Racz Zoltan

szeptember, 2022

 • 27 szeptember

  Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram

  A nemzetiségi pedagógus-hallgatók részére elindult a jelentkezés a Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogramra a  2022/2023 évre.
  A pályázat részletei az alábbi linken elérhetők: a részletekért kattints IDE

 • 22 szeptember

  Alkotói pályázat iskolásoknak és felnőtteknek

  Téma: „KI VAGYOK ÉN” címmel,  Kultúrával kapcsolatban 

  Az alkotói pályázat célja a roma kultúra megismerése-megismertetése, művészi eszközökkel történő megjelenítése, valamint az identitás tudat erősítése, a kulturális hagyományok ápolása fontosságának rögzítése a gyermekekben,

  Pályázati korosztályok:

  •             18 éven aluliak (általános iskolás felső tagozatosok, középiskolások),

  •             18 éven felüliek (felsőfokú tanulmányokat folytatók felnőttek),

  A pályázat egyénileg vagy maximum 2 fős csoportban is beadható!

  Pályázati kategóriák (témakörök):

  – rajz A4-A3-as méretben, bármilyen rajz technikát fel lehet használni

  – fotó (nagyfelbontásban, digitális formátumban), Az elkészült műveken a következő információkat kell feltüntetni: a kép címét, versenyző nevét, versenyző életkorát, a felkészítő pedagógus nevét az intézmény elérhetőségét (intézmény neve, e-mail címe, telefonszáma)

  Díjazás: mindkét kategóriából az első három helyezettet jutalomban részesítjük.

  Egy pályázó a programba maximum egy pályaművet adhat be.

  A pályázat beadási határideje 2022. október 31.

  Az értékelés után az eredményhirdetés napja 2022. november. 18.

 • 21 szeptember

  Az Országos Roma Kulturális és Média Centrum új munkatársat keres

  Az intézmény pályázatot hirdet “Könyvtáros munkatárs” megbízási jogviszonnyal történő alkalmazására

  A könyvtáros munkatárs általános feladatai:
  Az Országos Roma Kulturális és Média Centrum könyvtárának működtetése
  A munkakörbe tartozó, a megbízással járó lényeges feladatok:

  • A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, valamint az Országos Roma Kulturális és Média Centrum könyvtárának működését szabályozó helyi dokumentumoknak megfelelően a könyvtáros szakember feladatainak teljeskörű ellátása.
  • A Könyvtár megadott időben történő nyitvatartása, az olvasók, érdeklődők, a helyben olvasók fogadása.
  • könyvtári olvasószolgálati munka, kölcsönzés, tájékoztatás. (Hetente legalább egyszer a nyitvatartástól függően 18 óráig tartó ügyeletben is.)
  • katalogizálási és nyilvántartási feladatok ellátása a könyvtári rendszerben,
  • könyvtárhasználati és adatbázis kezelési bemutatókon előadás,
  • beszámolók, statisztikai kimutatások készítése, excel táblázat, irodai szoftverek használatával,
  • állományrendezési és raktári feladatok ellátása,
  • részvétel az állományvédelemi feladatokban,
  • részvétel az Országos Roma Kulturális és Média Centrum kulturális tevékenységében,
  • részvétel a pályázatok megvalósításában és az ügyintézésben.
  • tanácsadás a roma tanulók, hallgatók, kollégisták részére, azok tanulásának segítése, dolgozataik-szakdolgozataik elkészítésében könyvtári segítség nyújtása,
  • Szakmai önéletrajz, motivációs levél elkészítésében való segítség, részvétel,
  • A térségben működő könyvtárakkal kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, rendezvényeiken történő részvétel
  • A roma képviselőkkel való kapcsolat erősítése, támogatása,  
  • roma könyvtári foglalkoztatáshoz köthető jó gyakorlatok gyűjtése
  • a könyvtári állomány folyamatos átvizsgálása, gyűjteménybővítésre javaslattétel
  • a könyvbeszerzés előkészítése, nyomonkövetése, állománybavétele.

