2022 augusztus 15, hétfő
Kezdőoldal / Korábbi hírekoldal 9

Korábbi hírek

A Nemzetközi Roma Nap alkalmából készült videóban közreműködtek a Teleki József Általános Iskola és Szakközépiskola pedagógusai,és diákjai.

A videó közzététele az intézményvezető, és a videóban szereplő személyek tudtával és hozzájárulásával történt.

Tovább »

NEMZETKÖZI ROMA NAP 2020. április 8.

Április 8-a van. Sokaknak semmit nem mond ez a nap. De nekünk romáknak, igen.

49 évvel ezelőtt 23 országból érkeztek romák Londonba.  Fontos döntések születtek akkor:  a Himnuszunkról, jelképeinkről, és legfőképpen arról döntöttek, hogy a romacsoportok testvérként tekintsenek egymásra.

Ez az a nap, amelyen a legnagyobb kisebbséget alkotó közösség számára, a Nemzetközi Roma Nap lehetőséget teremthet arra, hogy a hátrányos helyzet megkülönböztetése érdekében előmozdítsák a romák integrációját, elfogadását az európai társadalmak és országok mindegyikében.

Mindezen törekvésekhez eszközéül szolgál a Nemzetközi Roma Nap, melynek során a roma történelem és kultúra – ami a sokszínű európai örökség elválaszthatatlan részét képezi – a különböző művészeti ágakon keresztül bemutatásra kerülhessen.

Ebben a nehéz időszakban sajnos nem tudjuk méltón megünnepelni a 49 évvel ezelőtti eseményt, megőrizte mégis identitásukat, önazonásságukat sok-sok évszázadon keresztül meg tudták őrizni.

Ebben a helyzetben, amikor nem találkozhatunk szeretteinkkel, amikor nem ünnepelhetjük meg a családunk körében a Húsvétot, ne hagyjuk el magunkat. Erős nemzet vagyunk, ezt bizonyítja az is, hogy bárhol megélünk a világon.

Nincs kétség, az elkövetkezendő hetek is nehezek lesznek kedves testvéreim! Kérlek benneteket, nyugodtan, türelemmel kezeljétek a vírus okozat helyzetet. Mi nap, mint nap dolgozunk azért, hogy a romák számára javuljon a helyzet, a problémák enyhüljenek.

Bár idén 2020 április 8-án a nyilvános ünneplés elmarad, mégis az 1971-ben kikiáltott esemény tiszteletére az online virtuális térben kívánunk minden kedves roma honfitársunknak szép megemlékezést.

Országos Roma Önkormányzat

Tovább »

A vidéki mezőgazdasági munkalehetőségekről tárgyalt az agrárminiszter az ORÖ elnökével

A mezőgazdaságban rejlő munkalehetőségekről egyeztetett Agócs János, az Országos Roma Önkormányzat elnöke Nagy István agrárminiszterrel. A felek egyetértettek abban, hogy a tavaszi mezőgazdasági munkák komoly lehetőséget kínálnak a hátrányos helyzetű munkakeresők számára, egyben össztársadalmi érdek is, hogy az élelmiszerellátás a veszélyhelyzet során is mindvégig zavartalan legyen az ország egész területén. Az Agrárminisztérium és az Országos Roma Önkormányzat rövidesen együttműködési megállapodást köt annak érdekében, hogy a vidéki agrárgazdálkodók által kínált munkalehetőségek a roma közösségek számára is elérhetők legyenek. A feltételekről zajlanak az egyeztetések, az agrártárca és az ORÖ is felállít még a héten egy-egy szakmai csapatot, amely koordinálni fogja a munkaerő hatékony közvetítését a roma munkavállalók és a gazdálkodók között.

Országos Roma Önkormányzat

Tovább »

TÁJÉKOZTATÁS

Dr. Pintér Sándor

Miniszterelnök- helyettes, Belügyminiszter

Belügyminisztérium

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

 

