TÁJÉKOZTATÁS

Gulyás Gergely

Miniszterelnökséget vezető miniszter úr részére

e-mail: erkeztetok@me.gov.hu

MINISZTERELNÖKSÉG

1357 Budapest, Pf. 6.

 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Országos Roma Önkormányzat elnöksége üdvözli a Kormány eddig elrendelt határozott intézkedéseit, amelyeket a koronavírus okozta járvány terjedésének lassítása érdekében hozott.

Az Országos Roma Önkormányzat a lentiekben megfogalmazott szakmai javaslat-csomagot ajánlja Magyarország Kormánya számára a Korona vírus járvánnyal összefüggésben meghozott intézkedések sikeres megvalósítása, valamint a roma közösségek segítése, támogatása érdekében:

Az alábbi javaslat-csomagban az Országos Roma Önkormányzat (a továbbiakban ORÖ) azon felajánlásai, felvetései és kérései szerepelnek, amelyek a jelenlegi helyzetben szükségesnek látszanak ahhoz, hogy a közel 1 millió fővel bíró hazai cigányság is érdemi segítséget kapjon, illetve feladatokat vállalhasson az elkövetkezendő kihívásokban és a jelentkező nehézségek, problémák megoldásában.

A hazai cigányság legnagyobb választott testületeként, illetve a kormányzat mindenkori hivatalos partnereként eljáró ORÖ számára kiemelt felelősséget jelent, hogy megtalálja a helyét, mozgásterét, kommunikációs formuláit az elkövetkezendőkben, miközben össztársadalmi érdekeket szolgáló szakmai felvetéseket is szükségesnek látszik kidolgoznia, és azokat megvalósítania. Mindezekhez szükséges, hogy a lehető legszélesebb körű együttműködésre és partnerségre törekedhessen minden központi, területi és helyi kormányzati szereplővel, a hivatalos eljárásokat és a közfeladat-ellátást biztosító szervekkel, intézményekkel, valamint minden olyan roma és többségi közösséggel, amely számít arra, hogy segítse a meglévő nehézségekben a szükséges feladatok ellátását.

Mindezek figyelembe vételével fordul az Országos Roma Önkormányzat ezen levelében Magyarország

Kormányához, és kér segítséget, tesz javaslatokat, illetve ajánl fel önálló tevékenységeket és együttműködést.

 • Az ORÖ kéri a Kormányt, hogy jelöljön ki közvetlen kapcsolattartót, aki a Kormány és az Operatív Törzs által meghozott intézkedésekkel kapcsolatosan azonnali és egyértelmű tájékoztatást tud adni az ORÖ számára, és akin keresztül az ORÖ is bármikor megfogalmazhatja kéréseit, igényeit, esetlegesen felmerülő problémákat a Kormány, valamint az Operatív Törzs számára.
 • Az ORÖ kéri a Kormányt, segítse elő, hogy az Agrárminisztérium és az ORÖ között egy olyan megállapodás jöhessen létre, amely a legnehezebb helyzetben lévő járások, térségek településein élő családok és közösségek számára kínál térítésmentesen vetőmagot és palántát. Ezen intézkedés kiemelten fontos lenne azon családok számára, amelyek eddig napszámból, idénymunkából tudták elsősorban biztosítani a megélhetésüket, és bár valószínű, hogy többségük elveszti ezt a lehetőséget erre az esztendőre, de legalább élelmezési nehézségeikben segítséget kaphatnának ezzel az intézkedéssel.
 • Az ORÖ nyitott arra, hogy komplex agrár-segélyezési/agrár támogatási koncepciót dolgozzon ki, rövidtávú és gyakorlattal egybekötött képzéssel, valamint kiemelt figyelemmel arra, hogy az élelmiszer-, zöldség-, és gyümölcshulladék mennyiség csökkenhessen.
 • Az ORÖ kéri a Kormányt, mivel a közfoglalkoztatási programokban nagyon sok cigány ember érintett és van, hogy olyan szülők is közmunkában dolgoznak akik nem tudják a gyermekük felügyeletét az otthon tanulási időszakban megoldani. Kérjük, hogy ezen szülők maradhassanak otthon és erre az időszakra részükre távolléti díjat fizessen a munkáltató.

Kérjük továbbá, hogy a közmunkaprogramban dolgozó embereknél, fokozottan figyeljenek a higiénés körülményeikre, a védőfelszerelések biztosítására és arra, hogy csak kis csoportokban végezzenek munkát, a járvány megelőzésének érdekében. Továbbá kérjük, hogy a közmunkaprogram bővíthetőséget fontolják meg, hiszen hamarosan tömegével fognak a munkanélküliek táborában megjelenni azok a szürke vagy fekete gazdaságban dolgozók, akik közül sok roma ember lesz. Hiszen a most lelassuló és gazdasági vállságba átmenő nemzetgazdasági folyamatok a hierarchia alsó részén elhelyezkedő halmozottan hátrányos helyzetű cigány munkavállalókat fogják legelőször érinteni.

