Korábbi hírek

Emlékezés a Roma Holocaust napjára

Ma világszerte emlékezünk a Roma Holokauszt emléknapjára, arra a tragikus népirtásra, amely több százezer európai roma halálát okozta.
Nem lehet elfelejteni azt, ami 1944. augusztus 2-ról 3-ára virradó éjjelen történt: az SS katonái kegyetlenül felszámolták az auschwitz-birkenaui lágerben kialakított cigányok táborát. Közel háromezer roma származású férfi, nő és gyermek esett áldozatául a mészárlásnak mindössze néhány óra leforgása alatt.
Emlékezzünk az emberiség történelmének legsötétebb fejezetére, amikor nőket, gyermekeket, öregeket nem kímélve kegyetlenül meggyilkoltak a nácik és kollaboránsaik a holokauszt során.
Emlékezzünk mindazokról, akiket vallásuk, etnikai hovatartozásuk, bőrszínük politikai nézeteik miatt üldöztek és meggyilkoltak eme vészterhes diktatúra idején.
Kötelességünk emlékezni mártírjainkra, és mindazokra, akik a legembertelenebb körülmények között szenvedtek, haltak meg, és mégis emberségesek tudtak maradni az utolsó óráikban is.
Ferenc pápa katolikus egyházfő szavait idézve „Az emlékezés az emberiesség jele, az emlékezés a civilizáltság jele.”
Roma honfitársaink elvesztése nemcsak az akkori, hanem a mai társadalomnak egyaránt pótolhatatlan vesztesége, nem egy üres évforduló, hanem felszólítás a demokratikus értékek megerősítésének védelmében.
Közös az érdekünk, hogy a roma holokauszt borzalmas kegyetlenségeit nem feledve egy biztonságosabb, gyűlölet nélküli, világért dolgozunk. Egy olyan világért, amelyben eltérő háttérrel rendelkező, különböző nemzetiségű és vallású emberek is méltóságteljesen élhetnek.

Tovább »

KÖZLEMÉNY

Az Országos Roma Önkormányzat felháborodását és aggodalmát fejezi ki a Pilisen történtekkel, illetve Somogyváron tapasztalt incidenssel kapcsolatosan. Folyamatosan, ismételten és határozottan kiállunk a demokratikus alapértékek érvényesülése mellett.

A Magyar Önvédelmi Mozgalom 2023. június hónap 4. napján a Pest Vármegyei Pilis településen készített „MEGVÉDJÜK! Az erőszak ellen Pilisen”- című videófilmet, amelyet a youtube.com videómegosztó portálja is feltöltött. A videó végén a csatlakozásra felhívó részben (14:57-től látható) a Magyar Önvédelmi Egyesület (04-02-0003499) honlapját tüntették fel. A videóban több alkalommal, közvetlenül és közvetetten a településen élő roma nemzetiséghez tartozókat hozták összefüggésbe vélt, vagy valós bűncselekmények elkövetésével. Mindezzel azt a látszatot keltették és keltik, hogy a roma nemzetiséghez tartozók erőszakos bűnelkövetők, akik ellen az egyesület tagjainak fellépése nélkülözhetetlen.

Ezt követően 2023. június 11. napján a Somogy Vármegyei Somogyváron az egyesület tagjai nyilvánvalóan megfélemlítési céllal, fekete egyenruhában jelentek meg a jellemzően roma nemzetiséghez tartozók által lakott településrészen. Az egyesület tagjai csupán a helyszínre érkező rendőrök fellépésére, a „Menjetek ebédelni!” felszólításnak engedelmeskedve hagyták el a helyszínt. A rendőri intézkedéssel kapcsolatban rá kívánunk mutatni arra is, hogy a lakóhelyükön tartózkodó, megfélemlített romákkal ugyanolyan módon léptek fel, holott éppen az ő védelmük érdekében volt szükséges intézkedni.

Sajnálattal és döbbenettel vegyes aggodalommal vettük tudomásul, hogy a 2022. november 7. napján Mezőhegyes településen történtek ellenére a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjai és vezetője, nem hagyott fel nyíltan cigányellenes kijelentésekkel, demonstrációk tartásával.

A jelenség elleni hatékony küzdelem egyik alkalmas módjának tartjuk Dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés Elnökének az Országgyűlés 2023. május 22-i ülésnapján Novák Előd országgyűlési képviselő felszólalásával kapcsolatos határozott intézkedését.

