2022 július 1, péntek
Kezdőoldal / Intézmények / Hivatal (oldal 5)

Hivatal

Újabb lépés a roma foglalkoztatás lendítéséért

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikai államtitkára a héten találkozott az Országos Roma Önkormányzat vezetőivel. A megbeszélés során a roma munkaerő-piaci programokat tekintették, át, valamint javaslatot is tettek további közös programok elindítására.
– A romák munkaerő-piaci helyzetének javítása mindannyiunk érdeke, és a kérdésben elkötelezett Bodó Sándor államtitkár úr is. – fogalmazott később Menyhért Attila az Országos Roma Foglalkoztatási Központ vezetője.

Tovább »

Új pályázati kiírások 2021-re

Roma nemzetiségi civil szervezetek 2021. évi költségvetési támogatására

A Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság nyílt pályázati kiírást hirdet Roma nemzetiségi civil szervezetek 2021. évi költségvetési támogatására. A Pályázati kiírás célja a roma nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, kiemelten a roma nemzetiség önazonosságának megőrzése, anyanyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolása, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósításának elősegítése.

A pályázat benyújtásának (elektronikus felületen történő véglegesítésének) végső határideje: 2020. november 20. 23:59

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 Ft

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5.000.000 Ft

 Pályázat benyújtására jogosultak

·  roma nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, hagyományőrző) tevékenységet folytató, illetve érdekképviseletet ellátó civil szervezetek

Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2021. évi költségvetési támogatására

A Belügyminisztérium  megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság nyílt pályázati kiírást hirdet Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2021. évi költségvetési támogatására.A Pályázati kiírás célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi roma nemzetiség

· kulturális hagyományai ápolásának, tárgyi és szellemi kulturális kincsei megőrzésének, méltó folytatásának támogatása;

· értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a roma nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális rendezvények, tudományos, hitéleti programok és kezdeményezések támogatása, valamint

· az együtt élő közösségek kapcsolatának, együttműködésének kialakítása, egymás kölcsönös megismerésének és elfogadásának elősegítése.

A pályázat benyújtásának (elektronikus felületen történő véglegesítésének) végső határideje: 2020. november 26. 23:59

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200.000 Ft

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1.200.000 Ft

Pályázat benyújtására jogosultak:

 § roma nemzetiségi önkormányzatok

 § roma nemzetiségi intézmények

 § roma nemzetiséghez kapcsolódó civil szervezetek

 § roma nemzetiségi feladatot vállaló – egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyház jogi személyek

Roma nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2021. évi költségvetési támogatására 

A Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság nyílt pályázati kiírást hirdet roma nemzetiségi pedagógus továbbképzések 2021. évi költségvetési támogatására.A Pályázati kiírás célja a roma nemzetiségi nyelvek megőrzése és fejlesztése, a pedagógusképzés helyzetének és a roma nemzetiségi nyelvoktatás hatékonyságának növelése, a roma népismeret, valamint az anyanyelv oktatásával összefüggő szaknyelvi, módszertani pedagógus-továbbképző programok megvalósításának segítése, valamint a roma nemzetiségi nyelvoktató pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok) szakmai együttműködésének elősegítése, intézményközi közvetlen együttműködés keretében.

A pályázat benyújtásának (elektronikus felületen történő véglegesítésének) végső határideje: 2020. november 26. 23:59

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 Ft

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 4.000.000 Ft

Pályázat benyújtására jogosultak:

· a felsőoktatási intézmények, amelyek:  – roma nemzetiségi pedagógusképzés és romani/ beás nyelv és kultúra szak, oktatás megszervezésében vesznek részt, vagy – külföldi egyetemen, roma nyelv és kultúra tanulmányok, vagy más hasonló szakmai területtel való szakmai együttműködés kialakítására.

· a felsőfokú tanintézettel kötött együttműködési megállapodás keretében

§ Köznevelési intézmények,

§ roma nemzetiségi önkormányzatok,

§ roma nemzetiségi tevékenységet folytató  civil szervezetek

 a roma nemzetiségi oktatást szervező köznevelési intézményekben (anyanyelvi, kétnyelvű, nyelvoktató, roma nemzetiségi oktatást szervező óvodában, általános és középiskolában, szakképző intézményben oktató pedagógusok továbbképzésének és szakmai együttműködésének megszervezésére legalább 5 (öt) fő óvodapedagógus, tanító, tanár esetén.

Nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának

BŐVEBBEN

Tovább »

Módosult az ügyfélfogadás

A Covid19 világjárvány okozta veszélyhelyzet rendkívüli jogrendjére hivatkozva, a személyes ügyfélfogadás szünetel 2020. november 02-tól bizonytalan ideig a székházban.

