Országos Roma Misszió

Felhívás családmentori munkatárs megbízási jogviszonnyal történő alkalmazására

Az Országos Roma Misszió pályázatot hírdet családmentori munkatárs megbízási jogviszonnyal történő alkalmazására.

Tisztelt Pályázó!

Az Országos Roma Misszió közfeladata a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint:

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján a roma nemzetiség részére irányuló karitatív tevékenység elősegítése, ezen cél megvalósításához szükséges tevékenység megszervezése, az ehhez kapcsolódó családsegítés, segítségnyújtás.

A szervezet keretein belül alapvető cél a hátrányos helyzetű, nehéz sorsú, elsősorban roma gyermekek és családjaik megsegítése komplex és speciális közösségi szociális szolgáltatás nyújtása a szociális munka széleskörű módszereinek és eszközeinek felhasználásával.

Az intézmény ezt a munkát kívánja kiterjeszteni 2023-ban.

A 2023-as év legnagyobb célkitűzése egy szociálishálózat (továbbiakban „Missziós hálózat”) kiépítése az országban, mert legfőbb célunk, – és alapító okiratban rögzített nemzetiségi közfeladatunk is-, hogy az intézmény nagyobb részt tudjon vállalni hazánkban a szegregátumokban, mélyszegénységben élő családok életminőségének javítását célzó családsegítő, segítségnyújtó kezdeményezésekből.

A „Missziós hálózati” rendszer kiépítésével az Országos Roma Misszió közvetve több hátrányos helyzetben élő család életére kapna rálátást, ezáltal specifikusan, személyre szabottan több embernek tudna segítséget is nyújtania családmentorai segítségével.

A családmentorok a jelenlét módszertanon alapuló, szociális munka eszközeivel végzik munkájukat. A családmentorok a családok részéről felmerülő igények és a családok kapcsolati készségének függvényében látogatják családokat.  A kapcsolatfelvétel, ismerkedés után időszakban a családok élethelyzetének megfelelő intenzitású családkísérést is végeznek.

A „Missziós hálózat” célkitűzése, hogy segítse az érintetteket a családjukban jelentkező hétköznapi, működési zavarok ellensúlyozásában. Szükségleteik kielégítése, problémájuk pontos meghatározása révén megoldást kínáljon, céljaik elérése érdekében. A „Missziós hálózat” számba venné és mozgósítaná a segítséget igénybe vevők erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a problémák megoldása, illetve az újabb problémák megelőzése érdekében. Összehangolnánk az esetkezelésben közreműködő szakemberek munkáját, és együtt közösen – szükség esetén – esetmegbeszéléseken azonosítanánk a problémákat, tisztázva a vállalt feladatokat, megtervezve a segítő folyamatot.

A családmentor a segítő folyamat tervezését követően rendszeresen a mentorált család otthonában vagy intézményes keretek között (helyi roma nemzetiségi önkormányzati irodában) találkozik a mentorált családdal, ahol közösen értékelik, a segítő folyamatban kitűzött célok aktuális állapotát szükség szerint újra tervezik azt.

A családmentor munkatársak várható általános feladatai:

 • Kapcsolatfelvétel a szegregált területen élő hátrányos helyzetű családokkal, gyerekekkel, bizalmi légkör kialakítása, diagnózis felállítása,
 • Bizalmi kapcsolat kialakítása a családsegítő- és gyermekjóléti alapszolgáltatásokban dolgozó szakemberekkel és védőnőkkel,
 • Terepmunka (családok problémáinak megismerése, segítségnyújtás formáinak felkutatása és felkínálása),
 • Egyéni, és családi tanácsadás.

A foglalkoztatási munkatársakkal szemben elvárt követelmények:

 • minimum feltétel: bármely területen szerzett szakmunkás bizonyítvány,
 • szociális és/vagy társadalmi felzárkózási területen szerzett minimum 3 éves gyakorlati tapasztalat,
 • alapfokú informatikai ismeret megléte

Előnyt jelent:

 • az érettségi és/vagy szociális szakirányú végzettség,
 • szakmai tapasztalat a roma integráció területén,
 • helyi elfogadottság, ismeretség,
 • roma hagyományok és kultúra, nyelv ismerete,

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • önálló munkavégzési képesség,
 • szociális érzékenység,
 • megbízhatóság,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • konfliktuskezelés,
 • határozottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • a pályázó rövid motivációs levele (referenciák felsorolásával),
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 14. éjfél

A pályázathoz benyújtásához fényképes önéletrajz és motivációs levél beküldése szükséges.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásának napja és … BŐVEBBEN

Tovább »

Civilszervezetek találkozója az Országos Roma Önkormányzat Sajtótermében

Az Országos Roma Misszió 2022.12.07- én 10:00 órától az Országos Roma Önkormányzat Sajtótermében „Civilszervezetek találkozója” című eseményt tartott.

