2021 június 25, péntek
Kezdőoldal / Korábbi hírek

Korábbi hírek

ROMA ELLENÁLLÁS NAPJA

Május 16-a emlékeztet mindnyájunkat arra, hogy nincs olyan pusztító erő, amelynek ne lehetne ellenállni.
Az 1940-es évek Európájában, melyet beárnyékolt a föléje magasló nemzetiszocialista uralom és az országok hallgatólagos összejátszása, nem is álmodott senki az ellenállásról. Akkoriban faji törvényekkel igazolták az egyes csoportokkal szembeni kegyetlen bánásmódot és sokszor úgy ítélték meg, hogy nem méltóak az emberi életre.
Az 1940-es éveket megelőzően már a német rendőri szervek a 20. század elején rutinszerűen üldözték a romákat. Az akkori politikai hatalom már ekkor sürgette “a társadalomra veszélyes” cigányok elleni fokozott állami fellépést és a vegyes házasságok betiltását.
1926-ban Bajorországban megszületett a „cigányok, csavargók és munkakerülők” elleni törvény, a porosz kormányzat pedig „bűnöző életmódúaknak” minősítette a romákat. Akkoriban, ha a roma gyermekek nem tudtak németül, szellemi fogyatékosként intézetbe kerültek, az állandó munkahellyel nem rendelkező felnőtteket pedig munkatáborokba, dologházba zárták. A roma társadalmakban végzett etnikai tisztogatások kezdete az 1935-ös nürnbergi törvényektől datálhatóak. Az akkor megfogalmazott törvények a zsidóság mellett a romákra is érvényesek voltak.
 
Még mindig kevésbé kutatott és ismert téma a romák II. világháború alatti üldöztetése és ellenállásának története. Egyes források szerint a legfigyelemreméltóbb ellenállási kísérlet 1944. május 16-án történt, amikor az Auschwitz-Birkenau területén lévő cigány láger rabjai megtagadták az együttműködést az őrökkel, fellázadtak az SS-tisztek ellen, akik gázkamrába akarták terelni őket. A táborban korábban ilyen ellenállásra nem volt példa. Az ellenállást követően azonban a cigányokkal szembeni kegyetlen bánásmód tovább fokozódott.
A munkára alkalmas romákat Buchenwaldba, Ravensbrückbe vagy más táborokba szállították, majd 1944. augusztus másodikáról harmadikára virradóra, egyetlen éjszaka alatt, az Auschwitz-Birkenau lágerben közel háromezer cigány férfit, nőt és gyermeket végeztek ki.
Május 16-át ugyan nem jegyzi a történelem, de a roma ellenállás napja ma is útmutatás, példaértékű cselekedet lehet, hogy az elnyomással szemben még a kilátástalannak tűnő helyzetekben is szembe lehet, és szembe kell helyezkedni.

Tovább »

Hajdúhadháza

A roma közösség Európa legnagyobb transznacionális kisebbsége.  Gyakran esnek áldozatul faji és társadalmi diszkriminációnak, és nem rendelkeznek egyenlő hozzáféréssel az oktatáshoz, a foglalkoztatáshoz, a lakhatási lehetőségekhez és a megfelelő egészségügyi szolgáltatáshoz.

A lakhatási nehézségek különösen a mélyszegénységben élő roma nők és gyermekek számára jelentik a legnagyobb terhet. Mindezen körülmények döntően befolyásolhatják a kirekesztés lehetőségének ördögi körét, így hatással lehetnek az emberek motiváltságára, mely által meghatározhatják azt, hogy milyen túlélési stratégiákat válasszanak.

Hajdúhadházán 12 család kilakoltatásának megakadályozása érdekében Dancs Mihály az Országos Roma Önkormányzat elnökhelyettese, valamint Menyhért Attila az Országos Roma Önkormányzat újonnan megválasztott képviselője közös tárgyalást kezdeményezett a Hajdúhadház Városi Önkormányzat jegyzőjével, valamint a Helyi Nemzetiségi Roma Önkormányzat elnökével.