  A Könyvtáros munkatárs szemben elvárt követelmények:

  • szakirányú középfokú végzettség,
  • alapfokú informatikai ismeret megléte,
  • könyvtárosi munkakörben szerzett tapasztalat,
  • ECDL
  • felhasználói szintű Hardverismeret,
  • gyakorlott szintű Internetes alkalmazások, MS Office (irodai alkalmazások),
  • szervezett képzés kötelező elvégzésének vállalása,
  • könyvtári területen szerzett ügyintézésben való jártasság, tapasztalat.

  Előnyt jelent:

  • szakirányú felsőfokú végzettség
  • szegregált településrészen jelentkező művelődési nehézségek ismerete,
  • szakmai tapasztalat a roma integráció területén,
  • a roma közösségekben elfogadottság, ismeretség,
  • roma hagyományok, kultúra és nyelv ismerete,
  • rendezvényszervezésben való jártasság.

  A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

  • önálló munkavégzési képesség,
  • minőségi, pontos és hatékony munkavégzés,
  • megbízhatóság,
  • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
  • konfliktuskezelés,
  • határozottság

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • a pályázó rövid motivációs levele,
  • végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban

  résztvevők megismerhetik.
  büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  cselekvőképesség
  magyar állampolgárság

  A pályázat benyújtásának határideje:

         – 2022. szeptember 30.  12 óra

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csilleiné Mága Erika intézményvezető nyújt, a 06309561458, 06205682528, 06303636424 – os telefonszámon.

  Illetmény és juttatások:

  • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton Dr. Csilleiné Mága Erika részére a mediacentrum@oronk.hu E-mail címen keresztül

  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A megbízó a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – benyújtják, és meghallgatásukat az intézményvezető szükségesnek ítéli.

  A pályázat elbírálásának rendje a megbízónál:

  Szakmai ismereteket is felmérő személyes elbeszélgetés.

  A kiválasztott munkatárs foglalkoztatása megbízási szerződéssel történik. A könyvtáros a tevékenységéről minden hónapban köteles beszámolót benyújtani elektronikus úton és postai úton is, ez feltétele a szerződéses jogviszony további fenntartásának. A havi beszámolónak számszerűen is ki … BŐVEBBEN

 • 20 szeptember

  Az Országos Roma Kulturális és Média Centrum új munkatársat keres

  Pályázati felhívás

  Kulturális és média munkatárs megbízási jogviszonnyal történő alkalmazására

  A kulturális és média munkatárs általános feladatai:

  Az Országos Roma Kulturális és Média Centrum kulturális és média feladatainak elvégzése

  A munkakörbe tartozó, a megbízással járó lényeges feladatok:

  • Az Országos Roma Kulturális és Média Centrum működését szabályozó helyi dokumentumoknak megfelelően a kulturális-média szakember feladatainak teljeskörű ellátása.
  • Az Országos Roma Kulturális és Média Centrum megadott időben történő nyitvatartása, a képviselők, az érdeklődők, a kapcsolattartók és más szakemberek fogadása.
  • kulturális és média bemutatókon előadás előkészítése, megtartása, részvétel
  • beszámolók, statisztikai kimutatások készítése, excel táblázat, irodai szoftverek használatával,
  • részvétel az Országos Roma Kulturális és Média Centrum szakmai feladataiban,
  • részvétel az Országos Roma Kulturális és Média Centrum kulturális tevékenységében,
  • részvétel a pályázatok megvalósításában és az ügyintézésben.
  • tanácsadás a roma képviselők részére, azok munkája segítése, rendezvényeik megvalósításához szakmai-kulturális-média szakterületi segítség nyújtása,
  • tudósítás és médianyilvánosság biztosítása az ORÖ rendezvényeiről, a képviselők rendezvényeiről, szakmai-kulturális-média szakterületi segítség nyújtása a médianyilvánosság érdekében,
  • tanácsadás a roma tanulók, hallgatók, kollégisták tanulásának segítéséhez, dolgozataik-szakdolgozataik elkészítésében szakmai-kulturális-média szakterületi segítség nyújtása,
  • Szakmai önéletrajz, motivációs levél elkészítésében való segítség, részvétel,
  • A térségben működő médiákkal, kulturális intézményekkel kapcsolattartás, rendezvényeiken történő részvétel
  • A roma képviselőkkel való kapcsolat erősítése, támogatása,  
  • roma média működtetéséhez köthető jó gyakorlatok gyűjtése
  • a működtetéshez szükséges eszközrendszer (dokumentumok, technikai eszközök, szakirodalom) bővítésére-változtatására javaslattétel
  • a technikai eszközök beszerzésének előkészítése, nyomonkövetése, állománybavétele.

