Korábbi hírek

Pályázat – Foglalkoztatási munkatárs

Országos Roma Foglalkoztatási Központ

Felhívás Foglalkoztatási munkatárs megbízási jogviszonnyal történő alkalmazására

Tisztelt Pályázó!

Az Országos Roma Foglalkoztatási Központ alaptevékenysége a foglalkoztatást és munkaerő-piaci részvételt elősegítő szolgáltató tevékenységek nyújtása. A központ ezt a munkát kívánja 2023-ban is folyatni, ezzel támogatni az egyenlő esélyű foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítását, kiemelten a roma munkavállalók számára.

A foglalkoztatási munkatársak elsődleges feladatként segítik a roma munkavállalók elhelyezkedését, valamint közreműködnek a foglalkoztatási területhez kapcsolódó szolgáltatások hozzáférésének biztosításában.

A foglalkoztatási munkatársak várható általános feladatai:

 • Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása: információnyújtás a foglalkozásokról, a térségben elérhető képzésekről, a munkaerő-piaci helyzetről, a munkaerő-kereslet és kínálat helyi jellemzőiről, a foglalkoztatást segítő támogatásokról, munkanélküli ellátásokról,
 • Álláskeresési tanácsadás a roma álláskeresők részére, azok elhelyezkedésének elősegítése érdekében, akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel,
 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél elkészítésében való részvétel,
 • A térségben megjelenő álláshirdetések, képzések összegyűjtése, Csillagházakba történő eljuttatása.
 • A térségben a hátrányos helyzetű munkavállalókat érintő programokról szóló tájékoztatás, a programokba történő irányítás
 • Ügyfél nyomon követési adatbázis folyamatos vezetése,
 • Statisztikai adatok gyűjtése a térségben élők munkaerőpiaci helyzetéről, a közfoglalkoztatási helyzetkép feltérképezése a térségben,
 • A térségben működő roma vállalkozásokkal összefüggő adatbázis készítése (tevékenységi kör, létszámadatok, a vállalkozás működést esetlegesen korlátozó és segítő körülmények feltérképezése annak vizsgálata), helyi roma vállalkozókkal való

kapcsolat erősítése, támogatása,

 • A megyei Foglalkoztatási Paktum irodák felkeresése, az Országos Foglalkoztatási Központtal történő együttműködések előkészítése,
 • A térségben működő csillagházakkal vezetői utasításnak megfelelő kapcsolatfelvétel
 • Az Országos Roma Foglalkoztatási Központ szakmai tervében szereplő tevékenységek szervezése, előkészítése, támogatása
 • Roma foglalkoztatáshoz köthető jó gyakorlatok gyűjtése.

A foglalkoztatási munkatársakkal szemben elvárt követelmények:

 alapfokú végzettség, 8 általános iskolai végzettség, szociális és/vagy társadalmi felzárkózási, és/vagy foglalkoztatási területen szerzett tapasztalat, az Országos Roma Foglalkoztatási Központ által szervezett képzés elvégzését igazoló tanúsítvány,

 • alapfokú informatikai ismeret megléte,
 • foglalkoztatási területen szerzett ügyintézésben való jártasság, tapasztalat.

Előnyt jelent:

 • szegregált településrészen jelentkező foglalkoztatási nehézségek ismerete,
 • szakmai tapasztalat a roma integráció területén,
 • helyi elfogadottság, ismeretség,
 • roma hagyományok és kultúra nyelv ismerete,
 • rendezvényszervezésben való jártasság.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • önálló munkavégzési képesség,
 • minőségi és hatékony munkavégzés,
 • megbízhatóság,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • konfliktuskezelés,
 • határozottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • a pályázó rövid motivációs levele,
 • végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban

résztvevők megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 25. 24.00 óra
Pályázat elbírálás és kiértesítés: 2023. március 30.
Szerződéskötés: 2023. április 1-től
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A megbízó a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – benyújtják, és meghallgatásukat a pályázatelbíráló bizottság szükségesnek ítéli.

A kiválasztott pályázók foglalkoztatás megbízási szerződéssel történik. A foglalkoztatási munkatársak a tevékenységükről minden hónapban kötelesek beszámolót benyújtani elektronikus úton és postai úton is, ez feltétele a szerződéses jogviszony további fenntartásának. A havi beszámolónak számszerűen is ki kell terjednie az adott foglalkoztatási munkatárs havi tevékenységére, kapcsolatfelvételeire, a munkavégzés területére, hatékonyságára és eredményességére.

A megbízott munkatársak beszámolói összesítésre kerülnek, melyek alapját képezik majd a központ további feladatának, szakmai … BŐVEBBEN

Tovább »

Pályázat – Családmentori munkatárs

Felhívás családmentori munkatárs megbízási jogviszonnyal történő alkalmazására

Tisztelt Pályázó!