A megállapodás során az Önkormányzat jegyzője biztosította a képviselő urakat arról, hogy az Európai Unió „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon” című projekt megvalósítása során a rászoruló családok egyike sem kerülhet utcára.

Tovább »

Átvette ORÖ-s mandátumát Menyhért Attila

Átvette ORÖ-s mandátumát Menyhért Attila

Menyhért Attilát delegálta a Firosz az Országos Roma Önkormányzat 47 fős testületébe a Kovács Csaba képviselő halála miatt megüresedett helyre. A Hajdú-Bihar megyei politikus korábban két cikluson keresztül, 2003 és 2011 között főosztály-vezetőként dolgozott az országos képviselet budapesti hivatalában. Menyhért Attila szerdán vette át mandátumát és megbízólevelét Agócs János elnöktől.

Menyhért Attila, aki Pocsaj település nemzetiségi önkormányzatának vezetője is, a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) szerzett diplomát, jelenleg a Debreceni Egyetem Romológia szakos hallgatója. Legfőbb feladatának – tanárként és politikusként – azt tekinti, hogy a cigány gyerekek népismeretei oktatását hiteles, roma származású tanárok végezhessék, erősítve roma identitásukat. Képviselőként az alapszintű oktatás és a felnőttképzés minőségi változtatását, kiterjesztését szeretné elérni, és az ORÖ-n belül egy olyan szakmai bizottságot létrehozni, amely folyamatosan értékeli és fejleszti a Nemzeti Alaptantervben a cigány népismereti tantárgy oktatását, és alkalmazását.

Az ORÖ új képviselője a kultúraápolásban és programmegvalósításban is maradandót alkotott: három alkalommal szervezte meg a roma szépségkirálynő választást, sok száz gyermek részére szervezett balatoni táborozást több éven keresztül, és számos szakmai konferencia szervezője is volt.
Menyhért Attila azt mondta: megtisztelőnek tartja, hogy immáron országos képviselőként és nem hivatali alkalmazottként foglalkozhat a roma származású emberek mindennapjait érintő, és az általa felvállalt ügyekkel. Hozzátette, elengedhetetlennek tartja a cigány emberekkel és a különböző szervezetekkel való jó kapcsolat kialakítását és folyamatos együttműködést.

A Firosz a 2019-es országos nemzetiségi választásokon az Országos Roma Önkormányzat 47 képviselői helye közül 18 mandátumot szerzett, és a Nógrád megyei képviselő, Kovács Csaba 2021 februárjában, koronavírus-fertőzés következtében bekövetkezett halála miatt megüresedett helyre a civil szervezetet delegálhatott képviselőt. Menyhért Attila az országos lista 19. helyén szerepelt, így Ő volt a soron következő képviselő.

Az ORÖ új képviselője szerdán vette át mandátumát a képviselet budapesti Dohány utcai hivatalában, Agócs János elnöktől.

Forrás: Romnet

Tovább »

KÖZLEMÉNY

A koronavírus világjárvány harmadik hullámának következtében soha nem látott méreteket ölt a fertőzött, illetve megbetegedett emberek száma. Épp ezért napjainkban egyre nagyobb figyelem irányul egészségünk megőrzésére érdekében.

Az Országos Roma Önkormányzat a Covid-19 elleni védőoltásra történő regisztrációt elősegítő kampány érdekében – roma nemzetiségi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel közösen összefogva – elsősorban logisztikai, személyi és technikai feltételeket biztosít az ország 300 leghátrányosabb településén élő, javarészt roma származású embereknek.

A kezdeményezés célja, hogy azokra a hátrányos helyzetű településekre is eljusson az oltás, valamint a regisztráció fontosságának felhívása, ahol internettel és a regisztrációhoz szükséges egyéb technikai feltételekkel nem rendelkezik a lakosság jó része.

Kezdetben Borsod, Baranya, Hajdú-Bihar, Heves, Szolnok, Nógrád, Pest, Somogy, Zala, Tolna és Szabolcs megye településein kívánunk segítséget nyújtani.