A rendezvény azzal a céllal jött létre, hogy a hazánkban hosszú évek óta sikeresen működő roma érdekképviseleti civilszervezetek munkásságát bemutassa más civilszervezeteknek, továbbá, hogy ösztönözze a megjelent szervezetek képviselőit az összefogásra, kapcsolatok kialakítására, a létrejövő együttműködések révén pedig eredményesebb legyen hazánkban minden olyan civil kezdeményezés, ami a romák életminőségének javítását célozzák meg.

Az esemény jó hangulatban telt el, megannyi értékes gondolat hangzott el, mindenki együtt gondolkozott, úgyhogy a szervezők elmondhatják, hogy elérte célját.

A megjelentek igényüket fejezték ki a jövőbeni együttműködésre, kapcsolattartásra, újabb ilyen rendezvény megszervezésére.

Tovább »

Az Országos Roma Misszió megrendezte „Fekete – fehér” című programsorozatát

Az Országos Roma Misszió 2022-ben 15 alkalommal rendezte meg „Fekete- fehér” című programsorozatát. A drámapedagógiai módszereket használó foglalkozás célja a társadalmi együttélés elősegítése, azaz a roma-nem roma közösségek békés együttélésének ösztönzése a középiskolás diákok körében, illetve a társadalmi felelősségvállalás, a tabuk nélküli kommunikáció. Ezek az alkalmak lehetőséget adtak arra, hogy a fiatalok szabadon megvitathassák a romákról alkotott általános képet úgy, hogy közben saját élményeken alapuló megtapasztaláshoz jussanak, önálló felismeréseket tegyenek.

1. Jerney János Általános Iskola

2. Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola

3. Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola

4. Szegedi Fekete István Általános Iskola

5. Szegedi SZC Csonka János Technikum

6. Szegedi SZC Csonka János Technikum

8. SzSzC Csonka János Technikum

9. Szegedi SzC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium

10. SzSzC Csonka János Technikum

11. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és AMI

12. Deák Ferenc Gimnázium

13.Orczy István Általános Iskola

14. Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium

15. Jerney János Általános Iskola

Tovább »

Idén harmadik alkalommal szállított adományt az Országos Roma Misszió

Az Országos Roma Misszió a Profilantrop a Kultúrantropológia Társadalmi Hasznosulásáért Egyesülettel együttműködve idén harmadik alkalommal szállított adományt a hátrányos helyzetben élő családok részére. Ezúttal az Észak- alföldi régióba, azon belül is Nógrád megyébe sikerült körülbelül 200 kg ruha, illetve egyéb tárgyi adományt eljuttatni, mely egyébként nem jöhetett volna létre Jónás Tibor, Tuzsér település cigány kisebbségi képviselőjének közreműködése nélkül.

Köszönjük a Profilantrop a Kultúrantropológia Társadalmi Hasznosulásáért Egyesületnek és köszönjük Jónás Tibornak, hogy segítették az intézmény munkáját és közreműködtek az intézmény e küldetésének megvalósításában!

Tovább »

Az Országos Roma Misszió ezúttal Csongrád megyében osztott adományokat

Az Országos Roma Misszió a Családi Talpak Adománybolttal együttműködve idén második alkalommal szállított adományt a hátrányos helyzetben élő családok részére. Ezúttal a Dél- alföldi régióba, azon belül is Csongrád megyébe sikerült körülbelül 600 kg ruha, illetve egyéb tárgyi adományt eljuttatniuk, mely egyébként nem jöhetett volna létre Kozák Dávid, Tiszasziget cigány kisebbségi képviselőjének közreműködése nélkül.

Köszönjük a Családi Talpak Adományboltnak és köszönjük Kozák Dávidnak, hogy segítették az intézmény munkáját és közreműködtek az intézmény e küldetésének megvalósításában!