Tovább »

Balogh Lajos Pacit elveszítettük 

 

Mindannyiunk számára felfoghatatlan hírt kaptunk. Néhány nappal ezelőtt, még bizakodva néztük Paci kiírását, vegyük komolyan a járványügyi védekezés betartását.
Bíztunk benne, hogy a közösségi, mindig lelkes, tenniakaró ember a légzőmaszk mögül hamar erőre kap, és folytatja azt, amit mindeddig tett. Értünk, romákért tett.
Fiatal volt, mégis rengetegen ismerték, szerették. Tavaly ilyenkor önkormányzati képviselőként felvállalta azt, hogy a józsefvárosi romákért is dolgozik. Tette a dolgát becsületesen, lelkiismeretesen. Bárki állította meg az utcán, segítséget kérve tőle, nem tétovázott. Intézkedett. Az önkormányzati üléseken akár éjszakába nyúlóan érvelt, javasolt. És amikor csak tehette zenélt.
Mert ő igazi zenész ember volt. Bárhol kezébe akadt egy hangszer, hangulatot teremtett.
Nemcsak egy fiatal cigány fiút veszítettünk el. Egy zenészt, egy közösségi embert, egy politikust. Vele együtt a lelkünk is elveszett, és a jövőnk is.
fotó: Mandiner

Tovább »

Szeptemberben Roma Nap az ORÖ Székházában

A Covid-19 járvány miatt elmaradt áprilisi Nemzetközi Roma Napot pótolta az Országos Roma Önkormányzat szeptember első hétvégéjén. Aki azon a szombati napon tért be a dohány utcai székházba, nem mindennapi élményben lehetett része. Az ajtóban tradicionális ruhában fogadták az ott dolgozók a vendégeket, akik a székház további szegleteiben fotókiállításokkal, tradicionális ruhákkal, roma foglalkozások bemutatásával, roma ételekkel és természetesen muzsikával ismerkedhettek meg. Az egész napos programsorozat gazdag lehetőséget kínált arra, hogy mindenkit megismertessen a roma kultúra érdekességeivel. A rendezvényen részt vett dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet ombudsmanhelyettes asszony, aki roma kultúra szerepét és fontosságát emelte ki, hiszen – ahogy fogalmazott – a magyar társadalom sokszínűségét hosszú évszázadok óta gazdagítják a  gazdagítják a romák.

A rendezvényen a cigány kultúraszéles tárházát mutatták be a fellépők. Felcsendült klasszikus zene, roma folklór, és kávéházi cigány zenét is egyaránt, amelynek konferálását Suki Andrásnak köszönhettük.

 

Tovább »

Langerné Victor Katalin levele a megemlékezőkhöz

Az Országos Roma Önkormányzat Roma Holokauszt Emléknapja alkalmából tartandó megemlékezésre szóló meghívásukat Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár asszony köszönettel megkapta.

A helyettes államtitkár asszony az ünnepségen sajnálatos módon személyesen nem tudott részt venni, ezért az alábbi levelet küldte az Országos Roma Önkormányzat részére.

 

Országos Roma Önkormányzat Roma holokauszt megemlékezés

  1. augusztus 2.

Tisztelt Megemlékezők!

Nem lehetek személyesen jelen, de gondolatban Önökkel emlékezem. Miért nem lélekben? Mertamikor olyan eseményre emlékezünk, mint ma,a lélek megrendül, a lélek fáj, a lélek befelé fordul és elcsendesedik. A gondolat próbálja keresni a szavakat…….de vajon lehet-e kifejezni szavakkal az elmondhatatlant?

A cigány nyelve azt mondja: Porrajmos: elnyeletés, felfalatás, elpusztítás a jelentése. És ez mindent elmond erről a szégyenteljes eseményről. A holokauszt kifejezéseredetileg a görög templomokban bemutatott égőáldozatokra vonatkozott. A porrajmos kifejezésben már semmi szakrális árnyalat nincs, passzív, elszenvedő jelentése van, jelezve ennek a véres eseménynek a valódi lényegét, kegyetlen valóságát.

A cigányság történetének egyetlen korszaka sem járt annyi véráldozattal, megaláztatással, rémülettel és szenvedéssel, mint a 20. század szellemi mélypontja, a náci barbarizmus időszaka.

Pusztán egyetlen éjszakán, 1944. augusztus 2-3. éjjelén 2897 romát, többségükben nőket, gyerekeket és időseket öltek meg az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs táborban.

 

A gyakran „Elfeledett holokausztként” emlegetett roma népirtás évtizedeken át kimaradt a második világháború történelméből. Nürnbergben és más nemzetközi konferencián a roma áldozatok ügye egyáltalán nem került elő. Változás 1982-ben következett be, amikor Nyugat-Németország elismerte a roma népirtást.

A Cigány Világszövetség párizsi kongresszusának 1972-es határozata alapjánAugusztus 2-án az Auschwitz-Birkenauban elpusztított romákra, s velük együtt a holokauszt valamennyi cigány áldozatára emlékezünk minden évben.

