2020 október 24, szombat
Kezdőoldal / Intézmények / Hivatal (oldal 4)

Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS

Gulyás Gergely

Miniszterelnökséget vezető miniszter úr részére

e-mail: erkeztetok@me.gov.hu

MINISZTERELNÖKSÉG

1357 Budapest, Pf. 6.

 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Országos Roma Önkormányzat elnöksége üdvözli a Kormány eddig elrendelt határozott intézkedéseit, amelyeket a koronavírus okozta járvány terjedésének lassítása érdekében hozott.

Az Országos Roma Önkormányzat a lentiekben megfogalmazott szakmai javaslat-csomagot ajánlja Magyarország Kormánya számára a Korona vírus járvánnyal összefüggésben meghozott intézkedések sikeres megvalósítása, valamint a roma közösségek segítése, támogatása érdekében:

Az alábbi javaslat-csomagban az Országos Roma Önkormányzat (a továbbiakban ORÖ) azon felajánlásai, felvetései és kérései szerepelnek, amelyek a jelenlegi helyzetben szükségesnek látszanak ahhoz, hogy a közel 1 millió fővel bíró hazai cigányság is érdemi segítséget kapjon, illetve feladatokat vállalhasson az elkövetkezendő kihívásokban és a jelentkező nehézségek, problémák megoldásában.

A hazai cigányság legnagyobb választott testületeként, illetve a kormányzat mindenkori hivatalos partnereként eljáró ORÖ számára kiemelt felelősséget jelent, hogy megtalálja a helyét, mozgásterét, kommunikációs formuláit az elkövetkezendőkben, miközben össztársadalmi érdekeket szolgáló szakmai felvetéseket is szükségesnek látszik kidolgoznia, és azokat megvalósítania. Mindezekhez szükséges, hogy a lehető legszélesebb körű együttműködésre és partnerségre törekedhessen minden központi, területi és helyi kormányzati szereplővel, a hivatalos eljárásokat és a közfeladat-ellátást biztosító szervekkel, intézményekkel, valamint minden olyan roma és többségi közösséggel, amely számít arra, hogy segítse a meglévő nehézségekben a szükséges feladatok ellátását.

Mindezek figyelembe vételével fordul az Országos Roma Önkormányzat ezen levelében Magyarország

Kormányához, és kér segítséget, tesz javaslatokat, illetve ajánl fel önálló tevékenységeket és együttműködést.

  • Az ORÖ kéri a Kormányt, hogy jelöljön ki közvetlen kapcsolattartót, aki a Kormány és az Operatív Törzs által meghozott intézkedésekkel kapcsolatosan azonnali és egyértelmű tájékoztatást tud adni az ORÖ számára, és akin keresztül az ORÖ is bármikor megfogalmazhatja kéréseit, igényeit, esetlegesen felmerülő problémákat a Kormány, valamint az Operatív Törzs számára.
  • Az ORÖ kéri a Kormányt, segítse elő, hogy az Agrárminisztérium és az ORÖ között egy olyan megállapodás jöhessen létre, amely a legnehezebb helyzetben lévő járások, térségek településein élő családok és közösségek számára kínál térítésmentesen vetőmagot és palántát. Ezen intézkedés kiemelten fontos lenne azon családok számára, amelyek eddig napszámból, idénymunkából tudták elsősorban biztosítani a megélhetésüket, és bár valószínű, hogy többségük elveszti ezt a lehetőséget erre az esztendőre, de legalább élelmezési nehézségeikben segítséget kaphatnának ezzel az intézkedéssel.
  • Az ORÖ nyitott arra, hogy komplex agrár-segélyezési/agrár támogatási koncepciót dolgozzon ki, rövidtávú és gyakorlattal egybekötött képzéssel, valamint kiemelt figyelemmel arra, hogy az élelmiszer-, zöldség-, és gyümölcshulladék mennyiség csökkenhessen.
  • Az ORÖ kéri a Kormányt, mivel a közfoglalkoztatási programokban nagyon sok cigány ember érintett és van, hogy olyan szülők is közmunkában dolgoznak akik nem tudják a gyermekük felügyeletét az otthon tanulási időszakban megoldani. Kérjük, hogy ezen szülők maradhassanak otthon és erre az időszakra részükre távolléti díjat fizessen a munkáltató.