Az Országos Roma Misszió közfeladata a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint:

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján a roma nemzetiség részére irányuló karitatív tevékenység elősegítése, ezen cél megvalósításához szükséges tevékenység megszervezése, az ehhez kapcsolódó családsegítés, segítségnyújtás. A szervezet keretein belül alapvető cél a hátrányos helyzetű, nehéz sorsú, elsősorban roma gyermekek és családjaik megsegítése komplex és speciális közösségi szociális szolgáltatás nyújtása a szociális munka széleskörű módszereinek és eszközeinek felhasználásával. Az intézmény ezt a munkát kívánja kiterjeszteni 2023-ban.

A 2023-as év legnagyobb célkitűzése egy szociálishálózat (továbbiakban „Missziós hálózat”) kiépítése az országban, mert legfőbb célunk, – és alapító okiratban rögzített nemzetiségi közfeladatunk is-, hogy az intézmény nagyobb részt tudjon vállalni hazánkban a szegregátumokban, mélyszegénységben élő családok életminőségének javítását célzó családsegítő, segítségnyújtó kezdeményezésekből. A „Missziós hálózati” rendszer kiépítésével az Országos Roma Misszió közvetve több hátrányos helyzetben élő család életére kapna rálátást, ezáltal specifikusan, személyre szabottan több embernek tudna segítséget is nyújtania családmentorai segítségével. A családmentorok a jelenlét módszertanon alapuló, szociális munka eszközeivel végzik munkájukat. A családmentorok a családok részéről felmerülő igények és a családok kapcsolati készségének függvényében látogatják családokat.  A kapcsolatfelvétel, ismerkedés után időszakban a családok élethelyzetének megfelelő intenzitású családkísérést is végeznek. A „Missziós hálózat” célkitűzése, hogy segítse az érintetteket a családjukban jelentkező hétköznapi, működési zavarok ellensúlyozásában. Szükségleteik kielégítése, problémájuk pontos meghatározása révén megoldást kínáljon, céljaik elérése érdekében. A „Missziós hálózat” számba venné és mozgósítaná a segítséget igénybe vevők erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a problémák megoldása, illetve az újabb problémák megelőzése érdekében. Összehangolnánk az esetkezelésben közreműködő szakemberek munkáját, és együtt közösen – szükség esetén – esetmegbeszéléseken azonosítanánk a problémákat, tisztázva a vállalt feladatokat, megtervezve a segítő folyamatot.

A családmentor a segítő folyamat tervezését követően rendszeresen a mentorált család otthonában vagy intézményes keretek között (helyi roma nemzetiségi önkormányzati irodában) találkozik a mentorált családdal, ahol közösen értékelik, a segítő folyamatban kitűzött célok aktuális állapotát szükség szerint újra tervezik azt.

A családmentor munkatársak várható általános feladatai:

 • Kapcsolatfelvétel a szegregált területen élő hátrányos helyzetű családokkal, gyerekekkel, bizalmi légkör kialakítása, diagnózis felállítása,
 • Bizalmi kapcsolat kialakítása a családsegítő- és gyermekjóléti alapszolgáltatásokban dolgozó szakemberekkel és védőnőkkel,
 • Terepmunka (családok problémáinak megismerése, segítségnyújtás formáinak felkutatása és felkínálása),
 • Egyéni, és családi tanácsadás.

A foglalkoztatási munkatársakkal szemben elvárt követelmények:

 • minimum feltétel: bármely területen szerzett szakmunkás bizonyítvány,
 • szociális és/vagy társadalmi felzárkózási területen szerzett minimum 3 éves gyakorlati tapasztalat,
 • alapfokú informatikai ismeret megléte.

Előnyt jelent:

 • az érettségi és/vagy szociális szakirányú végzettség,
 • szakmai tapasztalat a roma integráció területén,
 • helyi elfogadottság, ismeretség,
 • roma hagyományok és kultúra, nyelv ismerete,

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • önálló munkavégzési képesség,
 • szociális érzékenység,
 • megbízhatóság,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • konfliktuskezelés,
 • határozottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • a pályázó rövid motivációs levele (referenciák felsorolásával),
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március. 25. éjfél

A pályázathoz benyújtásához fényképes önéletrajz és motivációs levél beküldése szükséges.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásának napja és helyszíne: 2023.03.30. 11:00 ; 1074 … BŐVEBBEN

Tovább »

Közlemény

Az Országos Roma Önkormányzat a 2023. február 19. napján a budapesti Deák téren történt tragikus eseménnyel kapcsolatosan a gyászoló család kérésére az alábbi felhívást teszi közzé:
Mindenekelőtt mélységesen megrendülten együttérzésünket kívánjuk kifejezni az áldozat családja részére. Megingathatatlanul kitartunk amellett, hogy az Országos Roma Önkormányzat határozottan elítél minden bűncselekményt elkövetőt függetlenül attól, hogy a roma közösség tagja, vagy sem. Feladatunknak érezzük közösséghez tartozása miatti erőszakkal fenyegetett valamennyi honfitársunk mellett kiállást, különösen, ha az érintett roma közösséghez tartozik. A gyászoló család elnehezült anyagi helyzetét megismerve és megértve kérünk minden honfitársunkat, hogy lehetőségeihez mérten nyújtson segítséget a rászoruló családnak a temetési költségek viseléséhez.
Felajánlásaikat, anyagi segítségüket az alábbi számlaszámon fogadják:

Számlaszám: 11773133-01154621
Bank: OTP Bank
közlemény: Kozák Martin

Lakatos Oszkár s.k.
Országos Roma Önkormányzat elnökhelyettese
Budapest, 2023. március 10

Tovább »

Elhunyt Földesi Károly, a DVTK korábbi játékosa és edzője

Az Országos Roma Sportközpont mély megrendüléssel értesült arról a tragikus hírről, hogy hosszantartó, súlyos betegség után elhunyt a DVTK korábbi játékosa és edzője, Földesi Károly.

Földesi Károly 1998-tól 14 éven keresztül a Roma Válogatott szövetségi kapitánya volt. A roma válogatott edzőjeként számtalan tehetséget gondozott, és fedezett fel. Bölcsessége és humanizmusa mély hatást gyakorolt a játékosaira és a környezetére egyaránt. Földesi Károly nem „csak” edző volt: pedagógus és „védőháló” volt a játékosai számára.

Őszinte részvétünk a családnak!

Emléke örökké velünk marad!

Tovább »

Országos roma képzőművészeti kiállítás és vásár

Az Országos Roma Kulturális és Média Centrum, valamint az Országos Roma Foglalkoztatási Központ szervezésében 2022. 11. 09-én tartotta meg rendezvényét az Országos Roma Önkormányzat Dohány utcai székházában. A kiállításon bemutatásra kerültek azok az ősi cigány mesterségek, amiket mára már elfeledettnek tűnhetnek sokak számára. Ilyen például a vályogvetés, kosárfonás, teknő és fa tárgyak faragása. Mindezt interaktív módon valósítottuk meg. A helyszínen vályogvetést láthattak az érdeklődők, a mesteremberektől pedig fafaragást és kosárfonást.

Nagy figyelmet fordítottunk a képzőművészetre is. Horváth János festőművész kiállítását tekinthette meg a rendezvényre látogatók.

Bemutatkozott Kalocsai Sztojka István képviselő is, egy igen sajátos oldaláról. Hagyományos népviseletek kiállítás keretében saját maga tervezte és varrta a csodás ruhákat hozott el és mutatta meg az érdeklődőknek

Kiemelkedő érdeklődés övezte Kökényné Menyhért Vivien exkluzív roma esküvői és alkalmi ruháinak bemutatóját, melyeket maga tervez meg és készít el.

Tovább »

Civilszervezetek találkozója az Országos Roma Önkormányzat Sajtótermében

Az Országos Roma Misszió 2022.12.07- én 10:00 órától az Országos Roma Önkormányzat Sajtótermében „Civilszervezetek találkozója” című eseményt tartott.

A rendezvény azzal a céllal jött létre, hogy a hazánkban hosszú évek óta sikeresen működő roma érdekképviseleti civilszervezetek munkásságát bemutassa más civilszervezeteknek, továbbá, hogy ösztönözze a megjelent szervezetek képviselőit az összefogásra, kapcsolatok kialakítására, a létrejövő együttműködések révén pedig eredményesebb legyen hazánkban minden olyan civil kezdeményezés, ami a romák életminőségének javítását célozzák meg.

Az esemény jó hangulatban telt el, megannyi értékes gondolat hangzott el, mindenki együtt gondolkozott, úgyhogy a szervezők elmondhatják, hogy elérte célját.

A megjelentek igényüket fejezték ki a jövőbeni együttműködésre, kapcsolattartásra, újabb ilyen rendezvény megszervezésére.

Tovább »

Az Országos Roma Misszió megrendezte „Fekete – fehér” című programsorozatát

Az Országos Roma Misszió 2022-ben 15 alkalommal rendezte meg „Fekete- fehér” című programsorozatát. A drámapedagógiai módszereket használó foglalkozás célja a társadalmi együttélés elősegítése, azaz a roma-nem roma közösségek békés együttélésének ösztönzése a középiskolás diákok körében, illetve a társadalmi felelősségvállalás, a tabuk nélküli kommunikáció. Ezek az alkalmak lehetőséget adtak arra, hogy a fiatalok szabadon megvitathassák a romákról alkotott általános képet úgy, hogy közben saját élményeken alapuló megtapasztaláshoz jussanak, önálló felismeréseket tegyenek.

1. Jerney János Általános Iskola

2. Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola

3. Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola

4. Szegedi Fekete István Általános Iskola

5. Szegedi SZC Csonka János Technikum

6. Szegedi SZC Csonka János Technikum

8. SzSzC Csonka János Technikum

9. Szegedi SzC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium

10. SzSzC Csonka János Technikum

11. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és AMI

12. Deák Ferenc Gimnázium

13.Orczy István Általános Iskola

14. Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium

15. Jerney János Általános Iskola

Tovább »