A regisztrációt igénybe venni kívánó személyek számára, a prevenciós programban résztvevő segítőink részletes tájékoztatást nyújtanak a vakcinákkal kapcsolatos egyéb tudnivalókról, és a településeken történő személyes részvételükkel szélesebb körben szeretnék felhívni a figyelmet a fertőzés megelőzését segítő szabályokra is.

Tovább »

Prof. Dr. Gulyás László

Szegedi Tudományegyetem

egyetemi docens részére

 

Tisztelt Prof. Dr. Gulyás László Úr!

 

Az elmúlt hetekben a média az Ön egyik előadásán elhangzott rasszista, szexista és homofób tartalmú megjegyzéseitől volt hangos.

Ahogyan az minden bizonnyal Ön előtt is ismeretes, minden szélsőséges, rasszista megnyilvánulás bomlasztja a közösségeket és lassítja a társadalmi integrációs folyamatokat. Egy olyan tájékozott és nagy tudású ember, mint Ön, sokkal mélyrehatóbban ismeri a társadalom működését, a kisebbségben élő csoportok társdalomban betöltött szerepét, mint egy laikus állampolgár. Éppen ezért azzal is tisztában kellene lennie, hogy Önre nagyobb felelősség hárul a megnyilvánulási során, nem csak oktatóként, hanem magánemberként is, s az, hogy ezen kijelentéseket szélesebb körben, oktatói minőségében tette, még kevésbé érthető és semmiféleképp sem elfogadható. Azt is elkeserítőnek tartanám, ha a kijelentései egy kocsmabeszélgetés alkalmával hangzottak volna el, de az, hogy Ön szégyenérzet nélkül, saját dicsfényétől megrészegülve széleskörű hallgatóság előtt egy jó nevű egyetem előadásán volt „bátor” így nyilatkozni, az azt gondolom Önt minősíti.

Ilyen gondolatisággal rendelkező oktató munkája a diákok jövőképét, gondolkodását rossz irányba tereli, oktatói tekintélyénél fogva sokak gondolkodását képes alakítani, befolyásolni, így hosszútávon nagyon káros társadalmi hatásokat okoz.

Sok roma ember munkáját, sőt létjogosultságát vette semmibe e végtelenül általánosító, mindenféle átgondoltságot nélkülöző megnyilvánulásával.  Mit gondoljon a roma társadalom az elfogadásról, a többségi társadalom róluk alkotott képéről, ha az egyik legrangosabb társadalmi kitüntetéssel rendelkező ember ilyen alacsony színvonalon és minőségben nyilatkozik a kisebbségekről?

Fontos, hogy beszéljünk erről az incidensről, mert ez „csak” egy a sok közül, ami éppen nyilvánosságot kapott, azonban a hétköznapokban számos ilyen, s ehhez hasonló sérelem éri a kisebbségben élő állampolgárokat. Nincs indok, sem kifogás ezekben az esetekben, éppen ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy kifejezésre juttassuk nemtetszésünket, éreztessük annak a súlyát, hogy mennyire káros és romboló a rasszizmus. Érintettként nap, mint nap tapasztalom azt a szinte kézzel fogható cigány-ellenes hangulatot, amit sokszor hatalmi erők gerjesztenek önös érdekből. A rasszizmus nem velünk születik, a rasszizmust „tanuljuk”. Ha teret adunk az Önhöz hasonló, rasszista emberek által skandált sztereotip véleményeknek és nem rendelkezünk kellő ismeretekkel ahhoz, hogy meg tudjuk cáfolni a degradáló minősítéseket, egy idő után a legtöbb emberben feltámad a falka szellem és beáll a szélsőségesek csoportjába. Ön történészként esetleg megtudja mondani, hogy, hány év telt el a cigány igazolvány kiállítása óta? Hány év telt el a vándorcigányok üldözése óta? Hány év telt el a Roma Holokauszt óta?  A XXI. században sem tapasztalok javulóbb tendenciát, mintha megítélésünk az 1800-as évek óta nem változott volna. Pedig ott voltunk a lebombázott híd újraépítésénél, ott ültünk a „fekete vonaton” és a katonaságnál eltöltött éveink alatt bármikor védtük volna az ellenséggel szemben ezt az országot, az országunkat. A legtöbbünk bizonyítani, tenni, kitűnni, de leginkább „beilleszkedni” akarna, azonban az egyre inkább erősödő hate-crime esetek a legbüszkébb roma emberek lelkébe is belemarnak.