A roma közösséget is érintő, szélsőséges nézeteket valló társadalmi csoportok által tanúsított nyíltan cigányellenes, a cigányság ellen uszító magatartást továbbra is elítéljük, azzal szemben szavunkat felemelve, minden erőnkkel, de törvényes keretek között küzdeni fogunk. Kérjük a Tisztelt Belügyminiszter Urat, illetve Magyarország Ügyészségét, hogy a Magyar Önvédelmi Egyesület, illetve a Magyar Önvédelmi Mozgalom uszító, jogellenes tevékenységét soron kívül kivizsgálni, és a szükséges (az egyesület feloszlatásának kezdeményezése iránti) intézkedéseket megtenni szíveskedjen.

Kezdeményezzük továbbá a Magyar Önvédelmi Mozgalom (Egyesület) 2023. június 24. napjára tűzött Zagyvarékason (Kisszögön) tartandó eskütételének betiltását.

Lakatos Oszkár, Országos Roma Önkormányzat elnökhelyettese

Budapest, 2023. június 12.

Tovább »

Pályázti kiírás – Országos Roma Kulturális és Média Centrum intézményvezető beosztás ellátására

Az Országos Roma Önkormányzat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Országos Roma Kulturális és Média Centrum

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 1.- 2024.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:
1074 Budapest Dohány u. 76.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény feladata a roma társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése; a nemzetiséghez tartozók szellemi, kulturális örökségének, kulturális hagyományainak megőrzését, fenntartását, fejlesztését, bemutatását szolgáló tevékenységek szervezése. Feladata a könyvtári és egyéb gyűjtemények kezelése, feldolgozása. Az intézmény vezetője felel a fentiekben meghatározott feladatok megszervezéséért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért az intézmény gazdálkodásáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:                               

 • egyetemen szerzett felsőfokú iskolai végzettség, közművelődési, kommunikációs vagy könyvtári területen megszerzett szakképzettség
 • szakképzettségnek megfelelő feladatkörben legalább 3 év feletti szakmai tapasztalat,
 • büntetlen előélet;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz; az álláshely betöltéséhez szükséges szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata;
 • az intézmény tevékenységével összefüggő feladatok megvalósítására vonatkozó szakmai elképzelések, vezetői program;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2023. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Králik Magdolna helyettesítő hivatalvezető nyújt, a 06 1 322 8903–os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:                                        

 • Elektronikusan az oronk@oronk.hu címre, vagy
 • Postai úton, a pályázatnak az Országos Roma Önkormányzat címére történő megküldésével (1074 Budapest, Dohány utca 76.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 • vagy
 • Személyesen: Országos Roma Önkormányzat Titkárság, Budapest, 1074 Budapest, Dohány utca 76.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról az Országos Roma Önkormányzat Közgyűlése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtásának lezárását követő 30 napon belül.

Tovább »

Először vett részt a Tiszapüspöki Általános Iskola az országos Matific Matematikai versenyen

A Tiszapüspöki Általános Iskola tanulói az idei tanévben találkoztak először a Matific Matematikai Oktatóprogrammal, melyben 1.- 6. évfolyamig egyaránt találhatók az új tananyag feldolgozásához és gyakorláshoz készségfejlesztő feladatok. A „Matific Olimpia” matematikai tanulmányi verseny 2023. április 17-28. között került megrendezésre. Az eredményes szereplés minden, a programot használó iskola és tanulói számára nagy kihívást jelent, hiszen egy-egy iskola ranglistán elért helyezéséhez a tanulók mennyiségi és minőségi munkája egyaránt szükséges. Iskolánkban az 1–5. évfolyam vett részt az Olimpián, s a gyermekek tudása, kitartása, szorgalma, valamint az őket tanító pedagógus-kollégák elkötelezettsége eredményeként a 287 nevezett, magyarországi iskola között a 45. helyezést értük el.

A Matific Olimpián nemcsak az ország iskolái, mint intézmények versenyeznek egymással, hanem egy intézményen belül az osztályok, valamint a tanulók is versenytársak. Iskolánkon belül az osztályok közötti rangsor a következőképpen alakult:

Helyezés (Iskolán belül) Évfolyam Tanár neve Osztály Átlagos Pontosság Összes Szerzett Csillag Eredmények
1 4 Gy Bottyán 4. osztály 75.47% 4200/4200    100.00%
2 3 A Dobosné Gál 3.a osztály 78.40% 3489/4200    83.07%
3 5 Z Dorka 5. osztály 70.34% 2575/3300    78.03%
4 2 E Balázsi 2. osztály 79.83% 2038/4200    48.52%
5 3 A Ruscsák Szász 3.b. osztály 77.22% 1969/4500    43.76%
6 1 É Oláh 1. osztály 82.73% 582/5700    10.21%

