Közlemény

Az Országos Roma Önkormányzat nemzetiségi lista állításával kapcsolatosan, a ROMNET honlapján megjelentek, valószínűleg felbátorították a vidéki roma közélet kritikus szereplőit. Természetesen tiszteletben tartom a sajtószabadságot, valamint a véleménynyilvánítás szabadságát. A konkrét írásra reagálni nem kívánok, azonban mind a magam, mind az Országos Roma Önkormányzat Közgyűlésének tagjai nevében kikérem magamnak még a feltételezését is annak, hogy a nemzetiségi lista állítására vonatkozó választás során pénzzel vásárolnák meg a képviselők szavazatait.
Amint az ismeretes az Országos Roma Önkormányzat nemzetiségi listát kíván állítani a 2022-es országgyűlési választásokra. Az elmúlt pár napban, több – általam pletykaszinten kezelt – információ látott napvilágot a Roma Kapcsolatokért felelős Kormánybiztos Úr, valamint a Roma Nemzetiségi Szószóló Úr vidéki látogatásaival kapcsolatban. Ezek egyik visszatérő eleme, hogy mindketten egyezően olyan ígéreteket illetve utalásokat tettek, amelyek jelentős ráhatással bírnak a jelenleg még mandátummal rendelkező Szószóló Úr esetleges újraválasztására. Sajnálatosnak tartanám, ha a pletykák igaznak bizonyulnának, és a Kormánybiztos Úr megnyilvánulásaival a nemzetiségi listaállítást bármilyen módon befolyásolná. Hangsúlyozni kívánom, hogy ezek számomra nem bizonyított értékű pletykáknak minősülnek, azonban kifejezetten aggályosnak tartom magát a jelenséget is, miszerint egy kormányzati szakember a nemzetiségi listaállítási választási eljárásban bárminemű nyilatkozatot tesz.
Saját példámra tudok hivatkozni annak felmutatására, hogy Kormánybiztos Úr négyszemközti beszélgetésen személyemet érintően is igyekezett a nemzetiségi listára történő jelöléstől is lebeszélni, illetve támogatandó jelöltet megnevezni. A kormánybiztos úrral történt hasonló beszélgetésekről az Országos Roma Önkormányzat Közgyűlésének más tagjai is beszámoltak nekem.
A fentiek alapján elsősorban nyugalomra szólítom fel az Országos Roma Önkormányzat Közgyűlésének tagjait, valamint a nemzetiségi lista személyi összetételére vonatkozó választáson indulni szándékozó személyeket. Az Országos Roma Önkormányzat elnökeként biztosítok mindenkit arról, hogy a 2021. november 9.-i Közgyűlés törvényesen és szabályosan fog lezajlani. Erre vonatkozóan minden szakmai egyeztetést, előkészületi munkát elvégeztem.
Hangsúlyozom, hogy amennyiben a ROMNET által megjelentetett cikkben hivatkozott „szavazatvásárlás” tényére akár csak gyanú merülne fel, vagy a választás törvényes rendjét bárki megzavarja, úgy haladéktalanul megtesszük a szükséges jogi lépéseket.
A roma nemzetiséghez tartozó közösség jól felfogott érdeke, hogy a széles közvélemény ne kétes ügyletekkel, befolyásolt választásokkal, és törvénytelen eljárásokkal kapcsolatban szerezzen ismeret rólunk, hanem a rendet, a törvényt és a jogállamot tisztelő állampolgárokat lásson bennünk.
Budapest, 2021. november 5.
Agócs János, Országos Roma Önkormányzat elnöke

Ezeket olvasta már?

KÖZLEMÉNY