Kérjük továbbá, hogy a közmunkaprogramban dolgozó embereknél, fokozottan figyeljenek a higiénés körülményeikre, a védőfelszerelések biztosítására és arra, hogy csak kis csoportokban végezzenek munkát, a járvány megelőzésének érdekében. Továbbá kérjük, hogy a közmunkaprogram bővíthetőséget fontolják meg, hiszen hamarosan tömegével fognak a munkanélküliek táborában megjelenni azok a szürke vagy fekete gazdaságban dolgozók, akik közül sok roma ember lesz. Hiszen a most lelassuló és gazdasági vállságba átmenő nemzetgazdasági folyamatok a hierarchia alsó részén … BŐVEBBEN

Tovább »

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatója

Az Országos Roma Önkormányzat részére március 20-án megküldött tájékoztató az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Elszámoltatási és Ellenőrzési Igazgatóság Igazgatójától:

“Helyesbítés a 2020. évi működési és feladatalapú támogatások elszámolására vonatkozó 2020. március 18-án megküldött tájékoztatással kapcsolatban.

A Támogató (EMET) az elszámoltatás során az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. számú mellékletében foglaltak alapján felhasznált kiadásokat veheti figyelembe.

Fentiek alapján egyszeri jelleggel a tartós élelmiszer és fertőtlenítő, valamint takarítószer elszámolhatósága nem lehetséges, azonban az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően elfogadott tételek elszámolhatósága továbbra is biztosítva van.

Elszámolással kapcsolatos további kérdések esetén bővebb információ az alábbi telefonszámon érhető el:

06 1 550-2758 

Üdvözlettel:

NAGY DEZSŐ

IGAZGATÓ

ELSZÁMOLTATÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI IGAZGATÓSÁG”

Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. Agócs János

Tovább »

NEMZETI ÜNNEP

Mit kíván a magyar nemzet

1848. március 15.

„Magyar történet múzsája,

Vésőd soká nyugodott.

Vedd föl azt s örök tábládra

Vésd föl ezt a nagy napot!”

(Petőfi Sándor:14-DIK MÁRCIUS, 1848)

részlet

A Magyar Országgyűlés 1991-es határozata értelmében március 15-e az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja és a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. Ezen a napon kerül sor Kossuth- és Széchenyi-díjak kiosztására.

Az 1848-49-es időszak a polgári forradalom és szabadságharc kezdete, melynek célja a függetlenség kivívása és az alkotmányos berendezkedés megteremtése volt. 1848 első hónapjaiban Európa számos városában forradalmak törtek ki. Ez kedvező körülményeket teremtett ahhoz, hogy a magyarországi reformelképzelések törvényes úton megvalósuljanak.

A forradalmat indító március 15-e jelkép lett: a kivívott szabadság megőrzésének és az elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbólumává vált. A magyarság 1860 óta nemzeti ünnepének tekinti ezt a napot, függetlenül attól, hogyan vélekedett erről a mindenkori államhatalom.

1848-ban ezen a napon nyomtatták a magyar sajtó első szabad termékeit, a Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt. 1990 óta ez a napot a magyar sajtó napjaként is ünnepeljük.

Tovább »

Az Országos Roma Önkormányzat mély fájdalommal tudatja, hogy az Önkormányzat képviselője Kiss Jánosné (Ica néni) ma délután közlekedési balesetben életét vesztette.
Az Önkormányzat Kiss Jánosnét saját halottjának tekinti, temetéséről később történik intézkedés.

Tovább »

Találkozás az Emberi Erőforrás Minisztériumában az Egészügyért Felelős Államtitkárral.

Prof. Dr. Horváth Ildikó államtitkár asszony hivatalában fogadta az Országos Roma Önkormányzat Elnökét, Agócs János urat. Az egyeztetésen szó esett az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága és az ORÖ közötti hosszútávú kapcsolatok előkészítéséről. Kiemelt partnerként tekintenek egymásra a felek, a roma nővérképzés erősítésében és a népegészségügyi szűrésekben való részvétel növelésében.

Tovább »

Agócs János az  Országos Roma Önkormányzat elnöke az  Országgűlés Nemzetiségi Bizottság  2020. március 3-ai ülésén bemutatkozott és vázolta az önkormányzat előtt álló feladatokat.

 

 

Tovább »

Elhunyt Szentandrássy István

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Szentandrássy István, Kossuth-díjas roma származású magyar festőművész 2020.02.26.-án, hosszan tartó betegség után elhunyt.

Gyermekkorát állami gondozásban töltötte, de Isten adta tehetsége kiemelte őt kortársai közül. Kezdetben az irodalom felé fordult, majd mestere, Péli Tamás festőművész támogatásával mélyült el a festészet színekben gazdag világában. A cigányság történeteit, meséit olyan drámai hangvétellel tudta a vásznon megjeleníteni, melyre az expresszivitás, az erőteljes plasztikusság, a zaklatottság, és a jelképalkotás fogalmai illenek rá a legjobban. Ezeket ötvözte a rá oly jellemző, mindenen átsejlő szabadságvágyával.

