Közlemény

Tisztelt Választópolgárok, Kedves Roma Honfitársaim!

Sajnálattal tudatom, hogy a tegnapi napon megtartott közgyűlés nem vezetett eredményre, a több órás tanácskozás ellenére a magyarországi cigányságnak nem lesz nemzetiségi szószólója a magyar országgyűlésben 2022. április 3. napját követően.

A többszöri indítványom ellenére a képviselők döntő többsége nem támogatta azon javaslatom, hogy a közgyűlés titkos szavazással döntsön a listán szereplő jelöltek megválasztásáról.

Álláspontom szerint csak is ezen eljárásrend biztosította volna a választási eljárásról szóló törvényben is alapelvként rögzített garanciális elemeket, mint a választás tisztasága, szabadsága, és nem utolsó sorban a választás titkossága.

Kompromisszumos megoldásként felajánlottam azt is, hogy visszalépek a jelöléstől amennyiben a jelenlegi nemzetiségi szószóló is hasonlóan tesz, de részéről e tekintetben határozott elutasító választ kaptam.

Az ülést követően több képviselő jelezte, hogy az önfeloszlatásra indítványt tesz. Ha ezzel szolgálhatom, szolgálhatjuk a romákat, nem leszek ennek akadálya. De – amint azt előzetesen gondoltam – ilyen előterjesztés nem érkezett.

Az Országos Roma Önkormányzat elnökeként a tegnapi nap konzekvenciáit levontam. Az elkövetkezendő időszakban – azaz 2022. április 3. napját követően – immár mindennemű parlamenti képviselet hiányában erőfeszítéseinket megtöbbszörözve kell a romák jogait óvnunk, érdekeiket képviselnünk. Legfőbb célomnak azt tekintem, hogy végre egység legyen az önkormányzatban és új alapokra helyezve, a választói igényeknek megfelelően a magyarországi cigányság politikai érdekeit látható módon együttesen összefogva képviseljük.

Egy szakmai alapokon nyugvó, erős érdekérvényesítő képességű Országos Roma Önkormányzatot szeretnénk a képviselőtársakkal továbbépíteni a megbízatásunkból hátralévő időszakban, amely Önkormányzat partnere a kormánynak, de minden esetben kiáll a romák érdekei mellett.

Budapest, 2022. február 1.

Tisztelettel:  Agócs János, elnök

Ezeket olvasta már?

KÖZLEMÉNY