2022 május 22, vasárnap
Kezdőoldal / Korábbi hírek

Korábbi hírek

Megkezdtük honlapunk átalakítását

Fejlesztjük a megjelenést és az elérhető tartalmakat, melynek eredményeképpen átláthatóbb struktúrában felhasználó barát felületen tájékozódhatnak a látogatók. Amíg az új honlap kidolgozásra kerül elképzelhető, hogy egyes tartalmak korlátozottan lesznek hozzáférhetők.

Tovább »

Nemzetközi Romanap – Köszöntő

Tisztelt Roma Honfitársaim!

1971 április 8-án, a London melletti Orpingtonban az I. Roma Világkongresszus döntött az egységes roma nemzeti jelképek használatáról, az önelnevezésről, valamint az Opre Roma!  jelmondatról.

Ez az esemény mind a mai napig jelentős állomás a romák intézményesült identitásának kialakulásában. Később, 1990-ben, a IV. Roma Világkongresszuson Varsóban született döntés arról, hogy április nyolcadikát, az első világkongresszus időpontját nemzetközi roma ünnepként ismerjék el. Utóbb, a kongresszus tiszteletére, az ENSZ április 8-át a Roma Kultúra Világnapjává nyilvánította.

A Nemzetközi Roma Napot 1990 óta van lehetőségünk megünnepelni ezen a napon a roma kultúra szépségeire és azokra a gondokra és mindennapi kihívásokra hívjuk fel a figyelmet, amelyekkel az európai kontinens legnagyobb etnikai kisebbségének, a romáknak szembe kell nézniük.

Ezen a napon külön említést érdemelnek azok az ismert és elismert roma nemzetiségű művészeink, akik gyarapítják és ápolják közös kultúránkat, vagy akik sportolóként öregbítik hazánk hírnevét. Elismeréssel tartozunk azon honfitársainknak is akik szaktudásukkal, szorgalmukkal Magyarország felemelkedéséért dolgoznak napról napra.

Agócs János
Elnök

Tovább »

Közlemény

Tisztelt Választópolgárok, Kedves Roma Honfitársaim!

Sajnálattal tudatom, hogy a tegnapi napon megtartott közgyűlés nem vezetett eredményre, a több órás tanácskozás ellenére a magyarországi cigányságnak nem lesz nemzetiségi szószólója a magyar országgyűlésben 2022. április 3. napját követően.

A többszöri indítványom ellenére a képviselők döntő többsége nem támogatta azon javaslatom, hogy a közgyűlés titkos szavazással döntsön a listán szereplő jelöltek megválasztásáról.

Álláspontom szerint csak is ezen eljárásrend biztosította volna a választási eljárásról szóló törvényben is alapelvként rögzített garanciális elemeket, mint a választás tisztasága, szabadsága, és nem utolsó sorban a választás titkossága.

Kompromisszumos megoldásként felajánlottam azt is, hogy visszalépek a jelöléstől amennyiben a jelenlegi nemzetiségi szószóló is hasonlóan tesz, de részéről e tekintetben határozott elutasító választ kaptam.

Az ülést követően több képviselő jelezte, hogy az önfeloszlatásra indítványt tesz. Ha ezzel szolgálhatom, szolgálhatjuk a romákat, nem leszek ennek akadálya. De – amint azt előzetesen gondoltam – ilyen előterjesztés nem érkezett.

Az Országos Roma Önkormányzat elnökeként a tegnapi nap konzekvenciáit levontam. Az elkövetkezendő időszakban – azaz 2022. április 3. napját követően – immár mindennemű parlamenti képviselet hiányában erőfeszítéseinket megtöbbszörözve kell a romák jogait óvnunk, érdekeiket képviselnünk. Legfőbb célomnak azt tekintem, hogy végre egység legyen az önkormányzatban és új alapokra helyezve, a választói igényeknek megfelelően a magyarországi cigányság politikai érdekeit látható módon együttesen összefogva képviseljük.