Legjelentősebb munkái közé tartoznak az ikonszerű stilizációval megalkotott Madonna-képek Federico García Lorca Cigány románcok c. versciklusa által inspirált festménysorozata és Triptichon c. műve. 1998-ban egy 45 m² nagyságú olajfestményt alkotott. Az Angyali Üdvözlet Kápolna szakrális festményeihez előzetes grafikákat készített. A 2009-es Magyar festészet című reprezentatív albumban megjelentették életrajzát és beválogatták két tervrajzát, valamint öt olajfestményét.

Halálhírére számos közéleti személy kifejezte részvétét a közösségi oldalaikon. Balog Zoltán romaügyi miniszterelnöki biztos így méltatta: „Isten veled, drága Barátom! Hálás vagyok, hogy ismerhettelek.” Nyáry Krisztián, kortárs író, irodalomtörténész Facebook oldalán az alábbi emlékeket idézte fel a művészről: „Gyerekkorom meghatározó pillanatai közé tartozott, amikor ez a megzabolázhatatlanul szabad ember a szabadságról mesélt nekem. Hogy nem létezik annál fontosabb. Lovakat rajzolt egy papírra, és arról mesélt, hogy hiába tesznek rájuk zablát, zárják őket karámba, lélekben akkor is szabadok maradnak.”

Jelen volt mindenhol, ahol szükségét érezte, tanításait, bölcs gondolatait, aki egyszer is hallotta, sosem feledi el. Csodálatos munkáit külföldön is megcsodálhatta a nagyközönség Bécsben, New Yorkban, Prágában és Münchenben. A Magyarországi Roma Parlamentben állandó kiállítás őrzi meg emlékét. Kiemelkedő munkáját 1996-ban Pro Urbe Budapest-díjjal, 1998-ban Budapest XI. kerület díjjal, 1999-ben Kisebbségekért-díjjal, és 2012-ben Kossuth-díjjal ismerte el az állam.

2018-ban a Nemzetközi Roma Nap alkalmából Szentandrássy István alkotásainak felhasználásával megszületett a cigány hősök 1956 bélyegkisív a Magyar Posta kiadásában. A Nemzetközi Roma Nap alkalmából kiadásra került bélyegek ünnepélyes bemutatásán a Terror Háza Múzeumban a festőművész is jelen volt. Akkor és ott elhangzott szavaival veszünk tőle fájdalmas és végső búcsút:

„A szabadságunkért oda kell tenni mindent, a lelkünket, az emberségünket, a szeretetünket, a kétségeinket és a gyávaságunkat is. Nem születünk a bátorsággal, meg kell tanulnunk. És a romák nagyon jó hazafiak. Imádjuk ezt az országot…. Én imádom Magyarországot.”

Családja fájdalmában osztozunk, emlékét kegyelettel megőrizzük.

Tovább »

Őértük égjen….

Nem felejtünk, emlékük örökké szívünkben él…

 Kegyelettel és tisztelettel emlékezünk az áldozatokra a Tatárszentgyörgyi 2009. február 23-ai roma sorozatgyilkosságok évfordulóján.

A 2020. február 23-án Tatárszentgyörgyön tartandó megemlékezésen az Országos Roma Önkormányzat is képviselteti magát, a megemlékezés során a kegyelet virágaival adózik az áldozatok emléke előtt.

Tovább »

Nyilatkozat

Az Országos Roma Önkormányzat tiltakozik minden olyan megmozdulás ellen, ami, faji vagy etnikai alapú, valláson vagy más meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló diszkrimináció, illetve alkalmas arra, hogy emberekben vagy csoportokban felháborodást és félelmet kelthetnek.

A február 8-ára (szombati napra) szervezett „Becsület Napja” nevű rendezvény, amit a szélsőséges náci eszméket valló emberek szerveznek, alkalmas arra, hogy az emberekben megfélemlítést keltsenek.

Ezért az Országos Roma Önkormányzat tiltakozásának ad hangot, és már korábban kérte a Belügyminisztériumot, hogy a nácik- újnyilas felvonulást tiltsa be.

Az Országos Roma Önkormányzat képviselői tiltakozásuk jeléül személyesen is részt vesznek az eseményen.

 

Országos Roma Önkormányzat

Tovább »