Pályázti kiírás – Országos Roma Kulturális és Média Centrum intézményvezető beosztás ellátására

Az Országos Roma Önkormányzat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Országos Roma Kulturális és Média Centrum

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 1.- 2024.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:
1074 Budapest Dohány u. 76.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény feladata a roma társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése; a nemzetiséghez tartozók szellemi, kulturális örökségének, kulturális hagyományainak megőrzését, fenntartását, fejlesztését, bemutatását szolgáló tevékenységek szervezése. Feladata a könyvtári és egyéb gyűjtemények kezelése, feldolgozása. Az intézmény vezetője felel a fentiekben meghatározott feladatok megszervezéséért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért az intézmény gazdálkodásáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:                               

 • egyetemen szerzett felsőfokú iskolai végzettség, közművelődési, kommunikációs vagy könyvtári területen megszerzett szakképzettség
 • szakképzettségnek megfelelő feladatkörben legalább 3 év feletti szakmai tapasztalat,
 • büntetlen előélet;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz; az álláshely betöltéséhez szükséges szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata;
 • az intézmény tevékenységével összefüggő feladatok megvalósítására vonatkozó szakmai elképzelések, vezetői program;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2023. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Králik Magdolna helyettesítő hivatalvezető nyújt, a 06 1 322 8903–os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:                                        

 • Elektronikusan az oronk@oronk.hu címre, vagy
 • Postai úton, a pályázatnak az Országos Roma Önkormányzat címére történő megküldésével (1074 Budapest, Dohány utca 76.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 • vagy
 • Személyesen: Országos Roma Önkormányzat Titkárság, Budapest, 1074 Budapest, Dohány utca 76.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról az Országos Roma Önkormányzat Közgyűlése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtásának lezárását követő 30 napon belül.

Ezeket olvasta már?

Országos roma képzőművészeti kiállítás és vásár

Az Országos Roma Kulturális és Média Centrum, valamint az Országos Roma Foglalkoztatási Központ szervezésében 2022. …