Tovább »

Januárban adományt szállított az Országos Roma Misszió hátrányos helyzetben élő családok részére

Az Országos Roma Missziónak a Családi Talpak Adománybolttal együttműködve idén először januárban sikerült adományt szállítania a hátrányos helyzetben élő családok részére. Ezúttal a Közép- dunántúli régióba, azon belül is Veszprém megyébe sikerült körülbelül 600 kg ruha, illetve egyéb tárgyi adományt eljuttatniuk, mely egyébként nem jöhetett volna létre Babai János, Berhida cigány kisebbségi képviselőjének közreműködése nélkül.

Köszönjük a Családi Talpak Adományboltnak és köszönjük Babai Jánosnak, hogy segítették az intézmény munkáját és közreműködtek az intézmény e küldetésének megvalósításában!

 

Tovább »

ISKOLATÁSKÁKAT OSZTOTTUNK

Az Országos Roma Önkormányzat Hivatala és az Országos Roma Önkormányzat képviselői, több mint ötszáz iskolatáskát osztottak ki hátrányos helyzetű roma gyerekeknek a szeptemberi iskolakezdést támogatva.  Az iskolatáskák egy korábbi programból maradtak vissza, de mostanra minden táska gazdára talált. Míg a képviselők közel 30 település hátrányos helyzetű iskolásainak tudtak a tanévkezdésbe besegíteni, addig az ORÖ fenntartásában működő sziráki Teleki József Általános Iskola és a Tiszapüspöki Általános Iskola tanulói kaphattak új, jó minőségű iskolatáskákat.

Tovább »

Talentumok tábora a Balatonnál

Ahogy az elmúlt években, úgy az idén nyáron is több száz, szociálisan rászoruló gyermeket üdültetett az Országos Roma Önkormányzat, a helyszín ezúttal a Balaton volt, a fő téma pedig – a sportoláson és az önfeledt szórakozáson túl – a tehetséggondozás.

Immár hagyomány, hogy az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) nyári tábort szervez szociálisan rászoruló gyermekek számára. Így történt ez az idén is, a rendezvénysorozatot pedig ezúttal Roma Talentum Tábornak nevezték el. A július 17-én kezdődő program az Emberi Erőforrások Minisztériumának tizenötmillió forintos támogatásával valósulhatott meg, a helyszín a Balaton-parti Zamárdi volt, ahol öt turnusban közel 250 gyermek kapott lehetőséget egy-egy élményekben gazdag hét eltöltésére.

A linkre kattintva megtekintheti fotógalériánkat

A szervezők ügyeltek arra, hogy ne csak egyszerű üdültetést jelentsen ez a hét nap, hanem olyan színvonalas és sokszínű programot biztosítsanak a gyerekeknek, amely segíti őket a saját tehetségük megismerésében, illetve kibontakoztatásában és lehetőséget kínál számukra arra is, hogy a hagyományos roma kultúrát ápolják, jobban megismerjék. Mindez később iskolai előmenetelüket is segítheti.

Így a szórakozás, a fürdőzés, a barátkozás, egymás megismerése mellett megjelent a kreatív kompetenciák fejlesztése is. A művészeti foglalkozásokat olyan országosan elismert, szakmájukban a legmagasabb színvonalat képviselő mentorok tartották, mint a Khamoro Budapest Band tagjai (Farkas Zsolt és Frigur Róbert Boborján), a Romano Glaszo együttes tagjai Lakatos György vezetésével, Szilvási István a Szilvási Gipsy Folk Band vezetője, Bogdán János festőművész és Nagy Gusztáv író, költő, műfordító, valamint vendégelőadója volt a tábornak Seres Antal, a Fivérek együttes tagja és a Zenével a Rákos Alapítvány alapítója.


Fontos volt a prevenciós tevékenység is, melyben a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársai működtek közre. A rendőrök figyelemfelkeltő, interaktív módon dolgozták fel az aktuális, a gyerekeket is foglalkoztató témákat, így a nyár és a fürdőzés veszélyeit, a felelősségteljes viselkedést a vízparton, vagy akár az internet és a közösségi oldalak veszélyeit, de szóba kerültek a drog és az alkohol prevenciós lehetőségei is.

A résztvevők ezen túlmenően különböző sportágakban is kipróbálhatták magukat, esténként pedig vetélkedők és „kölyökdisco” zárta a napot. Minden tábor utolsó estéjén Ki Mit Tud verseny zárta le a heti programot, a versenyre való felkészülést a táborban résztvevő művészeti mentorok segítették. A legkedveltebbek a táncos és az énekes műsorszámok voltak, de volt, aki versmondással, akrobatikus tornával vagy éppen „cup song” előadással örvendeztette meg a nagyérdeműt.

KD
Fotó: Simon Bálint

Tovább »