KÖZLEMÉNY

Az Országos Roma Önkormányzat felháborodását és aggodalmát fejezi ki a Pilisen történtekkel, illetve Somogyváron tapasztalt incidenssel kapcsolatosan. Folyamatosan, ismételten és határozottan kiállunk a demokratikus alapértékek érvényesülése mellett.

A Magyar Önvédelmi Mozgalom 2023. június hónap 4. napján a Pest Vármegyei Pilis településen készített „MEGVÉDJÜK! Az erőszak ellen Pilisen”- című videófilmet, amelyet a youtube.com videómegosztó portálja is feltöltött. A videó végén a csatlakozásra felhívó részben (14:57-től látható) a Magyar Önvédelmi Egyesület (04-02-0003499) honlapját tüntették fel. A videóban több alkalommal, közvetlenül és közvetetten a településen élő roma nemzetiséghez tartozókat hozták összefüggésbe vélt, vagy valós bűncselekmények elkövetésével. Mindezzel azt a látszatot keltették és keltik, hogy a roma nemzetiséghez tartozók erőszakos bűnelkövetők, akik ellen az egyesület tagjainak fellépése nélkülözhetetlen.

Ezt követően 2023. június 11. napján a Somogy Vármegyei Somogyváron az egyesület tagjai nyilvánvalóan megfélemlítési céllal, fekete egyenruhában jelentek meg a jellemzően roma nemzetiséghez tartozók által lakott településrészen. Az egyesület tagjai csupán a helyszínre érkező rendőrök fellépésére, a „Menjetek ebédelni!” felszólításnak engedelmeskedve hagyták el a helyszínt. A rendőri intézkedéssel kapcsolatban rá kívánunk mutatni arra is, hogy a lakóhelyükön tartózkodó, megfélemlített romákkal ugyanolyan módon léptek fel, holott éppen az ő védelmük érdekében volt szükséges intézkedni.

Sajnálattal és döbbenettel vegyes aggodalommal vettük tudomásul, hogy a 2022. november 7. napján Mezőhegyes településen történtek ellenére a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjai és vezetője, nem hagyott fel nyíltan cigányellenes kijelentésekkel, demonstrációk tartásával.

A jelenség elleni hatékony küzdelem egyik alkalmas módjának tartjuk Dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés Elnökének az Országgyűlés 2023. május 22-i ülésnapján Novák Előd országgyűlési képviselő felszólalásával kapcsolatos határozott intézkedését.

A roma közösséget is érintő, szélsőséges nézeteket valló társadalmi csoportok által tanúsított nyíltan cigányellenes, a cigányság ellen uszító magatartást továbbra is elítéljük, azzal szemben szavunkat felemelve, minden erőnkkel, de törvényes keretek között küzdeni fogunk. Kérjük a Tisztelt Belügyminiszter Urat, illetve Magyarország Ügyészségét, hogy a Magyar Önvédelmi Egyesület, illetve a Magyar Önvédelmi Mozgalom uszító, jogellenes tevékenységét soron kívül kivizsgálni, és a szükséges (az egyesület feloszlatásának kezdeményezése iránti) intézkedéseket megtenni szíveskedjen.

Kezdeményezzük továbbá a Magyar Önvédelmi Mozgalom (Egyesület) 2023. június 24. napjára tűzött Zagyvarékason (Kisszögön) tartandó eskütételének betiltását.

Lakatos Oszkár, Országos Roma Önkormányzat elnökhelyettese

Budapest, 2023. június 12.

Ezeket olvasta már?

KÖZLEMÉNY