 • Megköszönöm a Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős helyettes államtitkár Asszonynak az Országos Roma Önkormányzat miniszter úrhoz címzett szakmai javaslat-csomagunkra érkezett válaszlevelét.
 • Tájékoztatom Miniszter urat, hogy az Országos Roma Önkormányzat (a továbbiakban: ORÖ) elnöksége továbbra is fenntartja a korábban megküldött négy oldalas megkeresésben foglaltakat. A roma közösségek támogatása és segítése érdekében az elnökség további javaslatokkal kíván élni az alábbiakban:
 • Az ORÖ kéri a kormányt, hogy a rászoruló hátrányos helyzetű embereket április hónapban étkezési utalványokkal segítse. Az idénymunkások, a munkájukat önhibájukon kívül elvesztők súlyos megélhetési gondokkal küzdenek. Ebben a vészhelyzetben az étkezési utalványok nagy segítséget jelentenének.
 • Az ORÖ javasolja, és kéri a kormányt fontolja meg, hogy a hátrányos helyzetbe került emberek közül is a különösen veszélyeztetett idősebb korosztály részére a veszélyhelyzet idejére havonta kétszeres nyugdíjat biztosítsanak.
 • Az ORÖ kéri a kormányt, hogy a veszélyhelyzet idejére minden magyar család havonta dupla családi pótlékot kapjon az otthon lévő és tanuló gyerekek megfelelő ellátása érdekében.
 • Az ORÖ kéri a kormányt hasson oda, hogy a közel 1200 helyi roma önkormányzat képviselőit vonják be a polgármesterek a szociálisan rászoruló személyek megsegítésébe, valamint az adományok kiosztásába.
 • Az ORÖ indokoltnak tartja és kéri a kormányt, hogy szájmaszkok és gumikesztyűk mellett minden magyar állampolgár, de különösen a hátrányos helyzetűek számára tartós élelmiszer csomagot, valamint fertőtlenítő és tisztítószert tartalmazó csomagot biztosítson.
 • Az ORÖ szükségesnek tartja és kéri a kormányt, hogy a közfoglalkoztatottak fizetés nélküli szabadságolásán változtasson, mivel az otthon maradni kényszerülő közmunkások a 22 800,-Ft-os foglalkoztatást helyettesítő támogatástól is elesnek. A megélhetést biztosító munkahelyeiket az alulképzett roma munkavállalók elvesztették, így alapvető szükségleteik sem biztosítottak.
 • AZ ORÖ indokoltnak tartja, és kéri a kormányt biztosítson 10 000 db laptop-ot, illetve tablet-et a legrosszabb helyzetű roma tanulók részére, hogy a tananyagot megfelelően tudják követni. Az eszközök kiosztásába kérjük bevonni a roma önkormányzatokat.
 • Az Országos Roma Önkormányzat elnöksége és a magam nevében kérem Miniszter Urat, hogy javaslatainkat, kéréseinket fontolja meg és támogassa.

Tisztelt Miniszter Úr!

Munkájához erőt, egészséget és kitartást kívánunk.

Budapest, 2020. március 31.

Tisztelettel:

Agócs János

elnök

Tovább »

TÁJÉKOZTATÁS

Gulyás Gergely

Miniszterelnökséget vezető miniszter úr részére

e-mail: erkeztetok@me.gov.hu

MINISZTERELNÖKSÉG

1357 Budapest, Pf. 6.

 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Országos Roma Önkormányzat elnöksége üdvözli a Kormány eddig elrendelt határozott intézkedéseit, amelyeket a koronavírus okozta járvány terjedésének lassítása érdekében hozott.

Az Országos Roma Önkormányzat a lentiekben megfogalmazott szakmai javaslat-csomagot ajánlja Magyarország Kormánya számára a Korona vírus járvánnyal összefüggésben meghozott intézkedések sikeres megvalósítása, valamint a roma közösségek segítése, támogatása érdekében:

Az alábbi javaslat-csomagban az Országos Roma Önkormányzat (a továbbiakban ORÖ) azon felajánlásai, felvetései és kérései szerepelnek, amelyek a jelenlegi helyzetben szükségesnek látszanak ahhoz, hogy a közel 1 millió fővel bíró hazai cigányság is érdemi segítséget kapjon, illetve feladatokat vállalhasson az elkövetkezendő kihívásokban és a jelentkező nehézségek, problémák megoldásában.