Egy szakmai alapokon nyugvó, erős érdekérvényesítő képességű Országos Roma Önkormányzatot szeretnénk a képviselőtársakkal továbbépíteni a megbízatásunkból hátralévő időszakban, amely Önkormányzat partnere a kormánynak, de minden esetben kiáll a romák érdekei mellett.

Budapest, 2022. február 1.

Tisztelettel:  Agócs János, elnök

Tovább »

Részvétnyilvánítás

Megrendüléssel értesülve a tragikus hírről az Országos Roma Önkormányzat Közgyűlése őszinte részvétét fejezi ki Setét Jenő roma polgárjogi aktivista családjának, barátainak.

Setét Jenőt a roma közösség elismert tagjaként sokan ismerték, munkáját elismerték, emberi nagysága okán szerették.

Jó szívvel emlékezünk rád, emléked megőrizzük.

Tisztelettel:
Országos Roma Önkormányzat Közgyűlése

Tovább »

Közlemény

Az Országos Roma Önkormányzat nevében és az objektív tájékoztatás jegyében az alábbi közleményt teszem közzé:

Az Országos Roma Önkormányzat sem a múltban, sem a jövőben nem kíván megalapozatlan – közösségi médiában is fellelhető – szóbeszédekre, pletykákra reagálni, azonban jelen esetben olyan súlyos visszaélésről keringenek információk, amelyeket korrigálni szükséges.

Az Országos Roma Önkormányzat mint az Országos Cigány Információs és Művelődési Központ (OCIMK) Kht. volt alapítója a szervezet megszüntetésével kapcsolatban rendelkezésre álló összegből semmilyen társadalmi vagy egyéb szervezetnek nem nyújtott 15 millió forint összegű támogatást. A szervezet felszámolásakor az Önkormányzat kizárólag az alapításkor rendelkezésre bocsátott 3 millió forint tőkeösszeget kapta vissza, míg a szervezet vagyonából fennmaradó összeggel a Fővárosi Törvényszék jogerős jóváhagyó végzése alapján a felszámoló rendelkezett a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Agócs János

elnök

Tovább »

Közlemény

Megütközéssel értesültünk a sajtóhírekből, hogy egy férfi késsel támadt Hegedüs Istvánra, az Országos Roma Önkormányzat korábbi elnökére saját városában, Komlón, és rasszista, fenyegető szavak kíséretében megrongálta gépjárművét. Elvárom, hogy a hatóságok kiderítsék az atrocitás motivációját, az igazságszolgáltatás pedig lesújtson mindazokra, akik embertársaink testi épségét és életét fenyegetik. Szeretném aláhúzni: a rasszista hangvételű, gyűlöletkeltő megnyilvánulások és tettek a békés, demokratikus együttélés alapjait, mindannyiunk biztonságát támadja, ezért elfogadhatatlannak és elítélendőnek tartok minden olyan fenyegető hangvételt és cselekedetet, amely embertársainkat veszélyezteti, vagy megalázza.

Mint minden jóérzésű embert, engem is felháborít a Komlón történt cselekedet, és magyar állampolgárként és roma vezetőként is egyaránt szolidaritásomról biztosítom Hegedüs Istvánt.

Budapest, 2021. november 18.

Agócs János, az Országos Roma Önkormányzat elnöke

Tovább »

Köszönet!

Az Országos Roma Önkormányzat közgyűlési döntése alapján engem választott a testületi többség a 2022-es országgyűlési választásokon a roma nemzetiségi lista vezetőjének. A 102/2021. (XI.09.) és 105/2021 (XI.09) számú közgyűlési határozata alapján a roma nemzetiségi lista a Nemzeti Választási Bizottságnál a törvényi feltételek szerint bejelentésre kerül.

Szeretnék köszönetet mondani a FIROSZ képviselőcsoport tagjainak, és azoknak a képviselőknek, akik bizalmukkal és szavazatukkal erősítették a roma érdekképviselet új irányvonalát. Célom és célunk, hogy 2022-2026 között az Országgyűlésben teljes szavazati joggal rendelkező nemzetiségi képviselőként képviselhessem a Magyarországon élő valamennyi, roma nemzetiségéhez tartozó állampolgárt. Ehhez a küldetéshez számítok minden roma választópolgár és civil szervezet képviselőjére. Mutassunk erőt és példát, mert történelmi lehetőség előtt állunk, hogy a magyarországi cigányság saját jogon, döntéshozó képviselőt delegálhasson az Országgyűlésbe, és beleszólhasson a romákat is érintő törvényalkotási folyamatokba.