 • Az ORÖ arra kéri a Kormányt, hogy a legnagyobb telekommunikációs vállalatokkal együttműködve segítse elő, hogy a legnehezebb gazdasági és társadalmi helyzetben lévő térségek településein nagyteljesítményű vezeték-nélküli és ingyenes internet hozzáférés legyen biztosítható a megfelelő technikai eszközök létesítésével és működtetésével legalább 2020. december 31-ig.

A digitális oktatáshoz jelen pillanatban korlátozottan hozzáférő gyermekek és családjaik számára ez kiemelten fontos intézkedés lenne, ugyanis félő hogy több tízezer gyermek képtelen lesz teljesíteni azokat a feltételeket, amelyek 2020 szeptemberében a következő iskolai évfolyamba lépéshez szükségesek lennének.

 • Az ORÖ arra kéri a Kormányt, hogy a legnagyobb gyógyszer- és táplálék-kiegészítőket gyártó és forgalmazó vállalatokkal együttműködve segítse elő, hogy a legnehezebb gazdasági és társadalmi helyzetben lévő térségek településeire is rendszeresen eljussanak a termékeik, különösen az immunerősítők, vitaminok, láz, és fájdalomcsillapítók, terhességi időszakban meghatározó és szükséges termékek, lehetőség szerint megfizethető árakon, vagy egyes termékek vonatkozásában akár ingyenesen, vagy jelképes összegekért. Ezek hiányában megnő azon egészségügyi állapotromlások száma, amelyek nem lesznek visszafordíthatók, vagy hosszú távú következményekkel kell számolni majd. (pl. biztosra vehető, hogy a roma közösségekben az eddig is nagy számban tapasztalt koraszülések száma tovább emelkedik)
 • Az ORÖ arra kéri a Kormányt, segítse elő, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint az Agrárminisztériummal együttesen felmérhető legyen, hogy mennyi az olyan hátrányos helyzetű fiatal, akik számára veszélybe került a szakközépiskolai továbbtanulás, illetve a szakképzettség 2020-ban történő megszerzése a jelenlegi korlátozások miatt. Megítélésünk szerint több ezer olyan fiatal is lehet, akik a járványt követően azért nem tudnak majd elhelyezkedni, mert idén nem lesznek képesek teljesíteni az adott tanévet, vagy a szakképzettséget igazoló vizsgákon nem tudnak megfelelni majd a követelményeknek. Kérésünk, hogy kidolgozható legyen többféle megoldási, támogatási javaslat majd arra, hogy ezek a fiatalok, illetve ezeknek a fiataloknak legalább egy része mégis teljesíteni tudja az adott év elvárásait, esetleg meg is szerezhesse a munkába álláshoz majd szükséges végzettséget.
 • Az ORÖ arra kéri a Kormányt, segítse elő, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az ORÖ között egy olyan megállapodás jöhessen létre, amely biztosabbá teheti a leghátrányosabb helyzetű közösségekben élők házibeteg-ellátását (akár utazó orvosok bevonásával is), segíti a gyógyszerekhez való hozzáférést, valamint megkülönböztetett figyelemmel kísért támogatást nyújt a várandós nők, valamint a 6 hónapnál nem régebben gyermeket szült kismamák számára. Ez utóbbi témakörben megerősített védőnői szolgálatot, valamint alapvető étkezési, élelmezési (babatápszer, gyermekvitaminok) és higiéniai támogatást (pelenka, intim-higiénia) szeretne biztosítani az ORÖ ezen családok és magánszemélyek számára.
 • Az ORÖ arra kéri a Kormányt, segítse elő, hogy a Belügyminisztérium és az ORÖ között egy olyan megállapodás jöhessen létre, amelynek köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy olyan programok, kezdeményezések legyen kidolgozhatók és megvalósíthatók, amelyekkel a közrendvédelemben és a katasztrófavédelemben feladatokat ellátók munkáját a helyi közösségek is segíteni tudják. Fontos hogy a korábbiaknál nagyobb társadalmi támogatás és együttműködés legyen megteremthető minden szükséges intézkedés során, és el lehessen kerülni minden olyan konfliktust, amely nehezíti, vagy esetleg meggátolja az eredményes közfeladat-ellátást.
 • Az ORÖ indokoltnak tartja egy olyan mobil szakértői krízis-csoportnak a felállítását, amelynek tagjai helyben megjelenve, a helyi közösségekben, valamint a helyi közfeladat-ellátók munkáját segítve érhetik azt el, hogy a legszegényebb társadalmi csoportok közösségeiben is eredményesen teljesülhessenek az egyes meghatározott feladatok. Az ORÖ eddigi tapasztalatai szerint számos településen lehet majd szükséges az, hogy kívülről érkező szakértők segítsék a helyi kommunikáció újbóli megerősítését, az egyes információk megfelelő értelmezését, a dezinformációk visszaszorítását, valamint a helybeli közfeladat-ellátók motivációjának és elvárt színvonalú feladatvégzésének a megőrzését. Komoly gond lehet majd a konfliktusok, feszültségek megjelenése, ezen csoport erre is megoldást jelenthet. Az ORÖ ajánlása szerint ezen szakértői csoportot a Magyar Kormány (Miniszterelnökség) hozná létre, ugyanakkor az ORÖ folyamatosan konzultálna és együttműködne vele.
 • Az ORÖ indokoltnak tartja az ingyenes közétkeztetés kiterjesztését mindazon települések számára, ahol nagy számban állnak rendelkezésre rászoruló telepes lakosok. Továbbá azon települések, melyek elosztóközpont hiányában nem részesülnek ellátásban annak a kritériumnak a feloldását, hogy ezek település lakói is igénybe vehessék a szolgáltatást. Az ORÖ indokoltnak tartja az Országos ellátók kvótájának feloldását, és kapacitásuknak megfelelő adagszám kiosztását. Ezek felmérésében és a kiosztásban is a RNÖ-k rendelkezésre állnak.
 • Az ORÖ felajánlja, hogy a megyei szinteken eljáró Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzatok bevonásával felméri, mely megyékben és mely térségekben tűni a legindokoltabbnak, hogy a fentiekben említett kezdeményezések, programok elindulhassanak. Amennyiben majd a Kormánytól/Operatív Törzstől felkérést kap rá, az ORÖ vállalja, hogy 3 napon belül meghatározza annak az első 100 településnek a listáját, amelyek nagy valószínűséggel a leginkább érintettek lehetnek.
 • Az ORÖ felajánlja, hogy saját kezdeményezéseként felméri és összegyűjti azokat az önkéntes segítőket (Közfeladat-ellátást segítő vészhelyzeti asszisztenseket), akik hajlandók arra, hogy a legnehezebb helyzetben lévő térségek településein segítik a háziorvosi feladatok ellátását, a védőnők munkáját, a rendőri feladatok teljesítését, a polgármesteri hivatalok munkáját, és általában a közrend megvédését. Ezek a személyek a közel 1200 településen meglévő helyi roma nemzetiségi önkormányzatok bevonásával ajánlhatják fel a segítségüket, tenni akarásukat, de hasznukat leginkább azon a 80-100 településen lehet venni majd, amelyek a legnehezebb gazdasági és társadalmi helyzetben vannak jelenleg.
 • Az Országos Roma Önkormányzat kéri Önöket, hogy a Kormány biztosítson egy státuszt az Országos Roma Önkormányzat részére az adományokat koordináló akciócsoportban.
 • A Kormány a családtámogatási ellátások tekintetében április hónapban a családi pótlék folyósításával egyidőben gyerekenként egyszeri 5000,-Ft értékű rendkívüli segélyt biztosítson a nehéz helyzetbe került családok részére. Minimálisan például azon gyerekek részére mindenképpen indokolt lenne, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben érintettek.
 • Végezetül az ORÖ felajánlja, hogy saját Roma Operatív Törzset állít fel, amely hetente legalább 1 alkalommal találkozik, telefon-ügyeletet működtet, a hét minden napján állandó személyes szakmai jelenlétet biztosít az ORÖ székházában, valamint garantálja a Kormányzat és az Operatív Törzs számára a mindenkori kompetens személyes elérhetőséget.