Az egyéni iskolán belüli versenyben 1.-3. helyezett tanulók eredményei:

Helyezés (Iskolán belül) Évfolyam Tanuló Osztály Pontosság Elért Szint Összes Szerzett Csillag
1 4 Tibor Czibula 4. osztály 97.57% Rubin 300/300
2 3 Dávid Pálfi 3.a osztály 94.79% Rubin 300/300
3 2 Rikárdó Mátyás Rostás 2. osztály 89.74% Rubin 300/300

A Matific Matematikai Olimpián a Tiszapüspöki Általános Iskola az iskolák közötti rangsorban a 287 induló iskola közül az igen előkelő 45. helyen végzett. Nagyon büszkék vagyunk a tehetséges tanulóinkra és a felkészítő tanáraikra egyaránt.

Tovább »

Felhívás családmentori munkatárs megbízási jogviszonnyal történő alkalmazására

Az Országos Roma Misszió pályázatot hírdet családmentori munkatárs megbízási jogviszonnyal történő alkalmazására.

Tisztelt Pályázó!

Az Országos Roma Misszió közfeladata a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint:

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján a roma nemzetiség részére irányuló karitatív tevékenység elősegítése, ezen cél megvalósításához szükséges tevékenység megszervezése, az ehhez kapcsolódó családsegítés, segítségnyújtás.

A szervezet keretein belül alapvető cél a hátrányos helyzetű, nehéz sorsú, elsősorban roma gyermekek és családjaik megsegítése komplex és speciális közösségi szociális szolgáltatás nyújtása a szociális munka széleskörű módszereinek és eszközeinek felhasználásával.

Az intézmény ezt a munkát kívánja kiterjeszteni 2023-ban.

A 2023-as év legnagyobb célkitűzése egy szociálishálózat (továbbiakban „Missziós hálózat”) kiépítése az országban, mert legfőbb célunk, – és alapító okiratban rögzített nemzetiségi közfeladatunk is-, hogy az intézmény nagyobb részt tudjon vállalni hazánkban a szegregátumokban, mélyszegénységben élő családok életminőségének javítását célzó családsegítő, segítségnyújtó kezdeményezésekből.

A „Missziós hálózati” rendszer kiépítésével az Országos Roma Misszió közvetve több hátrányos helyzetben élő család életére kapna rálátást, ezáltal specifikusan, személyre szabottan több embernek tudna segítséget is nyújtania családmentorai segítségével.

A családmentorok a jelenlét módszertanon alapuló, szociális munka eszközeivel végzik munkájukat. A családmentorok a családok részéről felmerülő igények és a családok kapcsolati készségének függvényében látogatják családokat.  A kapcsolatfelvétel, ismerkedés után időszakban a családok élethelyzetének megfelelő intenzitású családkísérést is végeznek.

A „Missziós hálózat” célkitűzése, hogy segítse az érintetteket a családjukban jelentkező hétköznapi, működési zavarok ellensúlyozásában. Szükségleteik kielégítése, problémájuk pontos meghatározása révén megoldást kínáljon, céljaik elérése érdekében. A „Missziós hálózat” számba venné és mozgósítaná a segítséget igénybe vevők erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a problémák megoldása, illetve az újabb problémák megelőzése érdekében. Összehangolnánk az esetkezelésben közreműködő szakemberek munkáját, és együtt közösen – szükség esetén – esetmegbeszéléseken azonosítanánk a problémákat, tisztázva a vállalt feladatokat, megtervezve a segítő folyamatot.

A családmentor a segítő folyamat tervezését követően rendszeresen a mentorált család otthonában vagy intézményes keretek között (helyi roma nemzetiségi önkormányzati irodában) találkozik a mentorált családdal, ahol közösen értékelik, a segítő folyamatban kitűzött célok aktuális állapotát szükség szerint újra tervezik azt.

A családmentor munkatársak várható általános feladatai:

 • Kapcsolatfelvétel a szegregált területen élő hátrányos helyzetű családokkal, gyerekekkel, bizalmi légkör kialakítása, diagnózis felállítása,
 • Bizalmi kapcsolat kialakítása a családsegítő- és gyermekjóléti alapszolgáltatásokban dolgozó szakemberekkel és védőnőkkel,
 • Terepmunka (családok problémáinak megismerése, segítségnyújtás formáinak felkutatása és felkínálása),
 • Egyéni, és családi tanácsadás.