Magyarság és cigányság viszonya történetileg, történelmileg is színes és összefonódik. Együtt voltunk és vagyunk örömben és fájdalomban, együtt emlékezünk is. Korábban a magyar parasztság zenészei javarészt cigányok voltak. Az énekelt zene magyar volt ilyenkor, de a cigányok húzták, tehát a két kultúra szervesen együtt élt. És együtt vagyunk fájdalmas emlékeink között is, hiszen ismerjük a magyarországi zsidóság veszteségeit a holokauszt idején.

Magyarország Kormánya is fontosnak tarja a közös, méltó emlékezést az ártatlanul elhurcoltakra, a koncentrációs táborokba zártakra, a helyben legyilkoltakra. 2012 év óta kerül sor a Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására pályázat kiírására. 2015 óta annak egyik kötelező eleme az egyik komponensen belül, hogy a tervezett rendezvényeik közül legalább egy alkalom a Roma Holokauszt (Porajmos, Pharrajimos) eseményeiről is meg kell, hogy emlékezzen.

És születtek gyermekek is Auschwitz poklában, 371-en, akik nem kaptak esélyt az életre.A Belügyminisztérium minden évben támogatást nyújt a „371 Csillag” című gálaműsor megrendezéséhez melyet 2019-ig minden évben a Nemzeti Színházban tartottak.Idén a pandémia miatt online megemlékezést szerveztek. A gálaműsorral a meggyilkolt roma gyermekekre emlékezünk.

 

A rémtettre ma sincs és soha nem is lesz elfogadható magyarázat. A nyomasztó örökséget az emlékezés felelősségével mi, a mai generációk hordozzuk. A holokauszt esetében nem csak az áldozatokért fáj a szívünk, hanem az egész emberiségért, hogy soha ne feledjen és képes legyen emlékezni. Ki tudják-e fejezni a szavak a borzalmat, a fájdalmat? Én azt gondolom, hogy nem. Csak ha a lélek magába fordul, elcsendesedik és átél, átérez és így talán meg tudja szelídíteni a fájdalmat és sosem … BŐVEBBEN

Tovább »

Roma Holokauszt emléknap

 

2020. augusztus 2-án rendhagyó megemlékezést tartott az Országos Roma Önkormányzat, illetve több más roma szervezet is. Méltóságteljes módon emlékezett az augusztus 2. hajnalára meggyilkolt Aushwitcz-Birkeanui áldozatok halála miatt, az ország számtalan pontján gyújtottak gyertyákat, mécseseket.

A Miniszterelnökség képviseletében Szalay-Bobrovniczky Vince beszédében tért ki arra, hogy a megemlékezés az, amely a jövő formálásában segít bennünket. A rendezvényen részt vett dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet ombudsmanhelyettes asszony, Sztojka Attila a Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságának vezetője. 

Nemcsak a kormány részéről tették tiszteletüket, de neves külföldi diplomáciai vendégek is tiszteletüket fejezték ki az áldozatok előtt, többek között a francia nagykövetség első tanácsosa Thibaut Lespagnol, Tanuja Shankar az Amrita Sher-Gil Indiai Kulturális Központ igazgatója, Hristodoulou Konstantinos a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának elnöke. 

A rendezvény legmeghatóbb beszédét mégis Fahidi Éva holokuaszt túlélő mondta el, aki felhívta a jelenlévők figyelmét, a múlt ismerete és tisztelete rendkívül fontos, de vigyáznunk kell arra, hogy még egyszer ilyen tettet ne követhessen el senki. A rendezvény meglepő beszéde a székesfehérvári roma önkormányzat elnökétől Lakatos Gabriellától, hangzott el, aki először cigányul, majd magyarul fejezte ki tiszteletét.

Ezt követően a budapesti székhelyű Phiren Amenca  több mint 100 önkéntest és ismert közszereplőt, művészt kért fel arra, hogy augusztus 1-én, 24 órán keresztül olvassák fel az egykori koncentrációs táborokban elpusztított több tízezer roma származású áldozatok neveit. Ez idő alatt mintegy 12 ezer roma áldozat neve hangzott el.

Tovább »

Koncz Ferenc végső nyugalomra helyezése

Pénteken helyezik végső nyugalomra Koncz Ferenc országgyűlési képviselőt Szerencsen. A 60 éves politikus a negyedik ciklusát töltötte az Országgyűlésben: 1998 és 2002, majd 2004 és 2006, illetve 2010 és 2014 között is képviselő volt. 2010-től Szerencs polgármestere, majd miután a tisztség összeférhetetlenné vált a parlamenti mandátummal, a város vezetését választotta. 2018-ban lemondott, hogy újra parlamenti munkát végezhessen.

Tovább »