Bemutatkozás

Az Országos Roma Önkormányzat a kiemelt feladatok ellátására 4 intézményt hozott létre. Ilyen kiemelt feladat a roma foglalkoztatás segítése, amelyet az Országos Roma Foglalkoztatási Központ képvisel.
A Foglalkoztatási Központ elhivatott abban, hogy a roma lakosság foglalkoztatási esélyeinek javítására olyan középtávú program valósuljon meg, ami támogatja a gyors megvalósítást és biztosítja az eredményességet.
Cél a roma foglalkoztatás eddig kialakult nehézségeinek megismerése és annak keze- lése. A foglalkoztatás több olyan felzárkózási területet érint (oktatás, felnőttképzés, egész- ségügy, szemléletformálás), melyet szükséges együtt kezelni, ezért egy átfogó, több területet érintő program kidolgozása szükséges.
A cél nem csak egy újszerű foglalkoztatási program kialakítása, hanem az eddigi jól működő kézzelfogható eredmények be- építése. Lényeges, hogy a kidolgozott program a helyben felmerülő problémákra fókuszáljon, helyi szintű, személyre szabott megoldásokkal.
Az eredmények elérésének elengedhetetlen feltétele a partnerségi együttműködések kialakítása, amely elsősorban a mély- szegénységben élő romákkal foglalkozó szervezetekre, szakemberekre irányul.
Ezen együttműködések kialakítása és erősítése céljából a Foglalkoztatási Központ több helyszínből álló szakmai konferenciasorozatot szervez az ország több pontján.

Tisztelt Érdeklődő!

Szeretettel köszöntöm az Országos Roma Önkormányzat nevében!
Az Országos Roma Önkormányzat a Magyarországon élő romák identitásának és hagyományainak megőrzése mellett elkötelezett a felzárkózás támogatásában is. Célunk, hogy a roma emberek mindennapjait érintő problémákra valós megoldást találjunk, legyen az oktatás, egészségügy, lakhatás vagy foglal- koztatás.
Önkormányzatunk fontosnak tartja az alulról érkező ügyek meghallgatását és annak további képviselését. Ennek a feladatnak kihagyhatatlan eleme a szakmai szervezetek bevonása.
Üdvözlettel: Országos Roma Önkormányzat

Az Országos Roma Foglalkoztatási Központ programjának alapjai

A program legfontosabb törekvése a romák foglalkoztatási helyzetének javítása, inakti- vitásuk csökkentése. A Központ feladata a roma vezetők, aktivisták, szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, melynek hatására a hátrányos helyzetű régiókban,térségekben, szegregátumokban élő roma származású emberek életminősége és jövőképe javul a foglalkoztatáson keresztül. A roma foglalkoztatás erősítése – a munkába bevont személyek egyéni boldogulása mellett – a többségi társadalom pozitívabb irányú megítélését is jelentősen befolyá- solhatja.
A kifelé nyitottság és az együttműködések kialakítása szintén fontos eleme a tovább- lépésnek.
A pontos és lokális helyzetelemzés megkerülhetetlen része az érintettek meg- kérdezése, amelyet az Országos Roma Önkormányzat országos lefedettsége bizto- síthat.
Egy országos foglalkoztatási mentorhálózat kiépítésével lehetőség nyílik a hivatalok, szervezetek és az érintett munkavállalók közötti információáramlás kialakítására.
A rendezvénnyel elindul a Foglalkoztatási Központ és a foglalkoztatással foglalkozó szakmai szervezetek közötti kommunikáció és kapcsolatépítés.
A konferencia keretében tervezett fórum lehetőséget biztosít a szakmai párbeszédre, valamint a javaslatok befogadására. A rendezvény további célja, hogy a már megvalósított hazai vagy uniós forrásból biztosított projektek eredményességét, hasznosíthatóságát is megismerjék a résztvevők.
A meghívott előadókon keresztül a meg- jelentek információt kapnak a foglalkoztatás jelenlegi helyzetéről és jövőjéről.
Bízunk abban, hogy a konferencia válaszokat és lehetőséget ad a roma foglalkoztatás előremozdulására.

Elérhetőségeink:
Országos Roma Foglalkoztatási Központ
Cím: 1074 Budapest, Dohány utca 76.
Telefon: (+36-1)-322-8903
E-mail: foglalkoztatasi@oronk.hu
Üdvözlettel: Menyhért Attila
intézményvezető