A hazai cigányság legnagyobb választott testületeként, illetve a kormányzat mindenkori hivatalos partnereként eljáró ORÖ számára kiemelt felelősséget jelent, hogy megtalálja a helyét, mozgásterét, kommunikációs formuláit az elkövetkezendőkben, miközben össztársadalmi érdekeket szolgáló szakmai felvetéseket is szükségesnek látszik kidolgoznia, és azokat megvalósítania. Mindezekhez szükséges, hogy a lehető legszélesebb körű együttműködésre és partnerségre törekedhessen minden központi, területi és helyi kormányzati szereplővel, a hivatalos eljárásokat és a közfeladat-ellátást biztosító szervekkel, intézményekkel, valamint minden olyan roma és többségi közösséggel, amely számít arra, hogy segítse a meglévő nehézségekben a szükséges feladatok ellátását.

Mindezek figyelembe vételével fordul az Országos Roma Önkormányzat ezen levelében Magyarország

Kormányához, és kér segítséget, tesz javaslatokat, illetve ajánl fel önálló tevékenységeket és együttműködést.

 • Az ORÖ kéri a Kormányt, hogy jelöljön ki közvetlen kapcsolattartót, aki a Kormány és az Operatív Törzs által meghozott intézkedésekkel kapcsolatosan azonnali és egyértelmű tájékoztatást tud adni az ORÖ számára, és akin keresztül az ORÖ is bármikor megfogalmazhatja kéréseit, igényeit, esetlegesen felmerülő problémákat a Kormány, valamint az Operatív Törzs számára.
 • Az ORÖ kéri a Kormányt, segítse elő, hogy az Agrárminisztérium és az ORÖ között egy olyan megállapodás jöhessen létre, amely a legnehezebb helyzetben lévő járások, térségek településein élő családok és közösségek számára kínál térítésmentesen vetőmagot és palántát. Ezen intézkedés kiemelten fontos lenne azon családok számára, amelyek eddig napszámból, idénymunkából tudták elsősorban biztosítani a megélhetésüket, és bár valószínű, hogy többségük elveszti ezt a lehetőséget erre az esztendőre, de legalább élelmezési nehézségeikben segítséget kaphatnának ezzel az intézkedéssel.
 • Az ORÖ nyitott arra, hogy komplex agrár-segélyezési/agrár támogatási koncepciót dolgozzon ki, rövidtávú és gyakorlattal egybekötött képzéssel, valamint kiemelt figyelemmel arra, hogy az élelmiszer-, zöldség-, és gyümölcshulladék mennyiség csökkenhessen.
 • Az ORÖ kéri a Kormányt, mivel a közfoglalkoztatási programokban nagyon sok cigány ember érintett és van, hogy olyan szülők is közmunkában dolgoznak akik nem tudják a gyermekük felügyeletét az otthon tanulási időszakban megoldani. Kérjük, hogy ezen szülők maradhassanak otthon és erre az időszakra részükre távolléti díjat fizessen a munkáltató.

Kérjük továbbá, hogy a közmunkaprogramban dolgozó embereknél, fokozottan figyeljenek a higiénés körülményeikre, a védőfelszerelések biztosítására és arra, hogy csak kis csoportokban végezzenek munkát, a járvány megelőzésének érdekében. Továbbá kérjük, hogy a közmunkaprogram bővíthetőséget fontolják meg, hiszen hamarosan tömegével fognak a munkanélküliek táborában megjelenni azok a szürke vagy fekete gazdaságban dolgozók, akik közül sok roma ember lesz. Hiszen a most lelassuló és gazdasági vállságba átmenő nemzetgazdasági folyamatok a hierarchia alsó részén … BŐVEBBEN

Tovább »

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatója

Az Országos Roma Önkormányzat részére március 20-án megküldött tájékoztató az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Elszámoltatási és Ellenőrzési Igazgatóság Igazgatójától:

“Helyesbítés a 2020. évi működési és feladatalapú támogatások elszámolására vonatkozó 2020. március 18-án megküldött tájékoztatással kapcsolatban.

A Támogató (EMET) az elszámoltatás során az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. számú mellékletében foglaltak alapján felhasznált kiadásokat veheti figyelembe.

Fentiek alapján egyszeri jelleggel a tartós élelmiszer és fertőtlenítő, valamint takarítószer elszámolhatósága nem lehetséges, azonban az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően elfogadott tételek elszámolhatósága továbbra is biztosítva van.

Elszámolással kapcsolatos további kérdések esetén bővebb információ az alábbi telefonszámon érhető el:

06 1 550-2758 

Üdvözlettel:

NAGY DEZSŐ

IGAZGATÓ

ELSZÁMOLTATÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI IGAZGATÓSÁG”

Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. Agócs János

Tovább »