Gratulálok mindenkinek, akik a nemzetiségi listán jelöltként indulnak, és számítok a közös munkájukra a jövőben is!
Budapest, 2021. november 10.

Agócs János

Tovább »

Közlemény

Az Országos Roma Önkormányzat nemzetiségi lista állításával kapcsolatosan, a ROMNET honlapján megjelentek, valószínűleg felbátorították a vidéki roma közélet kritikus szereplőit. Természetesen tiszteletben tartom a sajtószabadságot, valamint a véleménynyilvánítás szabadságát. A konkrét írásra reagálni nem kívánok, azonban mind a magam, mind az Országos Roma Önkormányzat Közgyűlésének tagjai nevében kikérem magamnak még a feltételezését is annak, hogy a nemzetiségi lista állítására vonatkozó választás során pénzzel vásárolnák meg a képviselők szavazatait.
Amint az ismeretes az Országos Roma Önkormányzat nemzetiségi listát kíván állítani a 2022-es országgyűlési választásokra. Az elmúlt pár napban, több – általam pletykaszinten kezelt – információ látott napvilágot a Roma Kapcsolatokért felelős Kormánybiztos Úr, valamint a Roma Nemzetiségi Szószóló Úr vidéki látogatásaival kapcsolatban. Ezek egyik visszatérő eleme, hogy mindketten egyezően olyan ígéreteket illetve utalásokat tettek, amelyek jelentős ráhatással bírnak a jelenleg még mandátummal rendelkező Szószóló Úr esetleges újraválasztására. Sajnálatosnak tartanám, ha a pletykák igaznak bizonyulnának, és a Kormánybiztos Úr megnyilvánulásaival a nemzetiségi listaállítást bármilyen módon befolyásolná. Hangsúlyozni kívánom, hogy ezek számomra nem bizonyított értékű pletykáknak minősülnek, azonban kifejezetten aggályosnak tartom magát a jelenséget is, miszerint egy kormányzati szakember a nemzetiségi listaállítási választási eljárásban bárminemű nyilatkozatot tesz.
Saját példámra tudok hivatkozni annak felmutatására, hogy Kormánybiztos Úr négyszemközti beszélgetésen személyemet érintően is igyekezett a nemzetiségi listára történő jelöléstől is lebeszélni, illetve támogatandó jelöltet megnevezni. A kormánybiztos úrral történt hasonló beszélgetésekről az Országos Roma Önkormányzat Közgyűlésének más tagjai is beszámoltak nekem.
A fentiek alapján elsősorban nyugalomra szólítom fel az Országos Roma Önkormányzat Közgyűlésének tagjait, valamint a nemzetiségi lista személyi összetételére vonatkozó választáson indulni szándékozó személyeket. Az Országos Roma Önkormányzat elnökeként biztosítok mindenkit arról, hogy a 2021. november 9.-i Közgyűlés törvényesen és szabályosan fog lezajlani. Erre vonatkozóan minden szakmai egyeztetést, előkészületi munkát elvégeztem.
Hangsúlyozom, hogy amennyiben a ROMNET által megjelentetett cikkben hivatkozott „szavazatvásárlás” tényére akár csak gyanú merülne fel, vagy a választás törvényes rendjét bárki megzavarja, úgy haladéktalanul megtesszük a szükséges jogi lépéseket.
A roma nemzetiséghez tartozó közösség jól felfogott érdeke, hogy a széles közvélemény ne kétes ügyletekkel, befolyásolt választásokkal, és törvénytelen eljárásokkal kapcsolatban szerezzen ismeret rólunk, hanem a rendet, a törvényt és a jogállamot tisztelő állampolgárokat lásson bennünk.
Budapest, 2021. november 5.
Agócs János, Országos Roma Önkormányzat elnöke

Tovább »