítása,
 • Bizalmi kapcsolat kialakítása a családsegítő- és gyermekjóléti alapszolgáltatásokban dolgozó szakemberekkel és védőnőkkel,
 • Terepmunka (családok problémáinak megismerése, segítségnyújtás formáinak felkutatása és felkínálása),
 • Egyéni, és családi tanácsadás.

A foglalkoztatási munkatársakkal szemben elvárt követelmények:

 • minimum feltétel: bármely területen szerzett szakmunkás bizonyítvány,
 • szociális és/vagy társadalmi felzárkózási területen szerzett minimum 3 éves gyakorlati tapasztalat,
 • alapfokú informatikai ismeret megléte

Előnyt jelent:

 • az érettségi és/vagy szociális szakirányú végzettség,
 • szakmai tapasztalat a roma integráció területén,
 • helyi elfogadottság, ismeretség,
 • roma hagyományok és kultúra, nyelv ismerete,

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • önálló munkavégzési képesség,
 • szociális érzékenység,
 • megbízhatóság,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • konfliktuskezelés,
 • határozottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • a pályázó rövid motivációs levele (referenciák felsorolásával),
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 14. éjfél

A pályázathoz benyújtásához fényképes önéletrajz és motivációs levél beküldése szükséges.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásának napja és … BŐVEBBEN

Tovább »

Felhívás – Kulturális és média munkatárs megbízási jogviszonnyal történő alkalmazására

Tisztelt Pályázó!

A kulturális és média munkatárs általános feladatai:

Az Országos Roma Kulturális és Média Centrum kulturális és média feladatainak elvégzése

A munkakörbe tartozó, a megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az Országos Roma Kulturális és Média Centrum működését szabályozó helyi dokumentumoknak megfelelően a kulturális-média szakember feladatainak teljeskörű ellátása.
 • Az Országos Roma Kulturális és Média Centrum megadott időben történő nyitvatartása, a képviselők, az érdeklődők, a kapcsolattartók és más szakemberek fogadása.
 • kulturális és média bemutatókon előadás előkészítése, megtartása, részvétel
 • beszámolók, statisztikai kimutatások készítése, excel táblázat, irodai szoftverek használatával,
 • részvétel az Országos Roma Kulturális és Média Centrum szakmai feladataiban,
 • részvétel az Országos Roma Kulturális és Média Centrum kulturális tevékenységében,
 • részvétel a pályázatok megvalósításában és az ügyintézésben.
 • tanácsadás a roma képviselők részére, azok munkája segítése, rendezvényeik megvalósításához szakmai-kulturális-média szakterületi segítség nyújtása,
 • tudósítás és médianyilvánosság biztosítása az ORÖ rendezvényeiről, a képviselők rendezvényeiről, szakmai-kulturális-média szakterületi segítség nyújtása a médianyilvánosság érdekében,
 • tanácsadás a roma tanulók, hallgatók, kollégisták tanulásának segítéséhez, dolgozataik-szakdolgozataik elkészítésében szakmai-kulturális-média szakterületi segítség nyújtása,
 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél elkészítésében való segítség, részvétel,
 • A térségben működő médiákkal, kulturális intézményekkel kapcsolattartás, rendezvényeiken történő részvétel
 • A roma képviselőkkel való kapcsolat erősítése, támogatása,
 • roma média működtetéséhez köthető jó gyakorlatok gyűjtése
 • a működtetéshez szükséges eszközrendszer (dokumentumok, technikai eszközök, szakirodalom) bővítésére-változtatására javaslattétel
 • a technikai eszközök beszerzésének előkészítése, nyomonkövetése, állománybavétele.

A kulturális-média munkatárs szemben elvárt követelmények:

 • szakirányú középfokú végzettség,
 • alapfokú informatikai ismeret megléte,
 • kulturális-média munkakörben szerzett tapasztalat,
 • ECDL
 • felhasználói szintű Hardverismeret,
 • gyakorlott szintű Internetes alkalmazások, MS Office (irodai alkalmazások),
 • szervezett képzés kötelező elvégzésének vállalása,
 • kultúra és a média területen szerzett ügyintézésben való jártasság, tapasztalat.

