Könyvtár

Az Országos Roma Könyvtár, Levél-és Dokumentumtár kollektívája nevében köszöntöm Önt intézményünk Weblapján, amely elsősorban a könyvtárat mutatja be, de igyekszik utat nyitni más oktatási és kulturális intézmények felé is.
Weblapunkkal segíteni szeretnénk Önnek abban, hogy intézményünk sokszínű és korszerű szolgáltatásait megismerhesse, tájékozódni tudjon rendezvényeinkről, programjainkról, és nem utolsó sorban pedig szeretnénk elérni azt is, hogy személyesen is ellátogasson könyvtárunkba.
Az Országos Cigány Önkormányzat 2005-ben hozta létre az Országos Roma Könyvtár, Levél- és Dokumentumtárat.
Az Intézmény nevéből és hivatásából adódóan feladatának tekinti, hogy a cigány irodalom, néprajz, levéltári források, a cigánysággal foglalkozó tudományos irodalom és egyéb cigányságot érintő nyomtatott és digitális formában megjelenő dokumentumokat összegyűjtse, ami azonban az anyagi lehetőségek korlátozottsága folytán rendkívül nagy nehézségekbe ütközik.
Összegyűjtjük a kisebbségi jogok, cigány demográfia, életminőség, egészségügy, oktatás, önkormányzatiság, identitás, politika, történelem, nyelv, eredet területén megjelenő kiadványokat.
A könyvtár beszerzi és kikölcsönzi olvasótermi feldolgozásra a különböző felsőoktatási intézményekben őrzött szakdolgozatokat, disszertációkat, amelyeket a cigányság életével kapcsolatban a legkülönbözőbb tudományterületek (nyelvészet, történelem, stb.) írtak.
Kutatási lehetőségeket biztosít az anyagokból (a fellelhető dokumentumokból igény szerint fénymásolatokat ad ki a törvényben előírtak szerint).
A könyvtár állami támogatásból, önerőből, pályázati támogatásokból fejlesztette, illetve bővíti a könyvtári, zenei, levéltári és dokumentumtári gyűjteményét.
A zenei gyűjtemény korábbi 150 darabos CD gyűjteménye tovább bővült. A Rádió C zenei archívumának magvásárlása során 500 gigabajt zenei anyag került birtokunkba. Ebből 120 gigabajt a cigány témájú anyag, ami 40 000 zeneszámot, 850 albumot foglal magába.
A levél és dokumentumtár mintegy 600 dokumentumot szerzett be és fűzetett le.