Korábbi hírek

Idén ünnepelte 10. évfordulóját a Csányi Alapítvány

A Csányi Alapítvány idén április 25-én ünnepelte 10 éves évfordulóját. A rendezvényen jelen volt az Országos Roma Önkormányzat képviseletében az Országos Roma Kulturális és Médiacentrum intézmény is.
Az Alapítvány célja a hátrányos helyzetű tehetségek felkarolása és egy támogatott életút biztosítása, mely fontos tevékenység a hazai roma társadalom számára is. A rendezvényen jelen volt Áder János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és egyéb közjogi és közéleti szereplők.Az Országos Roma Önkormányzat ezúton gratulál az Alapítvány eddigi munkájához és kíván további sok sikert.

Tovább »

Sikeresen lezárult a TÁMOP 5.3.1. B-1-11/1 Nő az esély projekt

A „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” – „Nő az esély” elnevezésű kiemelt projektet az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) és a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) közösen valósította meg. A program szervesen illeszkedik a 2011. május 20-án, az Országos Roma Önkormányzat és a Kormány között létrejött keret-megállapodáshoz és „Az egyes társadalmi felzárkózást célzó rövid távú intézkedésekről szóló” kormányhatározathoz, illetve a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához (2011-2020).

A projektben 2012 júliusában indult projektbe 2700 fő roma asszonyt vontunk be, közülük 1100-an kerültek képzésbe és 1014 fő tett sikeres vizsgát, szerzett OKJ-s végzettséget szociális és gyermekvédelmi szakterületen. A programhoz kapcsolódott a TÁMOP 5.3.1. B-2-12/2es projekt, amelyben a foglalkoztatási támogatásra adhattak be pályázatot a munkáltatók. Ennek eredményeképpen a végzett asszonyok közel egy harmada jutott munkahelyhez az elsődleges munkaerő piacon, végzettségének megfelelő munkakörben.

A projektzáró rendezvényére 2015.április 21-22-én került sor.

Az első nap az ORÖ székházában a szakmai megvalósítók összegezték a 2,5 éves munkát. Ezen részt vettek az ORÖ-s és TKKI-s mentorok, koordinátorok, instruktorok. A szakmai nap első felében a részt vevők áttekintették a bevonástól a képzésbe kerülésen át a munkába állásig eltelt időt. Valamennyi hozzászóló kiemelte a mentorálas fontosságát, a képzésbe lévőkkel való folyamatos kapcsolattartás, melynek eredményét jelzi, hogy a képzésbe kerültek lemorzsolódása a 10% alatt van. Ugyan ilyen fontos része volt a mentorállásnak a képzés befejezését követő nyomon követés, hiszen a munkába állásig sokszor hónapok is elteltek. Fontos volt ez az időt is hatékonyan kihasználni, melyben az álláskereséssel kapcsolatos ismeretek elsajátítására nyílt lehetőség Így pl. önéletrajzírás, interjúra való felkészülés, melyet a gyakorlatban is kipróbáltak, hiszen a kezdeti időben a mentorok kisérték el egy-egy állásinterjúra a felvételizőt.

A szakmai nap második felében az ORÖ képviselők is részt vettek. Hegedüs István Elnök úr köszöntőjében kiemelte a projekt egyedülállóságát, hiszen ez volt az első, az egész országot lefedő pályázat, melyben az ORÖ főpályázóként vett részt. Elismerte a végzett asszonyok munkáját, melyhez gratulált.

Hangsúlyozta, hogy szükséges a folytatás, hiszen a képzés és a foglalkoztatás jelentheti a felzárkózási lehetőséget a roma embereknek.

Ficz Emma az EMMI képviseletében ugyan csak kiemelte a program úttörő jellegét és sikerét. Hangsúlyozta, hogy a minisztérium továbbra is kiemelten kezeli a romák felzárkózását.

Ipacs László projektmenedzser a siker egyik feltételeként említette a megyei roma vezetők, képviselők munkáját, amely már 2011-ben elkezdődött, majd a megyei toborzó rendezvényeken csúcsosodott ki. Ugyancsak erre utalt Csóka János képviselő úr is, aki hozzászólásában a képviselők azon munkáját emelte ki, amellyel hozzájárultak a sikereses megvalósításhoz.

A második nap a MTA dísztermében folytatódott, ahol a jelenlévőket Czövek Éva a TKKI Főigazgató Asszonyköszöntő szavai után Langerné Victor Katalin az EMMI helyettes államtitkára gratulált a végzett asszonyoknak. Ezt követően szakmai előadásokra került sor. Ezen a rendezvényen adták át az 1000. végzett asszony bizonyítványát is, valamint a mentorpályázat győzteseit is köszöntötték.