Előnyt jelent:

 • magasabb szakirányú felsőfokú végzettség
 • a roma kultúra és média területén szerzett szakmai tapasztalat
 • szegregált településrészen jelentkező művelődési nehézségek ismerete,
 • szakmai tapasztalat a roma integráció területén,
 • a roma közösségekben elfogadottság, ismeretség,
 • roma hagyományok, kultúra és nyelv ismerete,
 • rendezvényszervezésben való jártasság.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • önálló munkavégzési képesség,
 • minőségi, pontos és hatékony munkavégzés,
 • megbízhatóság,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • konfliktuskezelés,
 • határozottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • a pályázó rövid motivációs levele,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
 • büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság

A pályázat benyújtásának határideje:

       – 2023. május 15. 24.00 óra

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csilleiné Mága Erika intézményvezető nyújt, a 06309561458, 06205682528 – os telefonszámon.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Dr. Csilleiné Mága Erika részére a mediacentrum@oronk.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A megbízó a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – benyújtják, és meghallgatásukat az intézményvezető szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának rendje a megbízónál:

Szakmai ismereteket is felmérő személyes elbeszélgetés. A kiválasztott munkatárs foglalkoztatása megbízási szerződéssel történik. A kulturális-média munkatárs a tevékenységéről minden hónapban köteles beszámolót benyújtani elektronikus úton és postai … BŐVEBBEN

Tovább »

Felhívás – Országos Roma Kulturális és Média Centrum Könyvtáros munkatárs megbízási jogviszonnyal történő alkalmazására

Tisztelt Pályázó!

A könyvtáros munkatárs általános feladatai:

Az Országos Roma Kulturális és Média Centrum könyvtárának működtetése

A munkakörbe tartozó, a megbízással járó lényeges feladatok:

 • A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, valamint az Országos Roma Kulturális és Média Centrum könyvtárának működését szabályozó helyi dokumentumoknak megfelelően a könyvtáros szakember feladatainak teljeskörű ellátása.
 • A Könyvtár megadott időben történő nyitvatartása, az olvasók, érdeklődők, a helyben olvasók fogadása.
 • könyvtári olvasószolgálati munka, kölcsönzés, tájékoztatás. (Hetente legalább egyszer a nyitvatartástól függően 18 óráig tartó ügyeletben is.)
 • katalogizálási és nyilvántartási feladatok ellátása a könyvtári rendszerben,
 • könyvtárhasználati és adatbázis kezelési bemutatókon előadás,
 • beszámolók, statisztikai kimutatások készítése, excel táblázat, irodai szoftverek használatával,
 • állományrendezési és raktári feladatok ellátása,
 • részvétel az állományvédelemi feladatokban,
 • részvétel az Országos Roma Kulturális és Média Centrum kulturális tevékenységében,
 • részvétel a pályázatok megvalósításában és az ügyintézésben.
 • tanácsadás a roma tanulók, hallgatók, kollégisták részére, azok tanulásának segítése, dolgozataik-szakdolgozataik elkészítésében könyvtári segítség nyújtása,
 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél elkészítésében való segítség, részvétel,
 • A térségben működő könyvtárakkal kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, rendezvényeiken történő részvétel
 • A roma képviselőkkel való kapcsolat erősítése, támogatása,
 • roma könyvtári foglalkoztatáshoz köthető jó gyakorlatok gyűjtése
 • a könyvtári állomány folyamatos átvizsgálása, gyűjteménybővítésre javaslattétel
 • a könyvbeszerzés előkészítése, nyomonkövetése, állománybavétele.

A Könyvtáros munkatárs szemben elvárt követelmények:

 • szakirányú középfokú végzettség,
 • alapfokú informatikai ismeret megléte,
 • könyvtárosi munkakörben szerzett tapasztalat,
 • ECDL
 • felhasználói szintű Hardverismeret,
 • gyakorlott szintű Internetes alkalmazások, MS Office (irodai alkalmazások),
 • szervezett képzés kötelező elvégzésének vállalása,
 • könyvtári területen szerzett ügyintézésben való jártasság, tapasztalat.

Előnyt jelent:

 • szakirányú felsőfokú végzettség
 • szegregált településrészen jelentkező művelődési nehézségek ismerete,
 • szakmai tapasztalat a roma integráció területén,
 • a roma közösségekben elfogadottság, ismeretség,
 • roma hagyományok, kultúra és nyelv ismerete,
 • rendezvényszervezésben való jártasság.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • önálló munkavégzési képesség,
 • minőségi, pontos és hatékony munkavégzés,
 • megbízhatóság,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • konfliktuskezelés,
 • határozottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • a pályázó rövid motivációs levele,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
 • büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság

A pályázat benyújtásának határideje:

       – 2023. május 15. 24 00 óra

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csilleiné Mága Erika intézményvezető nyújt, a 06309561458, 06205682528 – os telefonszámon.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Dr. Csilleiné Mága Erika részére a mediacentrum@oronk.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A megbízó a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – benyújtják, és meghallgatásukat az intézményvezető szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának rendje a megbízónál:

Szakmai ismereteket is felmérő személyes elbeszélgetés.