Őszintén bízok abban, hogy az intézményesített jogvédelemben hamarosan bekövetkezik az a fajta szankcionálás, amely elrettentheti Önt is a bullying, mobbing és hate-crime gyakorlásától.

Budapest, 2021. április 13.

Tovább »

A Covid-19 elleni védőoltásra való regisztrációt segítő átfogó kampány indult az ország 100 leghátrányosabb helyzetű településén civil szervezetek és az Országos Roma Önkormányzat összefogásában. Az ORÖ, a Rendszerszint és a Civil Tanács Egyesület koordinálásában aktivisták konkrét segítséget adnak azoknak az embereknek, akik szeretnék megkapni a koronavírus elleni védőoltást, illetve információt, felvilágosítást nyújtanak azoknak, akik félnek az oltás esetleges mellékhatásaitól, és ezért nem tervezik beoltatni magukat.
A civil aktivisták helyben segítenek az azt igénylő állampolgároknak, hogy zökkenőmentesen tudjanak regisztrálni a koronavírus elleni vakcinára. Mivel az érintett célterületeken sokan nem rendelkeznek interneteléréssel, és gyakran e-mail cím és telefonszám sem áll rendelkezésre a regisztrációhoz, így az aktivisták internettel ellátott tabletekkel járják majd a terepet, és veszik fel a kapcsolatot az emberekkel, akiket pedig majd értesítenek a későbbiekben oltásuk várható időpontjáról.
Az országos akció egyszerre 100 településen indul el, és az adott helyszínen öt-öt napon keresztül nyújtanak segítséget az embereknek házról házra járva vagy egy utcában, a falu központjában kihelyezett pultoknál. A civil kampány keretében elsőként Borsod, Baranya, Hajdú-Bihar, Heves, Szolnok, Nógrád, Pest, Somogy, Zala, Tolna és Szabolcs megye településein adnak segítséget az önkéntesek.
A vakcinaregisztrációhoz kapcsolódva az aHang, a Dikh Tv, a RomNet, a Roma Sajtóközpont, a Rendszerszint, a Civil Kollégium Alapítvány és az 1 Magyarország Kezdeményezés „Oltass, hogy élhess!” címmel egy közös, országos médiakampányt is indít, melynek fő célja a regisztrációra buzdítás, illetve az oltással kapcsolatos tévhitek eloszlatása.
A kampány első videójában ismert roma és nem roma emberek mondják el saját tapasztalataikat a vírussal és az oltással kapcsolatban.
A főként a közösségi médiában terjesztett videók célja, hogy a lehető legtöbb embert meg tudják szólítani a hírességek Bangó Margit Kossuth-díjas előadóművésztől Bódi Gusztin keresztül G.w.M-ig.
Bangó Margit és Bódi Guszti elmondta, hogy mindketten megkapták már az első oltást, amely nem járt különösebb mellékhatásokkal. Bangó és Bódi abban is egyetért, hogy bármelyik oltás jó, mindegy, hogy melyiket kapja az ember, csak vegye fel a vakcinát. Ugyanígy Falusi Mariann és Lang Györgyi énekesnők is túl vannak már az első injekción.
A fiatalabb generáció tagjai közül Sárközi Lajos, a 100 Tagú Cigányzenekar Junior Prima díjas hegedűse, Oláh Gergő, az X-faktor győztese, illetve G.w.M is regisztráltak már, de ők még oltást nem kaptak.
A megszólalók közül Oláh Józsefnél, a Parno Graszt frontemberénél és Bódi Csabi énekesnél nagyon súlyos lefolyású volt a vírus. Ők is mindenkit arra kérnek, hogy akinek fontos a családja, barátai és saját maga egészsége, az regisztráljon és oltassa be magát.A következő hetekben a Dikh Tv, a RomNet, a Roma Sajtóközpont és az aHang helyszíni bejelentkezésekkel is készül a településekről és az aktivisták munkáját is be fogják mutatni a nyilvánosságnak.