  A kulturális-média munkatárs szemben elvárt követelmények:

  • szakirányú felsőfokú végzettség,
  • alapfokú informatikai ismeret megléte,
  • kulturális-média munkakörben szerzett tapasztalat,
  • ECDL
  • felhasználói szintű Hardverismeret,
  • gyakorlott szintű Internetes alkalmazások, MS Office (irodai alkalmazások),
  • szervezett képzés kötelező elvégzésének vállalása,
  • kultúra és a média területen szerzett ügyintézésben való jártasság, tapasztalat.

  Előnyt jelent:

  • magasabb szakirányú felsőfokú végzettség
  • a roma kultúra és média területén szerzett szakmai tapasztalat
  • szegregált településrészen jelentkező művelődési nehézségek ismerete,
  • szakmai tapasztalat a roma integráció területén,
  • a roma közösségekben elfogadottság, ismeretség,
  • roma hagyományok, kultúra és nyelv ismerete,
  • rendezvényszervezésben való jártasság.

  A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

  • önálló munkavégzési képesség,
  • minőségi, pontos és hatékony munkavégzés,
  • megbízhatóság,
  • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
  • konfliktuskezelés,
  • határozottság

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • a pályázó rövid motivációs levele,
  • végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban

  résztvevők megismerhetik.

  büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  cselekvőképesség

  magyar állampolgárság

  A pályázat benyújtásának határideje:

         – 2022. szeptember 30.  12 óra

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csilleiné Mága Erika intézményvezető nyújt, a 06309561458, 06205682528, 06303636424 – os telefonszámon.

  Illetmény és juttatások:

  • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton Dr. Csilleiné Mága Erika részére a mediacentrum@oronk.hu E-mail címen keresztül

  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A megbízó a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – benyújtják, és meghallgatásukat az intézményvezető szükségesnek ítéli.

  A pályázat elbírálásának rendje a megbízónál: Szakmai ismereteket is felmérő személyes elbeszélgetés. A kiválasztott munkatárs foglalkoztatása megbízási szerződéssel történik. A kulturális-.média munkatárs a … BŐVEBBEN

 • 20 szeptember

  Népszámlálás 2022

  Tisztelt Cigány Nemzetiségű Honfitársam!

  Szeretettel köszöntöm az Országos Roma Foglalkoztatási Központ nevében!
  Az Országos Roma Önkormányzat elkötelezett a Magyarországon élő roma közösségek erősítése és képviselete mellett. 2022-ben 16. alkalommal kerül sor népszámlálásra Magyarországon. Az eddigi népszámlások adatai nem tükrözték a hazai cigányok valódi lélekszámát, azok jóval a valós adatok alatt kerültek meghatározásra.
  Jelenlegi célunk, hogy a 2022-ben megtartott népszámláláson a lehető legnagyobb létszámban vallják magukat cigány nemzetiségűnek (a kérdőíven cigány (roma) megnevezés fog szerepelni) azok, akik eddig nem azonosították nemzetiségi hovatartozásukat.
  A 2022-es népszámlálás egy újabb lehetőség a cigány nemzetiség összefogására. Ebben a kérdésben jelentős szerepük van a cigány politikusoknak, civil szervezetek képviselőinek. Biztatok tehát mindenkit, hogy a közelgő népszámláláson bátran vállalja a cigány nemzetiséghez való tartozását.
  Bízom benne, hogy az idei népszámlálásban nem csak válaszadóként vesz részt minél több nemzetiségi honfitársam, hanem akár szám- lálóbiztosként, amelyről pontos információt a helyi jegyzőtől kérhetnek.
  A népszámlálással kapcsolatban szeretnénk egy rövid kis tájékoztatóval felhívni figyelmüket az ügy fontosságára.