Az Országos Roma Önkormányzat elnöksége a rendelkezésére álló csatornák felhasználásával mindent elkövet annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű régiókban, települési szegregátumokban élő roma lakosokat tájékoztassa a koronavírus megelőzésének lehetőségeiről, annak fontosságáról. Álláspontunk szerint a szegregátumokban élő lakosok esetleges tömeges megbetegedése kiemelt kockázatot hordoz magában. Nyilvánvaló, hogy a szegregátumokban lévő háztartásokban az infrastrukturális hiányok okán nehezebb betartani az alapvető higiéniás előírásokat. Több generáció él együtt, összezsúfolva, az idős emberek többnyire többféle krónikus betegséggel küzdenek.  A krízishelyzet következtében az alulképzett roma munkavállalók vesztették el elsőként a számukra megélhetést biztosító munkahelyeiket, aminek következtében az alapvető szükségleteik biztosítása is veszélybe került.

Az Országos Roma Önkormányzat, mint a roma társadalom legnagyobb megválasztott képviseleti szerve valamint a mindenkori kormány legitim partnere elkötelezett, hogy segítse a Kormány munkáját ebben a nehéz időszakban, hiszen a képviselői révén egy olyan területi lefedettséggel rendelkezik, amely nagymértékben hozzájárulhat a jelenlegi válság kezeléshez.

A levélben foglaltakra és az ügy fontosságára tekintettel kérem a tisztelt Miniszter urat, hogy jelöljön meg egy időpontot, amely Önnek is megfelelő, hogy egy személyes találkozó keretében lehetőségünk nyíljon az egyeztetésre.

Budapest, 2020. március 23.

Köszönettel és tisztelettel:

Agócs János s.k.

elnök

Ezeket olvasta már?

KÖZLEMÉNY