 

Tovább »

Nemzetközi Roma Nap

Minden évben április 8-án ünnepeljük a Nemzetközi Roma Napot, amely az egyetemes roma kultúra és identitás megerősítésének legjelentősebb állomására, az 1971-es I. Roma Világkongresszus kiemelt szerepére hívja fel a figyelmünket. Idén, a koronavírus világjárvány miatt csak online térben van lehetőségünk megünnepelni méltóképpen ezt a napot.
A Nemzetközi Roma Nap világszerte kulturális és társadalmi jelentőséggel bír, hiszen a cigányság által őrzött generációkon és társadalmi csoportokon átívelő, értékteremtő szerepén túl, a roma emberek mindennapi életben betöltött szerepére is próbálja felhívni a figyelmet.
Ez a nap lehetőséget teremt, különböző rendezvények, fesztiválok megrendezésére, melynek programjai által bepillantást engednek a cigányság mindennapi életébe, és a kulturális megértésen keresztül igyekeznek közelebb vinni egymáshoz a különféle nemzetiségeket.
Európától Amerikáig a világ számos pontján megemlékeznek ma április 8-ról, amikor kilenc ország 23 képviselője Londonban elfogadta a közös jelképet ábrázoló roma zászlót, a „Gyelem, Gyelem” című cigány himnuszt, valamint az „Opre Roma!” jelmondatot, amelynek jelentése: „Fel, cigányok!”

Tovább »

Oltass, hogy élhess!

„Oltass, hogy élhess!” – Országos civil kampány a vakcina regisztrációra
„Oltass, hogy élhess!” jelszóval országos kampányt indítanak civilek, és 300 településen segítséget nyújtanak azoknak, akik szeretnék megkapni a koronavírus elleni védőoltást.
A Covid-19 elleni védőoltásra való regisztrációt segítő átfogó kampány indul az ország 300 leghátrányosabb helyzetű településén az Országos Roma Önkormányzat, a Rendszerszint és a Civil Tanács Egyesület koordinálásában, hogy konkrét segítséget adhassanak azoknak az embereknek, akik szeretnék megkapni a koronavírus elleni védőoltást.
A civil aktivisták helyben segítenek az azt igénylő állampolgároknak, hogy zökkenőmentesen tudjanak regisztrálni a koronavírus elleni vakcina igényléséhez. Az országos akció egyszerre 100 településen indul, és az adott helyszínen öt-öt napon keresztül nyújtanak segítséget az embereknek házról-házra járva, vagy egy utcában, a falu központjában kihelyezett pultoknál.
A civil kampány keretében elsőként Borsod, Baranya, Hajdú-Bihar, Heves, Szolnok, Nógrád, Pest, Somogy, Zala, Tolna és Szabolcs megye településein adnak segítséget az önkéntesek, majd újabb 200 településen asszisztálnak a regisztrációhoz.
A vakcina-regisztrációhoz kapcsolódva az aHang koordinálásában a Dikh Tv, a RomNet, a Roma Sajtóközpont, a Rendszerszint, a Civil Kollégium Alapítvány és az 1 Magyarország Kezdeményezés „Oltass, hogy élhess!” címmel egy közös, országos médiakampányt indít, hogy egyrészt a saját felületein, olvasó-, és nézőközönsége körében, valamint a közösségi médiában a védőoltás-regisztráció lehetőségére hívják fel a figyelmet, kihangsúlyozva, a védőoltás senki számára nem kötelező, de aki szeretne élni a lehetőséggel, de nem tud, az segítséget kaphasson.
A civil összefogáson alapuló komplex akció célja az, hogy a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos legfontosabb információ és a konkrét segítségnyújtás a leghátrányosabb helyzetben élőkhöz is eljuthasson.

Tovább »

1848 március 15.