  Üdvözlettel: Menyhért Attila
  Országos Roma Foglalkoztatási Központ

 • 20 szeptember

  Megjelentek a legújabb pályázati felhívások

  2022. augusztus végén, a roma és nem roma hátrányos helyzetű tanulók részére öt alprogramban történt kiírás:

  • Roma nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj:

              Ezen a pályázati felhíváson kizárólag olyan középfokú iskolák vehetnek részt, amelyek az Ösztöndíj rendelet 2. § (3) bekezdése alapján:

           a) roma nemzetiségi anyanyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű középfokú oktatást,

            b) a nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű középfokú nevelés-oktatással nem rendelkező nemzetiségek esetében roma nemzetiségi lovári  és beás  nyelvoktató vagy roma népismeret oktatást folytatnak. A felhívásra az Országos Roma Önkormányzat fenntartásában működő, Szirák, Teleki József Általános Iskola és Szakképző Iskolából nyújthatnak be pályázatot a kiírásnak megfelelő tanulók.

  • Út a szakmához
  • Út a középiskolába
  • Út az érettségihez
  • Út a diplomához

  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. szeptember 25.

  A pályázati kiírások a https://tef.gov.hu/ oldalon találhatók.

  Út a diplomához pályázati felhívás
  Út az érettségihez pályázati felhívás
  Út a középiskolába pályázati felhívás
  Út a szakmához pályázati felhívás
  Roma nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívás

 • 14 szeptember

  Nyilatkozat

  A képviselők egy csoportjának kérésére az alábbi nyilatkozat kerül közzétételre:

 • 6 szeptember

  Gyászol az önkormányzatunk! Elhunyt Kozák János Máté Cseke képviselő!

  Mély megdöbbenéssel értesültünk, hogy szeretetett képviselőtársunk, Kozák János Máté Cseke a mai napon hosszantartó betegsége után 61 éves korában elhunyt.  A hazai roma társadalom ismert és elismert közszereplője az egyik legaktívabb tagja volt a 2019-ben alakult Országos Roma Önkormányzatnak.

  Kozák János Máté az Országos Roma Önkormányzat képviselője 2021. december 20. napján betegsége okán mondott le az Országos Roma Önkormányzatban betöltött képviselői mandátumáról.
  Kozák János Mátét  Csekét a roma közösség elismert tagjaként sokan ismerték, munkáját elismerték, emberi nagysága okán szerették.

  Jó szívvel emlékezünk rád, emléked megőrizzük. Képviselőtársunk, barátunk, nyugodj békében!

  Tisztelettel:
  Országos Roma Önkormányzat Közgyűlése

augusztus, 2022

 • 5 augusztus

  Roma Holokauszt Emléknap

  2022. augusztus 2-án megemlékezést tartott az Országos Roma Önkormányzat az 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradóra az auschwitzi haláltáborban meggyilkolt áldozatok emlékére.

  Agócs János elnök a megemlékezésen tartott beszédében arra szólított fel mindenkit, hogy tegyünk közösen azért, hogy soha ne merüljön feledésbe a náci rémuralom emléke, és ilyen gyalázat soha többé ne fordulhasson elő.

  A megemlékezésen részt vettek Paul Fox brit nagykövet, Margaret MacCallum, az Egyesült Államok nagykövetségének ideiglenes ügyvivője, a Nemzeti Ombudsman helyettes képviseletében dr. Varjú Gabriella és dr. Török Tamás, a MAZSIHISZ képviseletében Répás Péter az elnöki kabinet főtanácsadója, a MAZSISZEM országos elnöke Rosenfeld Dániel Imre, a VII. kerületi önkormányzat alpolgármestere Szűcs Balázs és nem utolsósorban az Országos Roma Önkormányzat megjelent képviselői.

  A beszéd elhangzása után a jelenlévők koszorúkat és virágokat helyeztek el a székház falán lévő emléktáblánál.

július, 2022

 • 25 július

  Pályázati felhívás

  A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási, társadalom- és gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvos képzési területen tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a büntetésvégrehajtási pálya választásának ösztönzésére országosan 1 fő részére a 2022/2023. tanévre.

  A pályázat részletei az alábbi linken letölthető itt.