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy sem Farkas Flórián miniszterelnöki biztos úrnak, sem az Országos Roma Önkormányzat elnökének, Hegedüs István úrnak nem állt módjában a rendezvényen felszólalni.

Végezetül Ipacs László projektmenedzser és Kis Márta TKKI szakmai vezető összegezte az eredményeket: kiemelték, hogy csak együttműködve, egymást támogatva lehet sikeres a … BŐVEBBEN

Tovább »

Nemzetközi Roma Nap

2015. április 8-án az Országos Roma Könyvtár, Levél-és Dokumentumtár szervezésében ünnepi keretek között emlékeztek meg a Nemzetközi Roma Napról a Dohány utcai székházban.

A világ számos országában ünneplik meg e jeles napot, hogy felhívják a figyelmet a roma kulturális közösség értékeire. Hegedüs István, az ORÖ elnöke köszöntőjében elmondta, hogy 1971-ben Londonban került megrendezésre az I. Roma Világkongresszus, mely jelentős mérföldkő volt a cigányság nemzetté válásának folyamatában, hiszen ekkor született döntés a cigány jelképek használatáról is, beleértve a zászlót, himnuszt és a nemzetközi cigányság jelmondatát is: Opre Roma! – melynek jelentése Fel Romák!

Elmondta, hogy az Országos Roma Önkormányzat fontosnak tarja, hogy ez a jelentőségteljes nap méltóképpen legyen megünnepelve, hiszen a nemzetközi cigányság, így a magyarországi romák nemzeti ünnepe is árpilis 8, melyet az ENSZ a Roma Kultúra világnapjává nyilvánított.
Hegedüs István kiemelte, hogy az Unió és a Magyarország Kormánya által egyaránt támogatott Európai Roma Stratégia hosszú távú célja az integráció megvalósítása, melynek kulcsa a roma kultúra megőrzése, hiszen történelmi lehetősége és egyben felelőssége is van a magyarországi romáknak a felemelkedés útjára lépni.
A rendezvényen jelen volt Dr. Rétvári Bence, parlamenti államtitkár is, aki hangsúlyozta, hogy minden közösség számára fontosak ezek az ünnepnapok, hiszen megkülönböztetik a hétköznapoktól. Beszédében elmondta, hogy nem csak ezen alkalmak során ismerhetik meg a roma közösségek kulturális hagyományait, hiszen a Nemzeti Alaptantervnek köszönhetően az általános iskola tanulói már a hétköznapokban is ismereteket szerezhetnek a roma kultúra értékeiről, mely hosszú távú garanciája az együttélésnek.

Farkas Flórián miniszterelnöki biztos is részt vett az ünnepségen, aki beszédében kiemelte, hogy a magyarországi cigányság egyetlen útja a felzárkózás, melynek részét képezi a roma kultúra is, melyet elmondása szerint tovább kell ápolni és építeni.
Meghívott vendégeink között szerepelt dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes asszony, Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló Sztojka Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság főosztályvezetője, az önkormányzat képviselői, valamint a hazai cigányság Kossuth- díjjal kitüntetett művészei.

Hegedüs István, az ORÖ elnöke a rendezvény alkalmából egy-egy plakettel ajándékozta meg a meghívott vendégeket, mellyel köszönetét és elismerését fejezte ki a roma közösségek kulturális értékeiért tett áldozatos munkájukért.

Tovább »

Rostás Farkas György látogatása az ORÖ-ben

Rostás Farkas György, a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság által kiadott Közös Út- Kethano Drom című folyóirat alapító-főszerkesztője látogatást tett a Dohány utcai székházunkban.

A találkozás célja az Országos Roma Önkormányzat által 2014-ben meghirdetett országos terjesztésű roma nemzetiségi lapok írott sajtójának lapkiadással kapcsolatban tett pályázati elbírálása volt, melyen a Közös Út- Kethano Drom című folyóirat, a nyertes pályázók között szerepelt, ennek köszönhetően az önkormányzat támogatta a lap 2014.évi megjelenését.

Hegedüs István az ORÖ elnöke és Rostás Farkas György között folytatott megbeszélés tárgyát képezte továbbá a két szervezet jövőbeli együttműködésének létrehozásra is, annak érdekében, hogy a magyarországi cigány kulturális autonómia minél szélesebb körben elérhetővé váljon mindenki részére.

 

Tovább »