A foglalkoztatási munkatársakkal szemben elvárt követelmények:

 • minimum feltétel: bármely területen szerzett szakmunkás bizonyítvány,
 • szociális és/vagy társadalmi felzárkózási területen szerzett minimum 3 éves gyakorlati tapasztalat,
 • alapfokú informatikai ismeret megléte

Előnyt jelent:

 • az érettségi és/vagy szociális szakirányú végzettség,
 • szakmai tapasztalat a roma integráció területén,
 • helyi elfogadottság, ismeretség,
 • roma hagyományok és kultúra, nyelv ismerete,

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • önálló munkavégzési képesség,
 • szociális érzékenység,
 • megbízhatóság,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • konfliktuskezelés,
 • határozottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • a pályázó rövid motivációs levele (referenciák felsorolásával),
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 14. éjfél

A pályázathoz benyújtásához fényképes önéletrajz és motivációs levél beküldése szükséges.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásának napja és … BŐVEBBEN

Tovább »

Felhívás – Kulturális és média munkatárs megbízási jogviszonnyal történő alkalmazására

Tisztelt Pályázó!

A kulturális és média munkatárs általános feladatai:

Az Országos Roma Kulturális és Média Centrum kulturális és média feladatainak elvégzése

A munkakörbe tartozó, a megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az Országos Roma Kulturális és Média Centrum működését szabályozó helyi dokumentumoknak megfelelően a kulturális-média szakember feladatainak teljeskörű ellátása.
 • Az Országos Roma Kulturális és Média Centrum megadott időben történő nyitvatartása, a képviselők, az érdeklődők, a kapcsolattartók és más szakemberek fogadása.
 • kulturális és média bemutatókon előadás előkészítése, megtartása, részvétel
 • beszámolók, statisztikai kimutatások készítése, excel táblázat, irodai szoftverek használatával,
 • részvétel az Országos Roma Kulturális és Média Centrum szakmai feladataiban,
 • részvétel az Országos Roma Kulturális és Média Centrum kulturális tevékenységében,
 • részvétel a pályázatok megvalósításában és az ügyintézésben.
 • tanácsadás a roma képviselők részére, azok munkája segítése, rendezvényeik megvalósításához szakmai-kulturális-média szakterületi segítség nyújtása,
 • tudósítás és médianyilvánosság biztosítása az ORÖ rendezvényeiről, a képviselők rendezvényeiről, szakmai-kulturális-média szakterületi segítség nyújtása a médianyilvánosság érdekében,
 • tanácsadás a roma tanulók, hallgatók, kollégisták tanulásának segítéséhez, dolgozataik-szakdolgozataik elkészítésében szakmai-kulturális-média szakterületi segítség nyújtása,
 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél elkészítésében való segítség, részvétel,
 • A térségben működő médiákkal, kulturális intézményekkel kapcsolattartás, rendezvényeiken történő részvétel
 • A roma képviselőkkel való kapcsolat erősítése, támogatása,
 • roma média működtetéséhez köthető jó gyakorlatok gyűjtése
 • a működtetéshez szükséges eszközrendszer (dokumentumok, technikai eszközök, szakirodalom) bővítésére-változtatására javaslattétel
 • a technikai eszközök beszerzésének előkészítése, nyomonkövetése, állománybavétele.

A kulturális-média munkatárs szemben elvárt követelmények:

 • szakirányú középfokú végzettség,
 • alapfokú informatikai ismeret megléte,
 • kulturális-média munkakörben szerzett tapasztalat,
 • ECDL
 • felhasználói szintű Hardverismeret,
 • gyakorlott szintű Internetes alkalmazások, MS Office (irodai alkalmazások),
 • szervezett képzés kötelező elvégzésének vállalása,
 • kultúra és a média területen szerzett ügyintézésben való jártasság, tapasztalat.

Előnyt jelent:

 • magasabb szakirányú felsőfokú végzettség
 • a roma kultúra és média területén szerzett szakmai tapasztalat
 • szegregált településrészen jelentkező művelődési nehézségek ismerete,
 • szakmai tapasztalat a roma integráció területén,
 • a roma közösségekben elfogadottság, ismeretség,
 • roma hagyományok, kultúra és nyelv ismerete,
 • rendezvényszervezésben való jártasság.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • önálló munkavégzési képesség,
 • minőségi, pontos és hatékony munkavégzés,
 • megbízhatóság,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • konfliktuskezelés,
 • határozottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • a pályázó rövid motivációs levele,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
 • büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság

A pályázat benyújtásának határideje:

       – 2023. május 15. 24.00 óra

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csilleiné Mága Erika intézményvezető nyújt, a 06309561458, 06205682528 – os telefonszámon.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Dr. Csilleiné Mága Erika részére a mediacentrum@oronk.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A megbízó a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – benyújtják, és meghallgatásukat az intézményvezető szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának rendje a megbízónál:

Szakmai ismereteket is felmérő személyes elbeszélgetés. A kiválasztott munkatárs foglalkoztatása megbízási szerződéssel történik. A kulturális-média munkatárs a tevékenységéről minden hónapban köteles beszámolót benyújtani elektronikus úton és postai … BŐVEBBEN

Tovább »

Felhívás – Országos Roma Kulturális és Média Centrum Könyvtáros munkatárs megbízási jogviszonnyal történő alkalmazására

Tisztelt Pályázó!