Az 1848-1849-es szabadságharc nemzetiségre való tekintet nélkül kovácsolta egybe a Magyarország területén élő népcsoportokat. Gondoljunk csak az aradi vértanúkra, aki között voltak szerbek, vagy akár lengyelek is. A harcból jócskán kivették a részüket a romák is, akik tudták, hogy az akkori szabadságharc mindannyiuk nemzeti ügyévé vált.

Noha pontosan nem tudni, hogy mennyi roma vett részt a küzdelmekben, szerepvállalásuk remekül leképezte a korabeli magyar társadalomban elfoglalt helyüket: a legtöbben muzsikusként, fegyverkovácsként és honvédként álltak ki a hazáért.

Volt, akit Kossuth Lajos hadnagyi rangra emelt, volt olyan, aki zenésztársaival az ellenség fogságába esve az akasztófától menekült meg, mivel muzsikájával sikerült meglágyítania az ellenség szívét. A szabadságharc évfordulóján róluk emlékezünk meg, de nem megyünk el szó nélkül a származása miatt romantikus homályba burkolózó ágyúöntő-mester, Gábor Áron mellett sem. Több kutató is úgy véli, hogy nagyjából háromezer főre tehető azon cigányok száma, akik a körülbelül 150 ezres magyar haderő részét képezték az 1848-49-ben, ám pontos források nincsenek erre vonatkozóan. Kolompár Mihály, Balázs János, Sójé Imre, azok közé a roma emberek közé tartoztak, akik fegyvert fogva harcoltak a függetlenségért.

Akiknek a nevét leginkább megőrizte az utókor, az a fémmegmunkáláshoz értő szakemberek, valamint a verbuváló, tábori jókedvért felelős muzsikusok voltak. A honvéd zászlóaljak soraiban az első pillanatoktól fogva jelen voltak azok cigányok, akikre elsősorban speciális mesterségbeli tudásuk miatt volt szükség. A hadtestek ellátásában folyamatosan szükség volt fegyverkovácsokra, szegkovácsokra, ágyúöntőkre, lópatkolókra. A fémmegmunkálásban ősidők óta jártas cigányok folyamatosan a seregek mellett telepedtek le, és gondoskodtak a katonák felszereléséről, javították a fegyvereiket. Bár a korabeli feljegyzések, emlékiratok nem írnak róla, sokak szerint Gábor Áron, a híres ágyúöntő is cigány származású volt. Ha Gábor Áron maga nem is biztos, hogy roma volt, több forrás szól arról, hogy számtalan ügyes kezű roma kézműves dolgozott a különböző ágyúöntő-, kovács-, és fegyverjavító műhelyekben.

A szabadságharc idején a zenész cigányokat főként, mint verbuváló vagy katona muzsikusként sorozták be a bandériumokba. A csatában buzdító indulókkal lelkesítették a bakákat, pihenőidőben, pedig szórakoztatásukról gondoskodtak. És ha kellett, természetesen hegedű helyett puskát fogtak a kezükbe, hogy együtt adják életüket a szabadságért. Az egykori híres zenész, Sárközi Ferenc például a forradalom kitörésekor elsőként jelentkezett, és később Kossuth cigány hadnagyaként vált ismertté. A lengyel származású Dembinszky Henrik altábornagy keze alatt, pedig az a Kalózdi Jancsi nevű prímás szolgált, aki először zenésítette meg Petőfi Sándor Nemzeti dalát. A nagyhírű és rendkívüli tudású felvidéki prímás Pityó József, önként állt be a forradalom kitörésekor Görgey hadtestébe ” – utóbbi „nyírettyűjét”, azaz hegedűjét „varázshangúnak” tartották, amely félelmetes bátorsággal ruházta fel a katonákat. Minden honvéd zászlóaljnak megvolt a maga cigányzenekara, amelyik csata idején a sereget lelkesítette, pihenőidőben a katonákat szórakoztatta, és ha a szükség úgy kívánta, fegyvert fogott.

Március 15-én emlékezünk azokról a roma hősökről, akik tehetségükkel és alázattal szolgálták a magyar hazát, adták érte az életüket, és az általuk szerzett dalokkal és nótákkal enyhíteni tudták a csatában résztvevő honvédek megpróbáltatásait.

Tovább »