A kiválasztott munkatárs foglalkoztatása megbízási szerződéssel történik. A könyvtáros a tevékenységéről minden hónapban köteles beszámolót benyújtani elektronikus úton és postai úton is, ez feltétele a szerződéses jogviszony további fenntartásának. A havi beszámolónak számszerűen is ki kell terjednie az adott tevékenységére, kapcsolatfelvételeire, a munkavégzés területére, … BŐVEBBEN

Tovább »

Országos Roma Sportközpont – Közlemény

A mai napon a Zsutipe Egyesület vezetőjével Magyar Ökölvívó Szakszövetségben (MÖSZ) jártunk. Kurtucz Csaba elnök úrral, valamint Tóth Zsuzsanna Főtitkár asszonnyal tárgyaltunk. A megbeszélés előtt őszinte részvétünket fejeztük ki a korábbi elnök, Bajkai István tragikus halála miatt. A megbeszélés fő témája a MÖSZ és az Országos Roma Sportközpont együttműködésének és partnerségének a szorosabbra való fűzése volt.

Hosszabb távú terveket illetően a Zsutipe Egyesülettel a hátrányos helyzetű fiatalok sportolásának a támogatása, és a fiatal tehetséges sportolók továbbfejlődésének elősegítéséről egyeztettünk. Az ökölvívás népszerűsítéséről, a sportegyesületek működtetéséről, a sortolók versenyeztetéséről, valamint az edzői továbbképzést elősegítő és támogató pályázatok megszerzésében is eredményes tárgyalást folytattunk.

Tovább »

Használt gépjármű értékesítése

Az Országos Roma Önkormányzat közgyűlésének döntése alapján az ORÖ értékesíteni kívánja használt AUDI A4 típusú gépjárművét. Az ajánlattételi lehetőségről valamint a gépjármű pontos részleteiről az alábbi letölthető dokumentumok tartalmaznak részletes leírást és információt.

Ajánlattételi dokumentáció
Ajánlat az AUDI A4 gépjárműre
Műszaki felmérés és szakértői vélemény https://oronk.hu/downloads/AUDI/Ajanlat_Audi_A4_NCP_534_gepjarmure.pdf

Tovább »

Közlemény – Április 8.

Április 8. Ma van a Nemzetközi Roma Nap, a Roma Kultúra Világnapja. Ez a nap a roma identitásunk reprezentálásának egyik legkifejezőbb napja.
Ezen a napon felhívjuk a figyelmet a cigány/roma emberek helyzetére és a kultúrák sokszínűségére is. A Nemzetközi Roma Napon a roma kultúrák megmutatják a világnak, hogy mennyi értéket adtak az anyanemzeteinknek, valamint az egyetemes kultúrához hogyan járultak hozzá. Természetesen megemlékezünk azokról a roma hősökről is, akik helytállásukkal és kitartásukkal hozzájárultak a cigány/roma közösségek megbecsüléséhez. Az Országos Roma Sportközpont vezetőjeként engedjék meg, hogy e jeles napon azokról a magukat romáknak valló roma sportolókról is szót ejtsünk, akik a pályafutásuk alatt büszkén vállalták a származásukat.
Boldog Roma Napot!
Tisztelttel:
Váradi Gábor Intézményvezető
Országos Roma Sportközpont
Híres roma származású sportolók

Tovább »

Nemzetközi Romanap – Köszöntő

Tisztelt Roma Honfitársaim!

1971 április 8-án, a London melletti Orpingtonban az I. Roma Világkongresszus döntött az egységes roma nemzeti jelképek használatáról, az önelnevezésről, valamint az Opre Roma!  jelmondatról.

Ez az esemény mind a mai napig jelentős állomás a romák intézményesült identitásának kialakulásában. Később, 1990-ben, a IV. Roma Világkongresszuson Varsóban született döntés arról, hogy április nyolcadikát, az első világkongresszus időpontját nemzetközi roma ünnepként ismerjék el. Utóbb, a kongresszus tiszteletére, az ENSZ április 8-át a Roma Kultúra Világnapjává nyilvánította.

A Nemzetközi Roma Napot 1990 óta van lehetőségünk megünnepelni ezen a napon a roma kultúra szépségeire és azokra a gondokra és mindennapi kihívásokra hívjuk fel a figyelmet, amelyekkel az európai kontinens legnagyobb etnikai kisebbségének, a romáknak szembe kell nézniük.

Ezen a napon külön említést érdemelnek azok az ismert és elismert roma nemzetiségű művészeink, akik gyarapítják és ápolják közös kultúránkat, vagy akik sportolóként öregbítik hazánk hírnevét. Elismeréssel tartozunk azon honfitársainknak is akik szaktudásukkal, szorgalmukkal Magyarország és a magyarországi cigányság felemelkedéséért dolgoznak napról napra.

Lakatos Oszkár
Elnökhelyettes

Tovább »