A könyvtáros munkatárs általános feladatai:

Az Országos Roma Kulturális és Média Centrum könyvtárának működtetése

A munkakörbe tartozó, a megbízással járó lényeges feladatok:

 • A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, valamint az Országos Roma Kulturális és Média Centrum könyvtárának működését szabályozó helyi dokumentumoknak megfelelően a könyvtáros szakember feladatainak teljeskörű ellátása.
 • A Könyvtár megadott időben történő nyitvatartása, az olvasók, érdeklődők, a helyben olvasók fogadása.
 • könyvtári olvasószolgálati munka, kölcsönzés, tájékoztatás. (Hetente legalább egyszer a nyitvatartástól függően 18 óráig tartó ügyeletben is.)
 • katalogizálási és nyilvántartási feladatok ellátása a könyvtári rendszerben,
 • könyvtárhasználati és adatbázis kezelési bemutatókon előadás,
 • beszámolók, statisztikai kimutatások készítése, excel táblázat, irodai szoftverek használatával,
 • állományrendezési és raktári feladatok ellátása,
 • részvétel az állományvédelemi feladatokban,
 • részvétel az Országos Roma Kulturális és Média Centrum kulturális tevékenységében,
 • részvétel a pályázatok megvalósításában és az ügyintézésben.
 • tanácsadás a roma tanulók, hallgatók, kollégisták részére, azok tanulásának segítése, dolgozataik-szakdolgozataik elkészítésében könyvtári segítség nyújtása,
 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél elkészítésében való segítség, részvétel,
 • A térségben működő könyvtárakkal kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, rendezvényeiken történő részvétel
 • A roma képviselőkkel való kapcsolat erősítése, támogatása,
 • roma könyvtári foglalkoztatáshoz köthető jó gyakorlatok gyűjtése
 • a könyvtári állomány folyamatos átvizsgálása, gyűjteménybővítésre javaslattétel
 • a könyvbeszerzés előkészítése, nyomonkövetése, állománybavétele.

A Könyvtáros munkatárs szemben elvárt követelmények:

 • szakirányú középfokú végzettség,
 • alapfokú informatikai ismeret megléte,
 • könyvtárosi munkakörben szerzett tapasztalat,
 • ECDL
 • felhasználói szintű Hardverismeret,
 • gyakorlott szintű Internetes alkalmazások, MS Office (irodai alkalmazások),
 • szervezett képzés kötelező elvégzésének vállalása,
 • könyvtári területen szerzett ügyintézésben való jártasság, tapasztalat.

Előnyt jelent:

 • szakirányú felsőfokú végzettség
 • szegregált településrészen jelentkező művelődési nehézségek ismerete,
 • szakmai tapasztalat a roma integráció területén,
 • a roma közösségekben elfogadottság, ismeretség,
 • roma hagyományok, kultúra és nyelv ismerete,
 • rendezvényszervezésben való jártasság.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • önálló munkavégzési képesség,
 • minőségi, pontos és hatékony munkavégzés,
 • megbízhatóság,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • konfliktuskezelés,
 • határozottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • a pályázó rövid motivációs levele,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
 • büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság

A pályázat benyújtásának határideje:

       – 2023. május 15. 24 00 óra

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csilleiné Mága Erika intézményvezető nyújt, a 06309561458, 06205682528 – os telefonszámon.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Dr. Csilleiné Mága Erika részére a mediacentrum@oronk.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A megbízó a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – benyújtják, és meghallgatásukat az intézményvezető szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának rendje a megbízónál:

Szakmai ismereteket is felmérő személyes elbeszélgetés.

A kiválasztott munkatárs foglalkoztatása megbízási szerződéssel történik. A könyvtáros a tevékenységéről minden hónapban köteles beszámolót benyújtani elektronikus úton és postai úton is, ez feltétele a szerződéses jogviszony további fenntartásának. A havi beszámolónak számszerűen is ki kell terjednie az adott tevékenységére, kapcsolatfelvételeire, a munkavégzés területére, … BŐVEBBEN

Tovább »