Pályázti kiírás – Országos Roma Kulturális és Média Centrum intézményvezető beosztás ellátására

Az Országos Roma Önkormányzat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Országos Roma Kulturális és Média Centrum

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 1.- 2024.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:
1074 Budapest Dohány u. 76.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény feladata a roma társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése; a nemzetiséghez tartozók szellemi, kulturális örökségének, kulturális hagyományainak megőrzését, fenntartását, fejlesztését, bemutatását szolgáló tevékenységek szervezése. Feladata a könyvtári és egyéb gyűjtemények kezelése, feldolgozása. Az intézmény vezetője felel a fentiekben meghatározott feladatok megszervezéséért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért az intézmény gazdálkodásáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:                               

 • egyetemen szerzett felsőfokú iskolai végzettség, közművelődési, kommunikációs vagy könyvtári területen megszerzett szakképzettség
 • szakképzettségnek megfelelő feladatkörben legalább 3 év feletti szakmai tapasztalat,
 • büntetlen előélet;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz; az álláshely betöltéséhez szükséges szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata;
 • az intézmény tevékenységével összefüggő feladatok megvalósítására vonatkozó szakmai elképzelések, vezetői program;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2023. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Králik Magdolna helyettesítő hivatalvezető nyújt, a 06 1 322 8903–os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:                                        

 • Elektronikusan az oronk@oronk.hu címre, vagy
 • Postai úton, a pályázatnak az Országos Roma Önkormányzat címére történő megküldésével (1074 Budapest, Dohány utca 76.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 • vagy
 • Személyesen: Országos Roma Önkormányzat Titkárság, Budapest, 1074 Budapest, Dohány utca 76.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról az Országos Roma Önkormányzat Közgyűlése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtásának lezárását követő 30 napon belül.

Ezeket olvasta már?

Pályázati felhívás roma nemzetiségi nemzetiségi civil szervezetek támogatására

A pályázat teljes kiírása PDF-ben itt tölthető le.